Galaterbrevet 3:29
Parallella Vers
Svenska (1917)
Hören I nu Kristus till, så ären I därmed ock Abrahams säd, arvingar enligt löftet.

Dansk (1917 / 1931)
Men naar I høre Kristus til, da ere I jo Abrahams Sæd, Arvinger ifølge Forjættelse.

Norsk (1930)
Men hører I Kristus til, da er I jo Abrahams ætt, arvinger efter løfte.

King James Bible
And if ye be Christ's, then are ye Abraham's seed, and heirs according to the promise.

English Revised Version
And if ye are Christ's, then are ye Abraham's seed, heirs according to promise.
Treasury i Bibeln Kunskap

Christ's.

Galaterbrevet 5:24
Och de som höra Kristus Jesus till hava korsfäst sitt kött tillika med dess lustar och begärelser.

1 Korinthierbrevet 3:23
Men I hören Kristus till, och Kristus hör Gud till.

1 Korinthierbrevet 15:23
Men var och en i sin ordning: Kristus såsom förstlingen, därnäst, vid Kristi tillkommelse, de som höra honom till.

2 Korinthierbrevet 10:7
Sen då vad som ligger öppet för allas ögon. Om någon i sitt sinne är viss om att han hör Kristus till, så må han ytterligare besinna inom sig, att lika visst som han själv hör Kristus till, lika visst göra också vi det.

Abraham's.

Galaterbrevet 3:7,16,28
Så mån I nu veta att de som låta det bero på tro, de äro Abrahams barn.…

Galaterbrevet 4:22-31
Det är ju skrivet att Abraham fick två söner, en med sin tjänstekvinna, och en med sin fria hustru.…

1 Mosebok 21:10-12
och hon sade till Abraham: »Driv ut denna tjänstekvinna och hennes son, ty denna tjänstekvinnas son skall icke ärva med min son Isak.»…

Romabrevet 4:12,16-21
Han skulle ock bliva en fader för omskurna, nämligen för sådana som icke allenast äro omskurna, utan ock vandra i spåren av den tro som vår fader Abraham hade, medan han ännu var oomskuren.…

Romabrevet 9:7,8
Ej heller äro de alla »barn», därför att de äro Abrahams säd. Nej, det heter: »Genom Isak är det som säd skall uppkallas efter dig.»…

Hebreerbrevet 11:18
han till vilken det hade blivit sagt: »Genom Isak är det som säd skall uppkallas efter dig.»

heirs.

Galaterbrevet 4:7,28
Så är du nu icke mer träl, utan son; och är du son, så är du ock arvinge, insatt därtill av Gud.…

Romabrevet 4:13,14
Det var nämligen icke genom lag som Abraham och hans säd undfick det löftet att han skulle få världen till arvedel; det var genom rättfärdighet av tro.…

Romabrevet 8:17
Men äro vi barn, så äro vi ock arvingar, nämligen Guds arvingar och Kristi medarvingar, om vi eljest lida med honom, för att också med honom bliva förhärligade.

1 Korinthierbrevet 3:22
det må vara Paulus eller Apollos eller Cefas eller hela världen, det må vara liv eller död, vad som nu är, eller vad som skall komma, alltsammans hör eder till.

Efesierbrevet 3:6
Jag menar den hemligheten, att hedningarna i Kristus Jesus äro våra medarvingar och jämte oss lemmar i en och samma kropp och jämte oss delaktiga i löftet -- detta genom evangelium,

Titusbrevet 3:7
för att vi, rättfärdiggjorda genom hans nåd, skulle, såsom vårt hopp är, få evigt liv till arvedel.

Hebreerbrevet 1:14
Äro de icke allasammans tjänsteandar, som sändas ut till tjänst för deras skull som skola få frälsning till arvedel?

Hebreerbrevet 6:17
Därför, när Gud ville för dem som skulle få till arvedel vad löftet innebar ännu kraftigare bevisa oryggligheten av sitt rådslut, lade han därtill en ed.

Hebreerbrevet 11:7
Genom tron var det som Noa, sedan han hade fått uppenbarelse om något som man ännu icke såg, i from förtröstan byggde en ark för att rädda sitt hus; och genom den blev han världen till dom och fick till arvedel den rättfärdighet som hör tron till.

Jakobsbrevet 2:5
Hören, mina älskade bröder: Har icke Gud utvald just dem som i världens ögon äro fattiga till att bliva rika i tro, och att få till arvedel det rike han har lovat åt dem som älska honom?

Uppenbarelseboken 21:7
Den som vinner seger, han skall få detta till arvedel, och jag skall vara hans Gud, och han skall vara min son.

Länkar
Galaterbrevet 3:29 InterGalaterbrevet 3:29 FlerspråkigGálatas 3:29 SpanskaGalates 3:29 FranskaGalater 3:29 TyskaGalaterbrevet 3:29 KinesiskaGalatians 3:29 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Galaterbrevet 3
28Här är icke jude eller grek, här är icke träl eller fri, här är icke man och kvinna: alla ären I ett i Kristus Jesus. 29Hören I nu Kristus till, så ären I därmed ock Abrahams säd, arvingar enligt löftet.
Korshänvisningar
Matteus 3:9
Och menen icke att I kunnen säga vid eder själva: 'Vi hava ju Abraham till fader'; ty jag säger eder att Gud av dessa stenar kan uppväcka barn åt Abraham.

Romabrevet 4:13
Det var nämligen icke genom lag som Abraham och hans säd undfick det löftet att han skulle få världen till arvedel; det var genom rättfärdighet av tro.

Romabrevet 8:17
Men äro vi barn, så äro vi ock arvingar, nämligen Guds arvingar och Kristi medarvingar, om vi eljest lida med honom, för att också med honom bliva förhärligade.

Romabrevet 9:8
Detta vill säga: Icke de äro Guds barn, som äro barn efter köttet, men de som äro barn efter löftet, de räknas för säd.

1 Korinthierbrevet 3:23
Men I hören Kristus till, och Kristus hör Gud till.

Galaterbrevet 3:18
Om det nämligen vore på grund av lag som arvet skulle undfås, så vore det icke på grund av löfte. Men åt Abraham har Gud skänkt det genom ett löfte.

Galaterbrevet 4:1
Vad jag vill säga är detta: Så länge arvingen är barn, finnes ingen skillnad mellan honom och en träl, fastän han är herre över alla ägodelarna;

Galaterbrevet 4:28
Och I, mina bröder, ären löftets barn, likasom Isak var.

Galaterbrevet 6:16
Och över alla dem som komma att vandra efter detta rättesnöre, över dem vare frid och barmhärtighet, ja, över Guds Israel.

Efesierbrevet 3:6
Jag menar den hemligheten, att hedningarna i Kristus Jesus äro våra medarvingar och jämte oss lemmar i en och samma kropp och jämte oss delaktiga i löftet -- detta genom evangelium,

Galaterbrevet 3:28
Överst på sidan
Överst på sidan