1 Timotheosbrevet 2:7
Parallella Vers
Svenska (1917)
Och själv har jag blivit satt till att vara dess förkunnare och apostel -- det säger jag med sanning, jag ljuger icke -- ja, till att i tro och sanning vara en lärare för hedningar.

Dansk (1917 / 1931)
og for dette er jeg bleven sat til Prædiker og Apostel (jeg siger Sandhed, jeg lyver ikke), en Lærer for Hedninger i Tro og Sandhed.

Norsk (1930)
og for dette blev jeg satt til forkynner og apostel - jeg sier sannhet, jeg lyver ikke - en lærer for hedningene i tro og sannhet.

King James Bible
Whereunto I am ordained a preacher, and an apostle, (I speak the truth in Christ, and lie not;) a teacher of the Gentiles in faith and verity.

English Revised Version
whereunto I was appointed a preacher and an apostle (I speak the truth, I lie not), a teacher of the Gentiles in faith and truth.
Treasury i Bibeln Kunskap

I am.

1 Timotheosbrevet 1:11,12
detta i enlighet med det evangelium om den salige Gudens härlighet, varmed jag har blivit betrodd.…

a preacher.

Predikaren 1:1,2,12
Detta är predikarens ord, Davids sons, konungens i Jerusalem.…

Predikaren 7:27
Se, detta fann jag, säger Predikaren, i det jag lade det ena till det andra för att komma till huvudsumman.

Predikaren 12:8-10
Fåfängligheters fåfänglighet! säger Predikaren. Allt är fåfänglighet! ----…

Romabrevet 10:14
Men huru skulle de kunna åkalla den som de icke hava kommit till tro på? Och huru skulle de kunna tro den som de icke hava hört? Och huru skulle de kunna höra, om ingen predikade?

Efesierbrevet 3:7,8
vars tjänare jag har blivit i följd av den Guds nåds gåva som blev mig given genom hans mäktiga kraft.…

2 Timotheosbrevet 1:11
till vars förkunnare och apostel och lärare jag har blivit satt.

2 Petrusbrevet 2:5
Ej heller skonade han den forntida världen, om han ock, när han lät floden komma över de ogudaktigas värld, bevarade Noa såsom rättfärdighetens förkunnare, jämte sju andra.

I speak.

Romabrevet 1:9
Ty Gud, som jag i min ande tjänar såsom förkunnare av evangelium om hans Son, han är mitt vittne, han vet huru oavlåtligt jag tänker på eder

Romabrevet 9:1
Jag talar sanning i Kristus, jag ljuger icke -- därom bär mitt samvete mig vittnesbörd i den helige Ande --

2 Korinthierbrevet 11:31
Herren Jesu Gud och Fader, han som är högtlovad i evighet, vet att jag icke ljuger.

Galaterbrevet 1:20
Och Gud vet att jag icke ljuger i vad jag här skriver till eder.

a teacher.

Johannes 7:35
Då sade judarna till varandra: »Vart tänker denne gå, eftersom vi icke skola kunna finna honom? Månne han tänker gå till dem som bo kringspridda bland grekerna? Tänker han då undervisa grekerna?

Apostagärningarna 9:15
Men Herren sade till honom: »Gå åstad; ty denne man är mig ett utvalt redskap till att bära fram mitt namn inför hedningar och konungar och inför Israels barn;

Apostagärningarna 22:21
Då sade han till mig: Gå; jag vill sända dig åstad långt bort till hedningarna.'»

Apostagärningarna 26:17,18,20
Och jag skall rädda dig såväl från ditt eget folk som från hedningarna. Ty till dem sänder jag dig,…

Romabrevet 11:13
Men till eder, I som ären av hednisk börd, säger jag: Eftersom jag nu är en hedningarnas apostel, håller jag mitt ämbete högt --

Romabrevet 15:16
att jag nämligen skall förrätta Kristi Jesu tjänst bland hedningarna och vara en prästerlig förvaltare av Guds evangelium, så att hedningarna bliva ett honom välbehagligt offer, helgat i den helige Ande.

Galaterbrevet 1:16
täcktes i mig uppenbara sin Son, för att jag bland hedningarna skulle förkunna evangelium om honom, då begav jag mig strax åstad; jag rådförde mig icke med någon människa,

Galaterbrevet 2:9
och när de nu förnummo vilken nåd som hade blivit mig given, räckte de mig och Barnabas handen till samarbete, både Jakob och Cefas och Johannes, de män som räknades för själva stödjepelarna; vi skulle verka bland hedningarna, och de bland de omskurna.

in faith.

Apostagärningarna 14:27
Och när de hade kommit dit, kallade de tillhopa församlingen och omtalade för dem huru stora ting Gud hade gjort med dem, och huru han för hedningarna hade öppnat en dörr till tro.

Galaterbrevet 2:16
men då vi nu veta att en människa icke bliver rättfärdig av laggärningar, utan genom tro på Kristus Jesus, hava också vi satt vår tro till Jesus Kristus, för att vi skola bliva rättfärdiga av tro på Kristus, och icke av laggärningar. Ty av laggärningar bliver intet kött rättfärdigt.

Galaterbrevet 3:9
Alltså bliva de som låta det bero på tro välsignade tillika med Abraham, honom som trodde.

verity.

Psaltaren 111:7
Hans händers verk äro trofasthet och rätt, oryggliga äro alla hans ordningar.

Länkar
1 Timotheosbrevet 2:7 Inter1 Timotheosbrevet 2:7 Flerspråkig1 Timoteo 2:7 Spanska1 Timothée 2:7 Franska1 Timotheus 2:7 Tyska1 Timotheosbrevet 2:7 Kinesiska1 Timothy 2:7 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
1 Timotheosbrevet 2
6han som gav sig själv till lösen för alla, varom ock vittnesbördet skulle frambäras, när tiden var inne. 7Och själv har jag blivit satt till att vara dess förkunnare och apostel -- det säger jag med sanning, jag ljuger icke -- ja, till att i tro och sanning vara en lärare för hedningar. 8Jag vill alltså att männen allestädes skola förrätta bön, i det att de, fria ifrån vrede och disputerande, upplyfta heliga händer.
Korshänvisningar
Apostagärningarna 9:15
Men Herren sade till honom: »Gå åstad; ty denne man är mig ett utvalt redskap till att bära fram mitt namn inför hedningar och konungar och inför Israels barn;

Romabrevet 9:1
Jag talar sanning i Kristus, jag ljuger icke -- därom bär mitt samvete mig vittnesbörd i den helige Ande --

1 Korinthierbrevet 9:1
Är jag icke fri? Är jag icke en apostel? Har jag icke sett Jesus, vår Herre? Ären icke I mitt verk i Herren?

Efesierbrevet 3:8
Ja, åt mig, den ringaste bland alla heliga, blev den nåden given att för hedningarna förkunna evangelium om Kristi outrannsakliga rikedom,

1 Timotheosbrevet 1:11
detta i enlighet med det evangelium om den salige Gudens härlighet, varmed jag har blivit betrodd.

2 Timotheosbrevet 1:11
till vars förkunnare och apostel och lärare jag har blivit satt.

1 Timotheosbrevet 2:6
Överst på sidan
Överst på sidan