Galaterbrevet 6:16
Parallella Vers
Svenska (1917)
Och över alla dem som komma att vandra efter detta rättesnöre, över dem vare frid och barmhärtighet, ja, över Guds Israel.

Dansk (1917 / 1931)
Og saa mange, som vandre efter denne Rettesnor, over dem være Fred og Barmhjertighed, og over Guds Israel!

Norsk (1930)
Og så mange som går frem efter denne rettesnor, fred og miskunn være over dem og over Guds Israel!

King James Bible
And as many as walk according to this rule, peace be on them, and mercy, and upon the Israel of God.

English Revised Version
And as many as shall walk by this rule, peace be upon them, and mercy, and upon the Israel of God.
Treasury i Bibeln Kunskap

walk.

Galaterbrevet 5:16,25
Vad jag vill säga är detta: Vandren i ande, så skolen I förvisso icke göra vad köttet har begärelse till.…

Psaltaren 125:4,5
Gör gott, o HERRE, mot de goda och mot dem som hava redliga hjärtan.…

Filipperbrevet 3:16
Dock, såvitt vi redan hava hunnit något framåt, så låtom oss vandra vidare på samma väg.

peace.

Galaterbrevet 1:3
Nåd vare med eder och frid ifrån Gud, vår Fader, och ifrån Herren Jesus Kristus,

4 Mosebok 6:23-27
Tala till Aron och hans söner och säg: När I välsignen Israels barn, skolen I säga så till dem:…

1 Krönikeboken 12:18
Men Amasai, den förnämste bland de trettio, hade blivit beklädd med andekraft, och han sade: »Dina äro vi, David, och med dig stå vi, du Isais son. Frid vare med dig, frid, och frid vare med dem som bistå dig ty din Gud har bistått dig!» Och David tog emot dem och gav dem plats bland de förnämsta i sin skara.

Psaltaren 125:5
Men dem som vika av på vrånga vägar, dem rycke HERREN bort tillika med ogärningsmännen. Frid vare över Israel!

Johannes 14:27
Frid lämnar jag efter mig åt eder, min frid giver jag eder; icke giver jag eder den såsom världen giver. Edra hjärtan vare icke oroliga eller försagda.

Johannes 16:33
Detta har jag talat till eder, för att I skolen hava frid i mig. I världen liden i betryck; men varen vid gott mod, jag har övervunnit världen.»

See on

Romabrevet 1:7
jag, Paulus, hälsar alla Guds älskade som bo i Rom, dem som äro kallade och heliga. Nåd vare med eder och frid ifrån Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.

Filipperbrevet 4:7
Så skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara edra hjärtan och edra tankar, i Kristus Jesus.

the Israel.

Galaterbrevet 3:7-9,29
Så mån I nu veta att de som låta det bero på tro, de äro Abrahams barn.…

Psaltaren 73:1
En psalm av Asaf. Sannerligen, Gud är god mot Israel, mot dem som hava rena hjärtan.

Jesaja 45:25
Ja, genom HERREN får all Israels släkt sin rätt, och av honom skola de berömma sig.

Hosea 1:10
Men antalet av Israels barn skall bliva såsom havets sand, som man icke kan mäta, ej heller räkna; och det skall ske, att i stället för att det sades till dem: »I ären icke mitt folk», skola de kallas »den levande Gudens barn».

Johannes 1:47
När nu Jesus såg Natanael nalkas, sade han om honom: »Se, denne är en rätt israelit, i vilken icke finnes något svek.»

Romabrevet 2:28,29
Ty den är icke jude, som är det i utvärtes måtto, ej heller är det omskärelse, som sker utvärtes på köttet.…

Romabrevet 4:12
Han skulle ock bliva en fader för omskurna, nämligen för sådana som icke allenast äro omskurna, utan ock vandra i spåren av den tro som vår fader Abraham hade, medan han ännu var oomskuren.

Romabrevet 9:6-8
Detta säger jag icke som om Guds löftesord skulle hava blivit om intet. Ty »Israel», det är icke detsamma som alla de som härstamma från Israel.…

Filipperbrevet 3:3
Ty vi äro »de omskurna», vi som genom Guds Ande tjäna Gud och berömma oss av Kristus Jesus och icke förtrösta på köttet --

1 Petrusbrevet 2:5-9
och låten eder själva såsom levande stenar uppbyggas till ett andligt hus, så att I bliven ett »heligt prästerskap», som skall frambära andliga offer, vilka genom Jesus Kristus äro välbehagliga för Gud.…

Länkar
Galaterbrevet 6:16 InterGalaterbrevet 6:16 FlerspråkigGálatas 6:16 SpanskaGalates 6:16 FranskaGalater 6:16 TyskaGalaterbrevet 6:16 KinesiskaGalatians 6:16 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Galaterbrevet 6
16Och över alla dem som komma att vandra efter detta rättesnöre, över dem vare frid och barmhärtighet, ja, över Guds Israel. 17Må nu ingen härefter vålla mig oro; ty jag bär Jesu märken på min kropp.…
Korshänvisningar
Psaltaren 125:5
Men dem som vika av på vrånga vägar, dem rycke HERREN bort tillika med ogärningsmännen. Frid vare över Israel!

Romabrevet 9:6
Detta säger jag icke som om Guds löftesord skulle hava blivit om intet. Ty »Israel», det är icke detsamma som alla de som härstamma från Israel.

Galaterbrevet 3:7
Så mån I nu veta att de som låta det bero på tro, de äro Abrahams barn.

Galaterbrevet 3:29
Hören I nu Kristus till, så ären I därmed ock Abrahams säd, arvingar enligt löftet.

Efesierbrevet 6:23
Frid vare med bröderna och kärlek tillika med tro, från Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus.

Filipperbrevet 3:3
Ty vi äro »de omskurna», vi som genom Guds Ande tjäna Gud och berömma oss av Kristus Jesus och icke förtrösta på köttet --

Filipperbrevet 3:16
Dock, såvitt vi redan hava hunnit något framåt, så låtom oss vandra vidare på samma väg.

1 Petrusbrevet 1:3
Lovad vare vår Herres, Jesu Kristi, Gud och Fader, som efter sin stora barmhärtighet har genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp,

Judasbrevet 1:2
Barmhärtighet och frid och kärlek föröke sig hos eder.

Galaterbrevet 6:15
Överst på sidan
Överst på sidan