2 Korinthierbrevet 1:23
Parallella Vers
Svenska (1917)
Jag kallar Gud till vittne över min själ, att det är av skonsamhet mot eder som jag ännu icke har kommit till Korint.

Dansk (1917 / 1931)
Men jeg kalder Gud til Vidne over min Sjæl paa, at det var for at skaane eder, at jeg ikke igen kom til Korinth.

Norsk (1930)
Men jeg kaller Gud til vidne for min sjel at det var for å skåne eder jeg ennu ikke er kommet til Korint;

King James Bible
Moreover I call God for a record upon my soul, that to spare you I came not as yet unto Corinth.

English Revised Version
But I call God for a witness upon my soul, that to spare you I forbare to come unto Corinth.
Treasury i Bibeln Kunskap

I call.

2 Korinthierbrevet 1:18
Ingalunda; så sant Gud är trofast, vad vi tala till eder är icke »ja och nej».

2 Korinthierbrevet 11:11,31
Varför? Månne därför att jag icke älskar eder? Gud vet att jag så gör.…

Romabrevet 1:9
Ty Gud, som jag i min ande tjänar såsom förkunnare av evangelium om hans Son, han är mitt vittne, han vet huru oavlåtligt jag tänker på eder

Romabrevet 9:1
Jag talar sanning i Kristus, jag ljuger icke -- därom bär mitt samvete mig vittnesbörd i den helige Ande --

Galaterbrevet 1:20
Och Gud vet att jag icke ljuger i vad jag här skriver till eder.

Filipperbrevet 1:8
Ty Gud är mitt vittne, han vet huru jag längtar efter eder alla med Kristi Jesu kärlek.

1 Thessalonikerbr. 2:5
Aldrig någonsin hava vi uppträtt med smickrets ord, det veten I, ej heller så, att vi skulle få en förevändning att bereda oss vinning -- Gud är vårt vittne.

that.

2 Korinthierbrevet 2:1-3:18
Jag satte mig nämligen i sinnet att jag icke åter skulle komma till eder med bedrövelse.…

2 Korinthierbrevet 10:2,6-11
och beder eder se till, att jag icke, när jag en gång är hos eder, måste »visa mig modig», i det jag helt oförskräckt tänker våga mig på somliga som mena att vi »vandra efter köttet».…

2 Korinthierbrevet 12:20
Ty jag fruktar att jag vid min ankomst till äventyrs icke skall finna eder sådana som jag skulle önska, och att jag själv då av eder skall befinnas vara sådan som I icke skullen önska. Jag fruktar att till äventyrs kiv, avund, vrede, genstridighet, förtal, skvaller, uppblåsthet och oordning råda bland eder.

2 Korinthierbrevet 13:2,10
Till dem som förut hava syndat och till alla de andra har jag redan i förväg sagt, och jag säger nu åter i förväg -- nu då jag är borta ifrån eder, likasom förut då jag för andra gången var hos eder -- att jag icke skall visa någon skonsamhet, när jag kommer igen.…

1 Korinthierbrevet 4:21
Vilketdera viljen I nu: skall jag komma till eder med ris eller i kärlek och saktmods ande?

1 Korinthierbrevet 5:5
och överlämna den mannen åt Satan till köttets fördärv, för att anden skall bliva frälst på Herren Jesu dag.

1 Timotheosbrevet 1:20
Till dem höra Hymeneus och Alexander, vilka jag har överlämnat åt Satan, för att de skola bliva så tuktade, att de icke vidare smäda.

Länkar
2 Korinthierbrevet 1:23 Inter2 Korinthierbrevet 1:23 Flerspråkig2 Corintios 1:23 Spanska2 Corinthiens 1:23 Franska2 Korinther 1:23 Tyska2 Korinthierbrevet 1:23 Kinesiska2 Corinthians 1:23 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
2 Korinthierbrevet 1
22han som har låtit oss undfå sitt insegel och givit oss Anden till en underpant i våra hjärtan. 23Jag kallar Gud till vittne över min själ, att det är av skonsamhet mot eder som jag ännu icke har kommit till Korint. 24(Detta säger jag icke, som om vi vore herrar över eder tro; fastmer äro vi edra medarbetare till att bereda eder glädje, ty i tron stån I fasta.)
Korshänvisningar
Apostagärningarna 18:1
Därefter lämnade Paulus Aten och kom till Korint.

Apostagärningarna 18:8
Men Krispus, synagogföreståndaren, kom med hela sitt hus till tro på Herren; också många andra korintier som hörde honom trodde och läto döpa sig.

Romabrevet 1:9
Ty Gud, som jag i min ande tjänar såsom förkunnare av evangelium om hans Son, han är mitt vittne, han vet huru oavlåtligt jag tänker på eder

1 Korinthierbrevet 4:21
Vilketdera viljen I nu: skall jag komma till eder med ris eller i kärlek och saktmods ande?

2 Korinthierbrevet 1:1
Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel, så ock brodern Timoteus, hälsar den Guds församling som finnes i Korint, och tillika alla de heliga som finnas i hela Akaja.

2 Korinthierbrevet 2:1
Jag satte mig nämligen i sinnet att jag icke åter skulle komma till eder med bedrövelse.

2 Korinthierbrevet 2:3
Och vad jag skrev, det skrev jag, för att jag icke vid min ankomst skulle få bedrövelse från dem som jag borde få glädje av. Ty jag har den tillförsikten till eder alla, att min glädje är allas eder glädje.

2 Korinthierbrevet 6:6
i renhet, i kunskap, i tålamod och godhet, i helig ande, i oskrymtad kärlek,

2 Korinthierbrevet 11:10
Så visst som Kristi sannfärdighet är i mig, den berömmelsen skall icke få tagas ifrån mig i Akajas bygder.

2 Korinthierbrevet 13:2
Till dem som förut hava syndat och till alla de andra har jag redan i förväg sagt, och jag säger nu åter i förväg -- nu då jag är borta ifrån eder, likasom förut då jag för andra gången var hos eder -- att jag icke skall visa någon skonsamhet, när jag kommer igen.

Galaterbrevet 1:20
Och Gud vet att jag icke ljuger i vad jag här skriver till eder.

2 Korinthierbrevet 1:22
Överst på sidan
Överst på sidan