Jakobsbrevet 1:19
Parallella Vers
Svenska (1917)
Det veten I, mina älskade bröder. Men var människa vare snar till att höra och sen till att tala och sen till vrede.

Dansk (1917 / 1931)
I vide det, mine elskede Brødre. Men hvert Menneske være snar til at høre, langsom til at tale, langsom til Vrede;

Norsk (1930)
I vet det jo, mine elskede brødre! Men hvert menneske være snar til å høre, sen til å tale, sen til vrede;

King James Bible
Wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath:

English Revised Version
Ye know this, my beloved brethren. But let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath:
Treasury i Bibeln Kunskap

let.

Nehemja 8:2,3,12-14,18
Då framlade prästen Esra lagen för församlingen, för både män och kvinnor, alla som kunde förstå vad de hörde; detta var på första dagen i sjunde månaden.…

Nehemja 9:3
Och de stodo upp, var och en på sin plats, och man föreläste ur HERRENS, deras Guds, lagbok under en fjärdedel av dagen; och under en annan fjärdedel bekände de sina synder och tillbådo HERREN, sin Gud.

Ordspråksboken 8:32-35
Så hören mig nu, I barn, ty saliga äro de som hålla mina vägar.…

Predikaren 5:1
Bevara din fot, när du går till Guds hus; att komma dit för att höra är bättre än något slaktoffer som dårarna frambära; ty de äro oförståndiga och göra så vad ont är.

Markus 2:2
församlade sig så mycket folk, att icke ens platsen utanför dörren mer kunde rymma dem; och han förkunnade ordet för dem.

Markus 12:37
Så kallar nu David själv honom 'herre'; huru kan han då vara hans son?» Och folkskarorna hörde honom gärna.

Lukas 15:1
Och till honom kom allt vad publikaner och syndare hette för att höra honom.

Lukas 19:48
men de kunde icke finna någon utväg därtill, ty allt folket höll sig till honom och hörde honom.

Apostagärningarna 2:42
Och dessa höllo fast vid apostlarnas undervisning och brödragemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna.

Apostagärningarna 10:33
Då sände jag strax bud till dig, och du gjorde väl i att du kom. Och nu äro vi alla här tillstädes inför Gud för att höra allt som har blivit dig befallt av Herren.»

Apostagärningarna 13:42-44,48
När de sedan gingo därifrån, bad men dem att de nästa sabbat skulle tala för dem om samma sak.…

Apostagärningarna 17:11
Dessa voro ädlare till sinnes än judarna i Tessalonika; de togo emot ordet med all villighet och rannsakade var dag skrifterna, för att se om det förhölle sig såsom nu sades.

1 Thessalonikerbr. 2:13
Därför tacka vi ock oavlåtligen Gud för att I, när I undfingen det Guds ord som vi predikade, icke mottogen det såsom människoord, utan såsom Guds ord, vilket det förvisso är, ett ord som ock är verksamt i eder som tron.

slow to speak.

Jakobsbrevet 1:26
Om någon menar sig tjäna Gud och icke tyglar sin tunga, utan bedrager sitt hjärta, så är hans gudstjänst intet värd.

Jakobsbrevet 3:1,2
Mina bröder, icke många av eder må träda upp såsom lärare; I bören veta att vi skola få en dess strängare dom.…

Ordspråksboken 10:19
Där många ord äro bliver överträdelse icke borta; men den som styr sina läppar, han är förståndig.

Ordspråksboken 13:3
Den som bevakar sin mun, han bevarar sitt liv, men den som är lösmunt kommer i olycka

Ordspråksboken 15:2
De visas tunga meddelar god kunskap, men dårars mun flödar över av oförnuft.

Ordspråksboken 17:27
Den som har vett, han spar sina ord; och lugn till sinnes är en man med förstånd.

Ordspråksboken 18:13,21
Om någon giver svar, förrän han har hört, så tillräknas det honom såsom oförnuft och skam.…

Ordspråksboken 21:23
Den som besvarar sin mun och sin tunga han bevarar sitt liv för nöd.

Predikaren 5:2,3
Var icke obetänksam med din mun, och låt icke ditt hjärta förhasta sig med att uttala något ord inför Gud. Gud är ju i himmelen, och du är på jorden; låt därför dina ord vara få.…

slow to wrath.

Nehemja 9:17
De ville icke höra och tänkte icke på de under som du hade gjort med dem, utan voro hårdnackade och valde i sin gensträvighet en anförare, för att vända tillbaka till sin träldom. Men du är en förlåtande Gud, nådig och barmhärtig, långmodig och stor i mildhet; och du övergav dem icke.

Ordspråksboken 14:17,29
Den som är snar till vrede gör vad oförnuftigt är, och en ränkfull man bliver hatad.…

Ordspråksboken 15:18
En snarsticken man uppväcker träta, men en tålmodig man stillar kiv.

Ordspråksboken 16:32
Bättre är en tålmodig man än en stark, och bättre den som styr sitt sinne än den som intager en stad.

Ordspråksboken 17:14
Att begynna träta är att släppa ett vattenflöde löst; håll därför inne, förrän kivet har brutit ut.

Ordspråksboken 19:11,19
Förstånd gör en människa tålmodig, och det är hennes ära att tillgiva vad någon har brutit.…

Ordspråksboken 25:28
Såsom en stad vars murar äro nedbrutna och borta, så är en man som icke kan styra sitt sinne.

Predikaren 7:8,9
Bättre är slutet på en sak än dess begynnelse; bättre är en tålmodig man än en högmodig.…

Matteus 5:22
Men jag säger eder: Var och en som vredgas på sin broder, han är hemfallen åt Domstolens dom; men den som säger till sin broder: 'Du odåga', han är hemfallen åt Stora rådets dom; och den som säger: 'Du dåre', han är hemfallen åt det brinnande Gehenna.

Galaterbrevet 5:20,21
avgudadyrkan, trolldom, ovänskap, kiv, avund, vrede, genstridighet, tvedräkt, partisöndring,…

Efesierbrevet 4:26,31
»Vredgens, men synden icke»; låten icke solen gå ned över eder vrede,…

Kolosserbrevet 3:8,15
Men nu skolen också I lägga bort alltsammans; vrede, häftighet, ondska, smädelse och skamligt tal ur eder mun;…

Länkar
Jakobsbrevet 1:19 InterJakobsbrevet 1:19 FlerspråkigSantiago 1:19 SpanskaJacques 1:19 FranskaJakobus 1:19 TyskaJakobsbrevet 1:19 KinesiskaJames 1:19 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Jakobsbrevet 1
19Det veten I, mina älskade bröder. Men var människa vare snar till att höra och sen till att tala och sen till vrede. 20Ty en mans vrede kommer icke åstad vad rätt är inför Gud.…
Korshänvisningar
4 Mosebok 22:27
När åsninnan nu såg HERRENS ängel, lade hon sig ned under Bileam. Då upptändes Bileams vrede och han slog åsninnan med sin stav.

Ordspråksboken 10:19
Där många ord äro bliver överträdelse icke borta; men den som styr sina läppar, han är förståndig.

Ordspråksboken 14:29
Den som är tålmodig visar gott förstånd, men den som är snar till vrede går långt i oförnuft.

Ordspråksboken 16:32
Bättre är en tålmodig man än en stark, och bättre den som styr sitt sinne än den som intager en stad.

Ordspråksboken 17:27
Den som har vett, han spar sina ord; och lugn till sinnes är en man med förstånd.

Ordspråksboken 29:20
Ser du en man som är snar till att tala, det är mer hopp om en dåre än om honom.

Predikaren 7:9
Var icke för hastig i ditt sinne till att gräma dig, ty grämelse bor i dårars bröst.

Apostagärningarna 1:15
En av de dagarna stod Petrus upp och talade bland bröderna, som då voro församlade till ett antal av omkring etthundratjugu; han sade:

Jakobsbrevet 1:2
Mina bröder, hållen det för idel glädje, när I kommen i allahanda frestelser,

Jakobsbrevet 1:16
Faren icke vilse, mina älskade bröder.

Jakobsbrevet 2:1
Mina bröder, menen icke att tron på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligade, kan stå tillsammans med att hava anseende till personen.

Jakobsbrevet 2:5
Hören, mina älskade bröder: Har icke Gud utvald just dem som i världens ögon äro fattiga till att bliva rika i tro, och att få till arvedel det rike han har lovat åt dem som älska honom?

Jakobsbrevet 3:1
Mina bröder, icke många av eder må träda upp såsom lärare; I bören veta att vi skola få en dess strängare dom.

Jakobsbrevet 3:10
Ja, från en och samma mun utgå välsignelse och förbannelse. Så bör det icke vara, mina bröder.

Jakobsbrevet 4:11
Förtalen icke varandra, mina bröder. Den som förtalar en broder eller dömer sin broder, han förtalar lagen och dömer lagen. Men dömer du lagen, så är du icke en lagens görare, utan dess domare.

Jakobsbrevet 5:12
Men framför allt, mina bröder, svärjen icke, varken vid himmelen eller vid jorden, ej heller vid något annat, utan låten edert »ja» vara »ja», och edert »nej» vara »nej», så att I icke hemfallen under dom.

Jakobsbrevet 5:19
Mina bröder, om någon bland eder har farit vilse från sanningen, och någon omvänder honom,

1 Johannesbrevet 2:21
Jag har skrivit till eder, icke därför att I icke kännen sanningen, utan därför att I kännen den och veten att ingen lögn kommer av sanningen.

Jakobsbrevet 1:18
Överst på sidan
Överst på sidan