Habackuk 3:18
Parallella Vers
Svenska (1917)
Likväl vill jag glädja mig i HERREN och fröjda mig i min frälsnings Gud.

Dansk (1917 / 1931)
Men jeg vil frydes i HERREN, juble i min Frelses Gud.

Norsk (1930)
Men jeg vil fryde mig i Herren, jeg vil juble i min frelses Gud.

King James Bible
Yet I will rejoice in the LORD, I will joy in the God of my salvation.

English Revised Version
Yet I will rejoice in the LORD, I will joy in the God of my salvation.
Treasury i Bibeln Kunskap

I will rejoice.

5 Mosebok 12:18
utan inför HERREN, din Guds, ansikte, på den plats som HERREN, din Gud, utväljer skall du äta sådant, med din son och din dotter, din tjänare och din tjänarinna, och med leviten som bor inom dina portar; och så skall du glädja dig inför HERRENS, din Guds, ansikte över allt vad du har förvärvat.

1 Samuelsboken 2:1
Och Hanna bad och sade: »Mitt hjärta fröjdar sig i HERREN; mitt horn är upphöjt genom HERREN. Min mun är vitt upplåten mot mina fiender; ty jag gläder mig över din frälsning.

Job 13:15
Må han dräpa mig, jag hoppas intet annat; min vandel vill jag ändå hålla fram inför honom.

Psaltaren 33:1
Jublen i HERREN, I rättfärdige; lovsång höves de redliga.

Psaltaren 46:1-5
För sångmästaren; av Koras söner; till Alamót; en sång. (2) Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad.…

Psaltaren 85:6
Vill du icke åter giva oss liv, så att ditt folk får glädjas i dig?

Psaltaren 97:12
Glädjens, I rättfärdige, i HERREN, och prisen hans heliga namn.

Psaltaren 104:34
Mitt tal behage honom väl; må jag själv få glädja mig i HERREN.

Psaltaren 118:15
Man sjunger med jubel om frälsning i de rättfärdigas hyddor: »HERRENS högra hand gör mäktiga ting.

Psaltaren 149:2
Israel glädje sig över sin skapare, Sions barn fröjde sig över sin konung.

Jesaja 41:16
Du skall kasta dem med kastskovel, och vinden skall föra dem bort och stormen förskingra dem; men du själv skall fröjda dig i HERREN och berömma dig av Israels Helige.

Jesaja 61:10
Jag gläder mig storligen i HERREN, och min själ fröjdar sig i min Gud, ty han har iklätt mig frälsningens klädnad och höljt mig i rättfärdighetens mantel, likasom när en brudgum sätter högtidsbindeln på sitt huvud eller likasom när en brud pryder sig med sina smycken.

Sakaria 10:7
Och Efraims män skola bliva lika hjältar, och deras hjärtan skola glädja sig såsom av vin. Deras barn skola ock se det och bliva glada; deras hjärtan skola fröjda sig i HERREN.

Lukas 1:46,47
Då sade Maria: »Min själ prisar storligen Herren,…

Romabrevet 5:2,3
-- genom vilken vi ock hava fått tillträde till den nåd vari vi nu stå -- och vi berömma oss i hoppet om Guds härlighet.…

Filipperbrevet 4:4
Glädjen eder i Herren alltid. Åter vill jag säga: Glädjen eder.

Jakobsbrevet 1:2,9,10
Mina bröder, hållen det för idel glädje, när I kommen i allahanda frestelser,…

1 Petrusbrevet 1:8
Honom älsken I utan att hava sett honom; och fastän I ännu icke sen honom, tron I dock på honom och fröjden eder över honom med outsäglig och härlig glädje,

1 Petrusbrevet 4:12,13
Mina älskade, förundren eder icke över den luttringseld som är tänd bland eder, och som I till eder prövning måsten genomgå, och menen icke att därmed något förunderligt vederfares eder;…

the God.

2 Mosebok 15:2
HERREN är min starkhet och min lovsång, Och han blev mig till frälsning. Han är min Gud, jag vill ära honom, min faders Gud, jag vill upphöja honom.

Psaltaren 25:5
Led mig i din sanning, och lär mig, ty du är min frälsnings Gud; dig förbidar jag alltid.

Psaltaren 27:1
Av David. HERREN är mitt ljus och min frälsning; för vem skulle jag frukta? HERREN är mitt livs värn; för vem skulle jag rädas?

Psaltaren 118:14
HERREN är min starkhet och min lovsång, och han blev mig till frälsning.

Jesaja 12:2
Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och fruktar icke; ty HERREN, HERREN är min starkhet och min lovsång, och han blev mig till frälsning.»

Mika 7:7
Men jag vill skåda efter HERREN, jag vill hoppas på min frälsnings Gud; min Gud skall höra mig.

Lukas 2:30
ty mina ögon hava sett din frälsning,

Länkar
Habackuk 3:18 InterHabackuk 3:18 FlerspråkigHabacuc 3:18 SpanskaHabacuc 3:18 FranskaHabakuk 3:18 TyskaHabackuk 3:18 KinesiskaHabakkuk 3:18 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Habackuk 3
17Ja, fikonträdet blomstrar icke mer, och vinträden giva ingen skörd, olivträdets frukt slår fel och fälten alstra ingen äring, fåren ryckas bort ur fållorna, och inga oxar finnas mer i stallen. 18Likväl vill jag glädja mig i HERREN och fröjda mig i min frälsnings Gud. 19HERREN, Herren är min starkhet; han gör mina fötter såsom hindens och låter mig gå fram över mina höjder. För sångmästaren, med mitt strängaspel.
Korshänvisningar
Lukas 1:47
och min ande fröjdar sig i Gud, min Frälsare.

Romabrevet 5:2
-- genom vilken vi ock hava fått tillträde till den nåd vari vi nu stå -- och vi berömma oss i hoppet om Guds härlighet.

Romabrevet 5:3
Och icke det allenast, vi till och med berömma oss av våra lidanden, eftersom vi veta att lidandet verkar ståndaktighet,

Filipperbrevet 4:4
Glädjen eder i Herren alltid. Åter vill jag säga: Glädjen eder.

2 Mosebok 15:1
Då sjöngo Mose och Israels barn denna lovsång till HERRENS ära; de sade: »Jag vill sjunga till HERRENS ära, ty högt är han upphöjd. Häst och man störtade han i havet.

2 Mosebok 15:2
HERREN är min starkhet och min lovsång, Och han blev mig till frälsning. Han är min Gud, jag vill ära honom, min faders Gud, jag vill upphöja honom.

Job 13:15
Må han dräpa mig, jag hoppas intet annat; min vandel vill jag ändå hålla fram inför honom.

Psaltaren 25:5
Led mig i din sanning, och lär mig, ty du är min frälsnings Gud; dig förbidar jag alltid.

Psaltaren 27:1
Av David. HERREN är mitt ljus och min frälsning; för vem skulle jag frukta? HERREN är mitt livs värn; för vem skulle jag rädas?

Psaltaren 46:1
För sångmästaren; av Koras söner; till Alamót; en sång. (2) Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad.

Jesaja 12:2
Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och fruktar icke; ty HERREN, HERREN är min starkhet och min lovsång, och han blev mig till frälsning.»

Jesaja 61:10
Jag gläder mig storligen i HERREN, och min själ fröjdar sig i min Gud, ty han har iklätt mig frälsningens klädnad och höljt mig i rättfärdighetens mantel, likasom när en brudgum sätter högtidsbindeln på sitt huvud eller likasom när en brud pryder sig med sina smycken.

Joel 2:23
Och fröjden eder, I Sions barn, varen glada i HERREN, eder Gud; ty han giver eder höstregn, i rätt tid, han som ock förr sände ned över eder regn, både höst och vår.

Habackuk 3:17
Överst på sidan
Överst på sidan