Mika 7:7
Parallella Vers
Svenska (1917)
Men jag vill skåda efter HERREN, jag vill hoppas på min frälsnings Gud; min Gud skall höra mig.

Dansk (1917 / 1931)
Men jeg vil spejde efter HERREN, jeg bier paa min Frelses Gud; min Gud vil høre mig.

Norsk (1930)
Men jeg vil skue ut efter Herren, bie på min frelses Gud; min Gud vil høre mig.

King James Bible
Therefore I will look unto the LORD; I will wait for the God of my salvation: my God will hear me.

English Revised Version
But as for me, I will look unto the LORD; I will wait for the God of my salvation: my God will hear me.
Treasury i Bibeln Kunskap

I will look.

Psaltaren 34:5,6
De som skåda upp till honom stråla av fröjd, och deras ansikten behöva icke rodna av blygsel.…

Psaltaren 55:16,17
Men jag ropar till Gud; HERREN skall frälsa mig.…

Psaltaren 109:4
Till lön för min kärlek stå de mig emot, men jag beder allenast.

Psaltaren 142:4,5
Skåda på min högra sida och se: där finnes ingen som kännes vid mig. Ingen tillflykt återstår för mig, ingen finnes, som frågar efter min själ.…

Jesaja 8:17
Så vill jag förbida HERREN, då han nu döljer sitt ansikte för Jakobs hus; jag vill vänta efter honom.

Jesaja 45:22
Vänden eder till mig, så varden I frälsta, I jordens alla ändar; ty jag är Gud och eljest ingen.

Habackuk 3:17-19
Ja, fikonträdet blomstrar icke mer, och vinträden giva ingen skörd, olivträdets frukt slår fel och fälten alstra ingen äring, fåren ryckas bort ur fållorna, och inga oxar finnas mer i stallen.…

Lukas 6:11,12
Men de blevo såsom ursinniga och talade med varandra om vad de skulle kunna företaga sig mot Jesus.…

wait.

1 Mosebok 49:18
HERRE, jag bidar efter din frälsning!

Psaltaren 25:5
Led mig i din sanning, och lär mig, ty du är min frälsnings Gud; dig förbidar jag alltid.

Psaltaren 27:12-14
Överlämna mig icke åt mina ovänners vilja; ty mot mig uppstå falska vittnen och män som andas våld.…

Psaltaren 37:7
Var stilla för HERREN och förbida honom, harmas icke över den vilkens väg är lyckosam, över den man som umgås med ränker.

Psaltaren 40:1-3
För sångmästaren; av David; en psalm. (2) Stadigt förbidade jag HERREN, och han böjde sig till mig och hörde mitt rop.…

Psaltaren 62:1-8
För sångmästaren, till Jedutun; en psalm av David. (2) Allenast hos Gud söker min själ sin ro; från honom kommer min frälsning.…

Jesaja 12:2
Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och fruktar icke; ty HERREN, HERREN är min starkhet och min lovsång, och han blev mig till frälsning.»

Jesaja 25:9
På den tiden skall man säga: Se, där är vår Gud, som vi förbidade och som skulle frälsa oss. Ja, där är HERREN, som vi förbidade; låtom oss fröjdas och vara glada över hans frälsning.

Klagovisorna 3:25,26
HERREN är god mot dem som förbida honom, mot den själ som söker honom.…

Lukas 2:25-32
I Jerusalem levde då en man, vid namn Simeon, en rättfärdig och from man, som väntade på Israels tröst; och helig ande var över honom.…

my God.

Psaltaren 4:2,3
I herrar, huru länge skall min ära vara vänd i smälek, huru länge skolen I älska fåfänglighet och fara efter lögn? Sela.…

Psaltaren 38:15
Se, på dig, HERRE, hoppas jag; du skall svara, Herre, min Gud.

Psaltaren 50:15
Och åkalla mig i nöden, så vill jag hjälpa dig, och du skall prisa mig.»

Psaltaren 65:2
Du som hör bön, till dig kommer allt kött.

1 Johannesbrevet 5:14,15
Och detta är den fasta tillförsikt vi hava till honom, att om vi bedja om något efter hans vilja, så hör han oss.…

Länkar
Mika 7:7 InterMika 7:7 FlerspråkigMiqueas 7:7 SpanskaMichée 7:7 FranskaMica 7:7 TyskaMika 7:7 KinesiskaMicah 7:7 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Mika 7
7Men jag vill skåda efter HERREN, jag vill hoppas på min frälsnings Gud; min Gud skall höra mig. 8Glädjens icke över mig, I mina fiender. Om jag än har fallit, skall jag dock stå upp igen; om jag än sitter i mörkret, är dock HERREN mitt ljus.…
Korshänvisningar
1 Mosebok 49:18
HERRE, jag bidar efter din frälsning!

Psaltaren 4:3
Besinnen dock att HERREN har utvalt åt sig den fromme; HERREN hör, när jag ropar till honom.

Psaltaren 130:5
Jag väntar efter HERREN, min själ väntar, och jag hoppas på hans ord.

Jesaja 17:7
På den tiden skola människorna blicka upp till sin Skapare och deras ögon se upp till Israels Helige.

Jesaja 25:9
På den tiden skall man säga: Se, där är vår Gud, som vi förbidade och som skulle frälsa oss. Ja, där är HERREN, som vi förbidade; låtom oss fröjdas och vara glada över hans frälsning.

Jesaja 45:22
Vänden eder till mig, så varden I frälsta, I jordens alla ändar; ty jag är Gud och eljest ingen.

Daniel 3:17
Om vår Gud, den som vi dyrka, förmår rädda oss, så skall han ock rädda oss ur den brinnande ugnen och ur din hand, o konung.

Hosea 12:6
Så vänd nu om till din Gud; håll fast vid kärlek och rätt, och förbida din Gud beständigt.

Joel 1:19
Till dig, HERRE, ropar jag, nu då en eld har förtärt betesmarkerna i öknen och en eldslåga har förbränt alla träd på marken.

Habackuk 2:1
Jag vill stiga upp på min vaktpost och ställa mig på muren; jag vill speja för att se vad han skall tala genom mig, och vilket svar på mitt klagomål jag skall få att frambära.

Mika 7:6
Överst på sidan
Överst på sidan