Romabrevet 1:9
Parallella Vers
Svenska (1917)
Ty Gud, som jag i min ande tjänar såsom förkunnare av evangelium om hans Son, han är mitt vittne, han vet huru oavlåtligt jag tänker på eder

Dansk (1917 / 1931)
Thi Gud er mit Vidne, hvem jeg i min Aand tjener i hans Søns Evangelium, hvor uafladeligt jeg kommer eder i Hu,

Norsk (1930)
For Gud, som jeg tjener i min ånd i hans Sønns evangelium, er mitt vidne hvor uavlatelig jeg kommer eder i hu,

King James Bible
For God is my witness, whom I serve with my spirit in the gospel of his Son, that without ceasing I make mention of you always in my prayers;

English Revised Version
For God is my witness, whom I serve in my spirit in the gospel of his Son, how unceasingly I make mention of you, always in my prayers
Treasury i Bibeln Kunskap

God.

Romabrevet 9:1
Jag talar sanning i Kristus, jag ljuger icke -- därom bär mitt samvete mig vittnesbörd i den helige Ande --

Job 16:19
Se, redan nu har jag i himmelen mitt vittne, och i höjden den som skall tala för mig.

2 Korinthierbrevet 1:23
Jag kallar Gud till vittne över min själ, att det är av skonsamhet mot eder som jag ännu icke har kommit till Korint.

2 Korinthierbrevet 11:10,11,31
Så visst som Kristi sannfärdighet är i mig, den berömmelsen skall icke få tagas ifrån mig i Akajas bygder.…

Galaterbrevet 1:20
Och Gud vet att jag icke ljuger i vad jag här skriver till eder.

Filipperbrevet 1:8
Ty Gud är mitt vittne, han vet huru jag längtar efter eder alla med Kristi Jesu kärlek.

1 Thessalonikerbr. 2:5-10
Aldrig någonsin hava vi uppträtt med smickrets ord, det veten I, ej heller så, att vi skulle få en förevändning att bereda oss vinning -- Gud är vårt vittne.…

1 Timotheosbrevet 2:7
Och själv har jag blivit satt till att vara dess förkunnare och apostel -- det säger jag med sanning, jag ljuger icke -- ja, till att i tro och sanning vara en lärare för hedningar.

whom.

Apostagärningarna 27:23
Ty i natt kom en ängel från den Gud som jag tillhör, och som jag också tjänar, och stod bredvid mig och sade:

Filipperbrevet 2:22
Men hans beprövade trohet kännen I; I veten huru han med mig har verkat i evangelii tjänst, såsom en son tjänar sin fader.

Kolosserbrevet 1:28,29
Och honom förkunna vi för vår del, i det vi förmana var människa och undervisa var människa med all vishet, för att kunna ställa fram var människa såsom fullkomlig i Kristus.…

2 Timotheosbrevet 1:3
Jag tackar Gud, som jag i likhet med mina förfäder tjänar, och det med rent samvete, såsom jag ock oavlåtligen har dig i åtanke i mina böner, både natt och dag.

with.

Johannes 4:23,24
men den tid skall komma, ja, den är redan inne, då sanna tillbedjare skola tillbedja Fadern i ande och sanning; ty sådana tillbedjare vill Fadern hava.…

Apostagärningarna 19:21
Efter allt detta bestämde sig Paulus genom Andens tillskyndelse, att över Macedonien och Akaja fara till Jerusalem. Och han sade: »Sedan jag har varit där, måste jag ock se Rom.»

1 Korinthierbrevet 14:14,15
Ty om jag talar tungomål, när jag beder, så beder visserligen min ande, men mitt förstånd kommer ingen frukt åstad.…

Filipperbrevet 3:3
Ty vi äro »de omskurna», vi som genom Guds Ande tjäna Gud och berömma oss av Kristus Jesus och icke förtrösta på köttet --

the.

Markus 1:1
Detta är begynnelsen av evangelium om Jesus Kristus, Guds Son.

Apostagärningarna 3:26
För eder först och främst har Gud låtit sin tjänare uppstå, och han har sänt honom för att välsigna eder, när I, en och var, omvänden eder från eder ondska.»

1 Johannesbrevet 5:9-12
Om vi taga människors vittnesbörd för gott, så må väl Guds vittnesbörd vara förmer. Detta är ju Guds vittnesbörd, att han har vittnat om sin Son.…

that.

1 Samuelsboken 12:23
Vare det ock fjärran ifrån mig att jag skulle så synda mot HERREN, att jag upphörde att bedja för eder! Jag vill fastmer lära eder den goda och rätta vägen.

Lukas 18:1
Och han framställde för dem en liknelse, för att lära dem att de alltid borde bedja, utan att förtröttas.

Apostagärningarna 12:5
Under tiden förvarades Petrus i fängelset, men församlingen bad enträget till Gud för honom.

Efesierbrevet 6:18
Gören detta under ständig åkallan och bön, så att I alltjämt bedjen i Anden och fördenskull vaken, under ständig uthållighet och ständig bön för alla de heliga.

1 Thessalonikerbr. 3:10
Natt och dag är det vår innerligaste bön, att vi må få se edra ansikten och avhjälpa vad som kan brista i eder tro.

1 Thessalonikerbr. 5:17
Bedjen oavlåtligen.

2 Timotheosbrevet 1:3
Jag tackar Gud, som jag i likhet med mina förfäder tjänar, och det med rent samvete, såsom jag ock oavlåtligen har dig i åtanke i mina böner, både natt och dag.

I make.

Efesierbrevet 1:16-19
har därför jag å min sida icke upphört att tacka Gud för eder, när jag tänker på eder i mina böner.…

Efesierbrevet 3:14
Fördenskull böjer jag mina knän för Fadern --

*etc:

Filipperbrevet 1:4,9-11
i det jag alltid i alla mina böner med glädje beder för eder alla.…

Kolosserbrevet 1:9-13
Allt ifrån den dag då vi fingo höra härom, hava vi därför, å vår sida, icke upphört att bedja för eder och bönfalla om att I mån bliva uppfyllda av kunskap om Guds vilja, i allt slags andlig vishet och andligt förstånd.…

1 Thessalonikerbr. 1:2
Vi tacka Gud alltid för eder alla, när vi tänka på eder i våra böner.

Filemonbrevet 1:4
Jag tackar min Gud alltid, när jag tänker på dig i mina böner,

Länkar
Romabrevet 1:9 InterRomabrevet 1:9 FlerspråkigRomanos 1:9 SpanskaRomains 1:9 FranskaRoemer 1:9 TyskaRomabrevet 1:9 KinesiskaRomans 1:9 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Romabrevet 1
8Först och främst tackar jag min Gud genom Jesus Kristus för eder alla, därför att man i hela världen talar om eder tro. 9Ty Gud, som jag i min ande tjänar såsom förkunnare av evangelium om hans Son, han är mitt vittne, han vet huru oavlåtligt jag tänker på eder 10och i mina böner alltid beder att jag dock nu omsider må få ett gynnsamt tillfälle att komma till eder, om Gud så vill.…
Korshänvisningar
1 Samuelsboken 12:23
Vare det ock fjärran ifrån mig att jag skulle så synda mot HERREN, att jag upphörde att bedja för eder! Jag vill fastmer lära eder den goda och rätta vägen.

Job 16:19
Se, redan nu har jag i himmelen mitt vittne, och i höjden den som skall tala för mig.

Apostagärningarna 24:14
Men det bekänner jag för dig att jag, i enlighet med 'den vägen', vilken de kalla en partimening, så tjänar mina fäders Gud, att jag tror allt vad som är skrivet i lagen och i profeterna,

Apostagärningarna 27:23
Ty i natt kom en ängel från den Gud som jag tillhör, och som jag också tjänar, och stod bredvid mig och sade:

Romabrevet 9:1
Jag talar sanning i Kristus, jag ljuger icke -- därom bär mitt samvete mig vittnesbörd i den helige Ande --

2 Korinthierbrevet 1:23
Jag kallar Gud till vittne över min själ, att det är av skonsamhet mot eder som jag ännu icke har kommit till Korint.

2 Korinthierbrevet 11:10
Så visst som Kristi sannfärdighet är i mig, den berömmelsen skall icke få tagas ifrån mig i Akajas bygder.

2 Korinthierbrevet 11:11
Varför? Månne därför att jag icke älskar eder? Gud vet att jag så gör.

Efesierbrevet 1:16
har därför jag å min sida icke upphört att tacka Gud för eder, när jag tänker på eder i mina böner.

Filipperbrevet 1:3
Jag tackar min Gud, så ofta jag tänker på eder,

Filipperbrevet 1:4
i det jag alltid i alla mina böner med glädje beder för eder alla.

Filipperbrevet 1:8
Ty Gud är mitt vittne, han vet huru jag längtar efter eder alla med Kristi Jesu kärlek.

1 Thessalonikerbr. 1:2
Vi tacka Gud alltid för eder alla, när vi tänka på eder i våra böner.

1 Thessalonikerbr. 2:5
Aldrig någonsin hava vi uppträtt med smickrets ord, det veten I, ej heller så, att vi skulle få en förevändning att bereda oss vinning -- Gud är vårt vittne.

2 Timotheosbrevet 1:3
Jag tackar Gud, som jag i likhet med mina förfäder tjänar, och det med rent samvete, såsom jag ock oavlåtligen har dig i åtanke i mina böner, både natt och dag.

Romabrevet 1:8
Överst på sidan
Överst på sidan