Jakobsbrevet 2:5
Parallella Vers
Svenska (1917)
Hören, mina älskade bröder: Har icke Gud utvald just dem som i världens ögon äro fattiga till att bliva rika i tro, och att få till arvedel det rike han har lovat åt dem som älska honom?

Dansk (1917 / 1931)
Hører, mine elskede Brødre! Har Gud ikke udvalgt de for Verden fattige til at være rige i Tro og Arvinger til det Rige, som han har forjættet dem, der elske ham?

Norsk (1930)
Hør dog, mine elskede brødre: Har ikke Gud utvalgt dem som er fattige på verdens gods, til å være rike i troen og arvinger til det rike han har lovt dem som elsker ham?

King James Bible
Hearken, my beloved brethren, Hath not God chosen the poor of this world rich in faith, and heirs of the kingdom which he hath promised to them that love him?

English Revised Version
Hearken, my beloved brethren; did not God choose them that are poor as to the world to be rich in faith, and heirs of the kingdom which he promised to them that love him?
Treasury i Bibeln Kunskap

Hearken.

Domarboken 9:7
När man berättade detta far Jotam, gick han åstad och ställde sig på toppen av berget Gerissim och hov upp sin röst och ropade och sade till dem: »Hören mig, I Sikems borgare, för att Gud ock må höra eder.

1 Kungaboken 22:28
Mika svarade: »Om du kommer välbehållen tillbaka, så har HERREN icke talat genom mig.» Och han sade ytterligare: »Hören detta, I folk, allasammans.»

Job 34:10
Hören mig därför, I förståndige män: Bort det, att Gud skulle begå någon orätt, att den Allsmäktige skulle göra vad orättfärdigt är!

Job 38:14
Då ändrar den form såsom leran under signetet, och tingen stå fram såsom klädda i skrud;

Ordspråksboken 7:24
Så hören mig nu, I barn, och given akt på min muns tal.

Ordspråksboken 8:32
Så hören mig nu, I barn, ty saliga äro de som hålla mina vägar.

Markus 7:14
Därefter kallade han åter folket till sig och sade till dem: »Hören mig alla och förstån.

Apostagärningarna 7:2
Då sade han: »Bröder och fäder, hören mig. Härlighetens Gud uppenbarade sig för vår fader Abraham, medan han ännu var i Mesopotamien, och förrän han bosatte sig i Karran,

Hath not.

Jakobsbrevet 1:9
Den broder som lever i ringhet berömme sig av sin höghet.

Jesaja 14:32
Vad skall man då svara det främmande folkets sändebud? Jo, att det är HERREN som har grundat Sion, och att de betryckta bland hans folk där hava sin tillflykt.

Jesaja 29:19
och de ödmjuka skola då känna allt större glädje i HERREN; och de fattigaste bland människor skola fröjda sig i Israels Helige.

Sefanja 3:12
Men jag skall lämna kvar i dig ett folk, betryckt och armt; och de skola förtrösta på HERRENS namn.

Sakaria 11:7,11
Så blev jag en herde för slaktfåren, de arma fåren. Och jag tog mig två stavar, den ena kallade jag Ljuvlig ro, den andra kallade jag Endräkt; och jag vaktade så fåren…

Matteus 11:5
blinda få sin syn, halta gå, spetälska bliva rena, döva höra, döda uppstå, och 'för fattiga förkunnas glädjens budskap'.

Lukas 6:20
Och han lyfte upp sina ögon och säg på sina lärjungar och sade: »Saliga ären I, som ären fattiga, ty eder hör Guds rike till.

Lukas 9:57,58
Medan de nu färdades fram på vägen, sade någon till honom: »Jag vill följa dig, varthelst du går.…

Lukas 16:22,25
Så hände sig att den fattige dog och blev förd av änglarna till Abrahams sköte. Också den rike dog och blev begraven.…

Johannes 7:48
Har då någon av rådsherrarna trott på honom? Eller någon av fariséerna?

1 Korinthierbrevet 1:26-28
Ty betänken, mina bröder, huru det var vid eder kallelse: icke många som voro visa efter köttet blevo kallade, icke många mäktiga, icke många av förnämlig släkt.…

2 Korinthierbrevet 8:9
I kännen ju vår Herres, Jesu Kristi, nåd, huru han, som var rik, likväl blev fattig för eder skull, på det att I genom hans fattigdom skullen bliva rika.

rich.

Ordspråksboken 8:17-21
Jag älskar dem som älska mig, och de som söka mig, de finna mig.…

Lukas 12:21
Så går det den som samlar skatter åt sig själv, men icke är rik inför Gud.»

1 Korinthierbrevet 3:21-23
Så berömme sig då ingen av människor. Allt hör ju eder till;…

2 Korinthierbrevet 4:15
Allt sker nämligen för eder skull, på det att nåden, genom att komma allt flera till del, må bliva så mycket större och verka en allt mer överflödande tacksägelse, Gud till ära.

2 Korinthierbrevet 6:10
såsom bedrövade, men dock alltid glada, såsom fattiga, medan vi dock göra många rika, såsom utblottade på allt, men likväl ägande allt.

Efesierbrevet 1:18
och att han må upplysa edra hjärtans ögon, så att I förstån hurudant det hopp är, vartill han har kallat eder, huru rikt på härlighet hans arv är bland de heliga,

Efesierbrevet 3:8
Ja, åt mig, den ringaste bland alla heliga, blev den nåden given att för hedningarna förkunna evangelium om Kristi outrannsakliga rikedom,

1 Timotheosbrevet 6:18
bjud dem att göra gott, att vara rika på goda gärningar, att vara givmilda och gärna dela med sig.

Hebreerbrevet 11:26
han höll nämligen Kristi smälek för en större rikedom än Egyptens skatter, ty han hade sin blick riktad på lönen.

Uppenbarelseboken 2:9
Jag känner din bedrövelse och din fattigdom -- dock, du är rik! -- och jag vet vilken försmädelse du utstår av dem som säga sig vara judar, men icke äro detta, utan äro en Satans synagoga.

Uppenbarelseboken 3:18
Så råder jag dig då att du köper av mig guld som är luttrat i eld, för att du skall bliva rik, och att du köper vita kläder till att kläda dig i, för att din nakenhets skam icke skall bliva uppenbar, och att du köper ögonsalva till att smörja dina ögon med, för att du skall kunna se.

Uppenbarelseboken 21:7
Den som vinner seger, han skall få detta till arvedel, och jag skall vara hans Gud, och han skall vara min son.

heirs.

Matteus 5:3
»Saliga äro de som äro fattiga i anden, ty dem hör himmelriket till.

Matteus 25:34
Därefter skall Konungen säga till dem som stå på hans högra sida: 'Kommen, I min Faders välsignade, och tagen i besittning det rike som är tillrett åt eder från världens begynnelse.

Lukas 12:32
Frukta icke, du lilla hjord; ty det har behagat eder Fader att giva eder riket.

Lukas 22:29
och såsom min Fader har överlåtit konungslig makt åt mig, så överlåter jag likadan makt åt eder,

Romabrevet 8:17
Men äro vi barn, så äro vi ock arvingar, nämligen Guds arvingar och Kristi medarvingar, om vi eljest lida med honom, för att också med honom bliva förhärligade.

1 Thessalonikerbr. 2:12
och huru vi uppfordrade eder att föra en vandel som vore värdig Gud, honom som kallar eder till sitt rike och sin härlighet.

2 Thessalonikerbr. 1:5
Sådant är ett vittnesbörd om att Guds dom bliver rättvis. Så skolen I aktas värdiga Guds rike; för dess skull är det ock som I liden.

2 Timotheosbrevet 4:8,18
Nu ligger rättfärdighetens segerkrans tillreds åt mig, och Herren, den rättfärdige domaren, skall giva den åt mig på »den dagen», och icke åt mig allenast, utan åt alla som hava älskat hans tillkommelse.…

1 Petrusbrevet 1:4
till ett oförgängligt, obesmittat och ovanskligt arv, som i himmelen är förvarat åt eder,

2 Petrusbrevet 1:11
Så skall inträdet i vår Herres och Frälsares, Jesu Kristi, eviga rike förlänas eder i rikligt mått.

the.

Jakobsbrevet 1:12
Salig är den man som är ståndaktig i frestelsen; ty när han har bestått sitt prov, skall han få livets krona, vilken Gud har lovat åt dem som älska honom.

2 Mosebok 20:6
men som gör nåd med tusenden, när man älskar mig och håller mina bud.

1 Samuelsboken 2:30
Därför säger HERREN, Israels Gud: Väl har jag sagt att ditt och din faders hus skulle få göra tjänst inför mig evärdligen. Men nu säger HERREN: Bort det! Ty dem som ära mig vill jag ock ära, men de som förakta mig skola komma på skam.

Ordspråksboken 8:17
Jag älskar dem som älska mig, och de som söka mig, de finna mig.

Matteus 5:3
»Saliga äro de som äro fattiga i anden, ty dem hör himmelriket till.

Lukas 6:20
Och han lyfte upp sina ögon och säg på sina lärjungar och sade: »Saliga ären I, som ären fattiga, ty eder hör Guds rike till.

Lukas 12:32
Frukta icke, du lilla hjord; ty det har behagat eder Fader att giva eder riket.

1 Korinthierbrevet 2:9
Vi tala -- såsom det heter i skriften -- »vad intet öga har sett och intet öra har hört, och vad ingen människas hjärta har kunnat tänka, vad Gud har berett åt dem som älska honom».

2 Timotheosbrevet 4:8
Nu ligger rättfärdighetens segerkrans tillreds åt mig, och Herren, den rättfärdige domaren, skall giva den åt mig på »den dagen», och icke åt mig allenast, utan åt alla som hava älskat hans tillkommelse.

Länkar
Jakobsbrevet 2:5 InterJakobsbrevet 2:5 FlerspråkigSantiago 2:5 SpanskaJacques 2:5 FranskaJakobus 2:5 TyskaJakobsbrevet 2:5 KinesiskaJames 2:5 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Jakobsbrevet 2
4haven I icke då kommit i strid med eder själva och blivit domare som döma efter orätta grunder? 5Hören, mina älskade bröder: Har icke Gud utvald just dem som i världens ögon äro fattiga till att bliva rika i tro, och att få till arvedel det rike han har lovat åt dem som älska honom? 6I åter haven visat förakt för den fattige. Är det då icke de rika som förtrycka eder, och är det icke just de, som draga eder inför domstolarna?…
Korshänvisningar
1 Samuelsboken 2:8
Han upprättar den ringe ur stoftet, ur dyn lyfter han den fattige upp, ty han vill låta dem sitta bredvid furstar, och en härlig tron giver han dem till arvedel. Ty jordens grundfästen äro HERRENS, och jordkretsen har han ställt på dem.

Job 34:19
Gud har ju ej anseende till någon hövdings person, han aktar den rike ej för mer än den fattige, ty alla äro de hans händers verk.

Ordspråksboken 13:7
Den ene vill hållas för rik och har dock alls intet, den andre vill hållas för fattig och har dock stora ägodelar.

Jesaja 14:32
Vad skall man då svara det främmande folkets sändebud? Jo, att det är HERREN som har grundat Sion, och att de betryckta bland hans folk där hava sin tillflykt.

Jesaja 29:19
och de ödmjuka skola då känna allt större glädje i HERREN; och de fattigaste bland människor skola fröjda sig i Israels Helige.

Matteus 5:3
»Saliga äro de som äro fattiga i anden, ty dem hör himmelriket till.

Matteus 25:34
Därefter skall Konungen säga till dem som stå på hans högra sida: 'Kommen, I min Faders välsignade, och tagen i besittning det rike som är tillrett åt eder från världens begynnelse.

Lukas 12:21
Så går det den som samlar skatter åt sig själv, men icke är rik inför Gud.»

1 Korinthierbrevet 1:27
Men det som för världen var dåraktigt, det utvalde Gud, för att han skulle låta de visa komma på skam.

Jakobsbrevet 1:12
Salig är den man som är ståndaktig i frestelsen; ty när han har bestått sitt prov, skall han få livets krona, vilken Gud har lovat åt dem som älska honom.

Jakobsbrevet 1:16
Faren icke vilse, mina älskade bröder.

Jakobsbrevet 1:19
Det veten I, mina älskade bröder. Men var människa vare snar till att höra och sen till att tala och sen till vrede.

Uppenbarelseboken 2:9
Jag känner din bedrövelse och din fattigdom -- dock, du är rik! -- och jag vet vilken försmädelse du utstår av dem som säga sig vara judar, men icke äro detta, utan äro en Satans synagoga.

Jakobsbrevet 2:4
Överst på sidan
Överst på sidan