Psaltaren 50:15
Parallella Vers
Svenska (1917)
Och åkalla mig i nöden, så vill jag hjälpa dig, och du skall prisa mig.»

Dansk (1917 / 1931)
Og kald paa mig paa Nødens Dag; jeg vil udfri dig, og du skal ære mig,

Norsk (1930)
og kall på mig på nødens dag, så vil jeg utfri dig, og du skal prise mig.

King James Bible
And call upon me in the day of trouble: I will deliver thee, and thou shalt glorify me.

English Revised Version
And call upon me in the day of trouble; I will deliver thee, and thou shalt glorify me.
Treasury i Bibeln Kunskap

call

Psaltaren 77:2
På min nöds dag söker jag Herren; min hand är utsträckt om natten och förtröttas icke; min själ vill icke låta trösta sig.

Psaltaren 91:15
Han åkallar mig, och jag skall svara honom; jag är med honom i nöden, jag skall rädda honom och låta honom komma till ära.

Psaltaren 107:6-13,19,28
Men de ropade till HERREN i sin nöd, och han räddade dem ur deras trångmål.…

2 Krönikeboken 33:12,13
Men när han nu var i nöd, bön föll han inför HERREN, sin Gud, och ödmjukade sig storligen för sina fäders Gud.…

Job 22:27
När du då beder till honom, skall han höra dig, och de löften du gör skall du få infria.

Sakaria 13:9
Och den tredjedelen skall jag låta gå genom eld; jag skall luttra dem, såsom man luttrar silver, och pröva dem, såsom man prövar guld. Så skola de åkalla mitt namn, och jag skall bönhöra dem. Jag skall säga: »Detta är mitt folk.» Och det skall svara: »HERREN är min Gud.»

Lukas 22:44
Men han hade kommit i svår ångest och bad allt ivrigare, och hans svett blev såsom blodsdroppar, som föllo ned på jorden.

Apostagärningarna 16:25
Vid midnattstiden voro Paulus och Silas stadda i bön och lovade Gud med sång, och de andra fångarna hörde på dem.

Jakobsbrevet 5:13
Får någon bland eder utstå lidande, så må han bedja.

deliver

Psaltaren 34:3,4
Loven med mig HERREN, låtom oss med varandra upphöja hans namn.…

Psaltaren 66:13-20
Så kommer jag då till ditt hus med brännoffer, jag vill infria mina löften till dig,…

Lukas 17:15-18
Och en av dem vände tillbaka, när han såg att han hade blivit botad, och prisade Gud med hög röst…

glorify

Psaltaren 50:23
den som offrar lovets offer, han ärar mig; och den som aktar på sin väg, honom skall jag låta se Guds frälsning.»

Psaltaren 22:23
I som frukten HERREN, loven honom; ären honom, alla Jakobs barn, och bäven för honom, alla Israels barn.

Matteus 5:16
På samma sätt må ock edert ljus lysa inför människorna, så att de se edra goda gärningar och prisa eder Fader, som är i himmelen.

Johannes 15:8
Därigenom bliver min Fader förhärligad, att i bären mycken frukt och bliven mina lärjungar.

1 Petrusbrevet 4:11,14
Om någon talar, så vare hans tal i enlighet med Guds ord, om någon har en tjänst, så sköte han den efter måttet av den kraft som Gud förlänar, så att Gud i allt bliver ärad genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran och väldet i evigheternas evigheter, amen.…

Länkar
Psaltaren 50:15 InterPsaltaren 50:15 FlerspråkigSalmos 50:15 SpanskaPsaume 50:15 FranskaPsalm 50:15 TyskaPsaltaren 50:15 KinesiskaPsalm 50:15 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 50
14Nej, offra lovets offer åt Gud, så skall du få infria dina löften till den Högste. 15Och åkalla mig i nöden, så vill jag hjälpa dig, och du skall prisa mig.» 16Men till den ogudaktige säger Gud: »Huru kan du tala om mina stadgar och föra mitt förbund på tungan,…
Korshänvisningar
Jakobsbrevet 5:13
Får någon bland eder utstå lidande, så må han bedja.

Job 5:8
Men vore det nu jag, så sökte jag nåd hos Gud, åt Gud hemställde jag min sak,

Job 33:26
När hon då beder till Gud, är han henne nådig och låter henne se sitt ansikte med jubel; han giver så den mannen hans rättfärdighet åter.

Psaltaren 18:6
Men jag åkallade HERREN i min nöd och ropade till min Gud. Han hörde från sin himmelska boning min röst, och mitt rop inför honom kom till hans öron.

Psaltaren 20:1
För sångmästaren; en psalm av David. (2) HERREN bönhöre dig på nödens dag, Jakobs Guds namn beskydde dig.

Psaltaren 22:23
I som frukten HERREN, loven honom; ären honom, alla Jakobs barn, och bäven för honom, alla Israels barn.

Psaltaren 27:5
Ty han döljer mig i sin hydda på olyckans dag, han beskärmar mig i sitt tjäll, han för mig upp på en klippa.

Psaltaren 77:2
På min nöds dag söker jag Herren; min hand är utsträckt om natten och förtröttas icke; min själ vill icke låta trösta sig.

Psaltaren 81:7
I nöden ropade du, och jag räddade dig; jag svarade dig, höljd i tordön, jag prövade dig vid Meribas vatten. Sela.

Psaltaren 86:7
På min nöds dag åkallar jag dig, ty du skall svara mig.

Psaltaren 107:6
Men de ropade till HERREN i sin nöd, och han räddade dem ur deras trångmål.

Psaltaren 107:13
Men de ropade till HERREN i sin nöd, och han frälste dem ur deras trångmål;

Jesaja 30:19
Ja, du folk som bor på Sion, i Jerusalem, ingalunda må du gråta. Han skall förvisso vara dig nådig, när du ropar; så snart han hör din röst, skall han svara dig.

Jesaja 58:9
Då skall HERREN svara, när du åkallar honom; när du ropar, skall han säga: »Se, här är jag.» Om hos dig icke får finnas någon som pålägger ok och pekar finger och talar, vad fördärvligt är,

Jeremia 14:8
Du Israels hopp dess frälsare i nödens tid, varför är du såsom en främling i landet, lik en vägfarande som slår upp sitt tält allenast för en natt?

Jeremia 29:12
Och I skolen åkalla mig och gå åstad och bedja till mig, och jag vill höra på eder.

Jeremia 33:3
Ropa till mig, så vill jag svara dig och förkunna för dig stora och förunderliga ting, som du icke känner.

Jeremia 39:17
Men dig skall jag rädda på den dagen, säger HERREN, och du skall icke bliva given i de mäns hand, som du fruktar för.

Hosea 5:15
Jag vill gå min väg, tillbaka till min boning, till dess att de hava fått lida vad de hava förskyllt och begynna söka mitt ansikte.

Joel 1:19
Till dig, HERRE, ropar jag, nu då en eld har förtärt betesmarkerna i öknen och en eldslåga har förbränt alla träd på marken.

Psaltaren 50:14
Överst på sidan
Överst på sidan