Jakobsbrevet 3:1
Parallella Vers
Svenska (1917)
Mina bröder, icke många av eder må träda upp såsom lärare; I bören veta att vi skola få en dess strängare dom.

Dansk (1917 / 1931)
Mine Brødre! ikke mange af eder bør blive Lærere, saasom I vide, at vi skulle faa en desto tungere Dom.

Norsk (1930)
Mine brødre! ikke mange av eder bli lærere, eftersom I vet at vi skal få dess tungere dom!

King James Bible
My brethren, be not many masters, knowing that we shall receive the greater condemnation.

English Revised Version
Be not many teachers, my brethren, knowing that we shall receive heavier judgment.
Treasury i Bibeln Kunskap

be.

Malaki 2:12
Hos den man som så gör må HERREN utrota var levande själ ur Jakobs hyddor, jämväl den som frambär offergåvor till HERREN Sebaot.

Matteus 9:11
Men då fariséerna sågo detta, sade de till hans lärjungar: »Huru kan eder mästare äta med publikaner och syndare?»

Matteus 10:24
Lärjungen är icke förmer än sin mästare, ej heller är tjänaren förmer än sin herre.

Matteus 23:8-10,14
Men I skolen icke låta kalla eder 'rabbi', ty en är eder Mästare, och I ären alla bröder.…

Johannes 3:10
Jesus svarade och sade till honom: »Är du Israels lärare och förstår icke detta?

Apostagärningarna 13:1
I den församling som fanns i Antiokia verkade nu såsom profeter och lärare Barnabas och Simeon, som kallades Niger, och Lucius från Cyrene, så ock Manaen, landsfursten Herodes' fosterbroder, och Saulus.

Romabrevet 2:20,21
en uppfostrare för oförståndiga, en lärare för enfaldiga, eftersom du i lagen har uttrycket för kunskapen och sanningen.…

1 Korinthierbrevet 12:28
Och Gud har i församlingen satt först och främst några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, vidare några till att utföra kraftgärningar, ytterligare några till att hava helbrägdagörelsens gåvor, eller till att taga sig an de hjälplösa, eller till att vara styresmän, eller till att på olika sätt tala tungomål.

Efesierbrevet 4:11
Och han gav oss somliga till apostlar, somliga till profeter, somliga till evangelister, somliga till herdar och lärare.

1 Timotheosbrevet 2:7
Och själv har jag blivit satt till att vara dess förkunnare och apostel -- det säger jag med sanning, jag ljuger icke -- ja, till att i tro och sanning vara en lärare för hedningar.

2 Timotheosbrevet 1:11
till vars förkunnare och apostel och lärare jag har blivit satt.

*Gr:

1 Petrusbrevet 5:3
Uppträden icke såsom herrar över edra församlingar, utan bliven föredömen för hjorden.

knowing.

3 Mosebok 10:3
Och Mose sade till Aron: »Detta är vad HERREN har talat och sagt: På dem som stå mig nära vill jag bevisa mig helig, och inför allt folket bevisa mig härlig.» Och Aron teg stilla.

Hesekiel 3:17,18
»Du människobarn, jag har satt dig till en väktare för Israels hus, för att du å mina vagnar skall varna dem, när du hör ett ord från min mun.…

Hesekiel 33:7-9
Dig, du människobarn, har jag satt till en väktare för Israels hus, för att du å mina vägnar skall varna dem, när du hör ett ord från min mun.…

Lukas 6:37
Dömen icke, så skolen I icke bliva dömda; fördömen icke, så skolen I icke bliva fördömda. Förlåten, och eder skall bliva förlåtet.

Lukas 12:47,48
Och den tjänare som hade fått veta sin herres vilja, men icke redde till eller gjorde efter hans vilja, han skall bliva straffad med många slag.…

Lukas 16:2
Då kallade han honom till sig och sade till honom: 'Vad är det jag hör om dig? Gör räkenskap för din förvaltning; ty du kan icke längre få vara förvaltare.'

Apostagärningarna 20:26,27
Därför betygar jag för eder nu i dag att jag icke bär skuld för någons blod.…

1 Korinthierbrevet 4:2-5
Vad man nu därutöver söker hos förvaltare är att en sådan må befinnas vara trogen.…

2 Korinthierbrevet 5:10
Ty vi måste alla, sådana vi äro, träda fram inför Kristi domstol, för att var och en skall få igen sitt jordelivs gärningar, alltefter som han har handlat, vare sig han har gjort gott eller ont.

Hebreerbrevet 13:17
Varen edra lärare hörsamma, och böjen eder för dem; ty de vaka över edra själar, eftersom de skola avlägga räkenskap. Må de då kunna göra det med glädje, och icke med suckan, ty detta vore eder icke nyttigt.

condemnation.

Matteus 7:1,2
»Dömen icke, på det att I icke mån bliva dömda;…

Matteus 23:14
 

1 Korinthierbrevet 11:29-32
Ty den som äter och dricker, utan att göra åtskillnad mellan Herrens lekamen och annan spis, han äter och dricker en dom över sig.…

*Gr:

Länkar
Jakobsbrevet 3:1 InterJakobsbrevet 3:1 FlerspråkigSantiago 3:1 SpanskaJacques 3:1 FranskaJakobus 3:1 TyskaJakobsbrevet 3:1 KinesiskaJames 3:1 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Jakobsbrevet 3
1Mina bröder, icke många av eder må träda upp såsom lärare; I bören veta att vi skola få en dess strängare dom. 2I många stycken fela vi ju alla; om någon icke felar i sitt tal, så är denne en fullkomlig man, som förmår tygla hela sin kropp.…
Korshänvisningar
Matteus 23:8
Men I skolen icke låta kalla eder 'rabbi', ty en är eder Mästare, och I ären alla bröder.

Apostagärningarna 13:1
I den församling som fanns i Antiokia verkade nu såsom profeter och lärare Barnabas och Simeon, som kallades Niger, och Lucius från Cyrene, så ock Manaen, landsfursten Herodes' fosterbroder, och Saulus.

Romabrevet 2:20
en uppfostrare för oförståndiga, en lärare för enfaldiga, eftersom du i lagen har uttrycket för kunskapen och sanningen.

1 Timotheosbrevet 1:7
människor som vilja vara lärare i lagen, fastän de icke förstå ens vad de själva tala, eller vad de ting äro, som de med sådan säkerhet orda om.

Jakobsbrevet 1:16
Faren icke vilse, mina älskade bröder.

Jakobsbrevet 1:19
Det veten I, mina älskade bröder. Men var människa vare snar till att höra och sen till att tala och sen till vrede.

Jakobsbrevet 3:10
Ja, från en och samma mun utgå välsignelse och förbannelse. Så bör det icke vara, mina bröder.

Jakobsbrevet 2:26
Överst på sidan
Överst på sidan