Psaltaren 50:23
Parallella Vers
Svenska (1917)
den som offrar lovets offer, han ärar mig; och den som aktar på sin väg, honom skall jag låta se Guds frälsning.»

Dansk (1917 / 1931)
Den, der ofrer Taksigelse, ærer mig; den, der agter paa Vejen, lader jeg se Guds Frelse.

Norsk (1930)
Den som ofrer takksigelse, ærer mig, og den som går den rette vei, ham vil jeg la skue Guds frelse.

King James Bible
Whoso offereth praise glorifieth me: and to him that ordereth his conversation aright will I shew the salvation of God.

English Revised Version
Whoso offereth the sacrifice of thanksgiving glorifieth me; and to him that ordereth his conversation aright will I shew the salvation of God.
Treasury i Bibeln Kunskap

Whoso

Psaltaren 50:14,15
Nej, offra lovets offer åt Gud, så skall du få infria dina löften till den Högste.…

Psaltaren 22:23
I som frukten HERREN, loven honom; ären honom, alla Jakobs barn, och bäven för honom, alla Israels barn.

Psaltaren 27:6
Och nu skall mitt huvud resa sig över mina fiender runt omkring mig, och jag vill offra i hans hydda jublets offer, jag vill sjunga till HERRENS ära och lovsäga honom.

Psaltaren 86:9,12
Hedningarna, som du har gjort, skola alla komma och tillbedja inför dig, Herre, och skola ära ditt namn.…

Romabrevet 12:1
Så förmanar jag nu eder, mina bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära edra kroppar till ett levande, heligt och Gud välbehagligt offer -- eder andliga tempeltjänst.

Romabrevet 15:6,9
så att I endräktigt och med en mun prisen vår Herres, Jesu Kristi, Gud och Fader.…

Galaterbrevet 1:24
Och de prisade Gud för min skull.

1 Petrusbrevet 2:9
I åter ären »ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett egendomsfolk», för att I skolen förkunna hans härliga gärningar, hans som har kallat eder från mörkret till sitt underbara ljus.

to him

Psaltaren 24:4,5
Den som har oskyldiga händer och rent hjärta, den som icke vänder sin själ till lögn och den som icke svär falskt.…

Psaltaren 25:14
HERREN har sin umgängelse med dem som frukta honom, och sitt förbund vill han kungöra för dem.

Psaltaren 85:9
Ja, hans frälsning är nära dem som frukta honom, och så skall ära bo i vårt land.

Johannes 7:17
Om någon vill göra hans vilja, så skall han förstå om denna lära är från Gud, eller om jag talar av mig själv.

Johannes 8:31,32
Då sade Jesus till de judar som hade satt tro till honom: »Om I förbliven i mitt ord, så ären I i sanning mina lärjungar;…

Apostagärningarna 10:2-4
Han var en from man, som »fruktade Gud» tillika med hela sitt hus; han utdelade rikligen allmosor åt folket och bad alltid till Gud.…

Apostagärningarna 11:14
Han skall tala till dig ord genom vilka du skall bliva frälst, du själv och hela ditt hus.'

Apostagärningarna 13:26
Mina bröder, I som ären barn av Abrahams släkt, så ock I andra här, I som 'frukten Gud', till oss har ordet om denna frälsning blivit sänt.

Galaterbrevet 6:16
Och över alla dem som komma att vandra efter detta rättesnöre, över dem vare frid och barmhärtighet, ja, över Guds Israel.

ordereth his conversation [heb.

Filipperbrevet 1:27
Fören allenast en sådan vandel som är värdig Kristi evangelium, så att jag -- vare sig jag kommer och besöker eder, eller jag förbliver frånvarande -- får höra om eder att I stån fasta i en och samme Ande och endräktigt kämpen tillsammans för tron på evangelium,

Jakobsbrevet 3:13
Finnes bland eder någon vis och förståndig man, så må han, i visligt saktmod, genom sin goda vandel låta se de gärningar som hövas en sådan man.

1 Petrusbrevet 1:15
utan bliven heliga i all eder vandel, såsom han som har kallat eder är helig.

salvation

Psaltaren 91:16
Jag skall mätta honom med långt liv och låta honom se min frälsning.»

Jesaja 12:2
Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och fruktar icke; ty HERREN, HERREN är min starkhet och min lovsång, och han blev mig till frälsning.»

Jesaja 45:17
Men Israel bliver frälst genom HERREN med en evig frälsning; aldrig i evighet skolen I komma på skam och varda till blygd.

Jesaja 49:6
han säger: Det är för litet för dig, då du är min tjänare, att allenast upprätta Jakobs stammar och föra tillbaka de bevarade av Israel; jag vill sätta dig till ett ljus för hednafolken, för att min frälsning må nå till jordens ända.

Jesaja 51:5,6
Min rättfärdighet är nära, min frälsning går fram, och mina armar skola skaffa rätt bland folken; havsländerna bida efter mig och hoppas på min arm.…

Lukas 2:30
ty mina ögon hava sett din frälsning,

Länkar
Psaltaren 50:23 InterPsaltaren 50:23 FlerspråkigSalmos 50:23 SpanskaPsaume 50:23 FranskaPsalm 50:23 TyskaPsaltaren 50:23 KinesiskaPsalm 50:23 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 50
22I som förgäten Gud, märken detta, för att jag icke må sönderriva eder utan räddning: 23den som offrar lovets offer, han ärar mig; och den som aktar på sin väg, honom skall jag låta se Guds frälsning.»
Korshänvisningar
1 Samuelsboken 2:30
Därför säger HERREN, Israels Gud: Väl har jag sagt att ditt och din faders hus skulle få göra tjänst inför mig evärdligen. Men nu säger HERREN: Bort det! Ty dem som ära mig vill jag ock ära, men de som förakta mig skola komma på skam.

Psaltaren 50:14
Nej, offra lovets offer åt Gud, så skall du få infria dina löften till den Högste.

Psaltaren 85:13
Rättfärdighet skall gå framför honom, den skall ock stadigt följa i hans spår.

Psaltaren 91:16
Jag skall mätta honom med långt liv och låta honom se min frälsning.»

Jona 2:9
Men jag vill offra åt dig, med högljudd tacksägelse; vad jag har lovat vill jag infria; frälsningen är hos HERREN!»

Psaltaren 50:22
Överst på sidan
Överst på sidan