2 Korinthierbrevet 12:20
Parallella Vers
Svenska (1917)
Ty jag fruktar att jag vid min ankomst till äventyrs icke skall finna eder sådana som jag skulle önska, och att jag själv då av eder skall befinnas vara sådan som I icke skullen önska. Jag fruktar att till äventyrs kiv, avund, vrede, genstridighet, förtal, skvaller, uppblåsthet och oordning råda bland eder.

Dansk (1917 / 1931)
Thi jeg frygter for, at, naar jeg kommer, jeg da maaske ikke skal finde eder saadanne, som jeg ønsker, og at jeg skal findes af eder saadan, som I ikke ønske; at der skal være Kiv, Nid, Hidsighed, Rænker, Bagtalelser, Øretuderier, Opblæsthed, Klammerier,

Norsk (1930)
For jeg frykter for at når jeg kommer, skal jeg ikke finne eder slik som jeg ønsker, og at jeg skal finnes av eder slik som I ikke ønsker - at det skal være kiv, avind, vrede, stridigheter, baktalelse, sladder, opblåsthet, uorden -

King James Bible
For I fear, lest, when I come, I shall not find you such as I would, and that I shall be found unto you such as ye would not: lest there be debates, envyings, wraths, strifes, backbitings, whisperings, swellings, tumults:

English Revised Version
For I fear, lest by any means, when I come, I should find you not such as I would, and should myself be found of you such as ye would not; lest by any means there should be strife, jealousy, wraths, factions, backbitings, whisperings, swellings, tumults;
Treasury i Bibeln Kunskap

I shall not.

2 Korinthierbrevet 12:21
Ja, jag fruktar att min Gud skall låta mig vid min ankomst åter bliva förödmjukad genom eder, och att jag skall få sörja över många av dem som förut hava syndat, och som ännu icke hava känt ånger över den orenhet och otukt och lösaktighet som de hava övat.

2 Korinthierbrevet 13:9
Och vi glädja oss, när vi äro svaga, men I ären starka. Just detta bedja vi också om, att I mån alltmer fullkomnas.

and that.

2 Korinthierbrevet 1:23,24
Jag kallar Gud till vittne över min själ, att det är av skonsamhet mot eder som jag ännu icke har kommit till Korint.…

2 Korinthierbrevet 2:1-3
Jag satte mig nämligen i sinnet att jag icke åter skulle komma till eder med bedrövelse.…

2 Korinthierbrevet 10:2,6,8,9
och beder eder se till, att jag icke, när jag en gång är hos eder, måste »visa mig modig», i det jag helt oförskräckt tänker våga mig på somliga som mena att vi »vandra efter köttet».…

2 Korinthierbrevet 13:2,10
Till dem som förut hava syndat och till alla de andra har jag redan i förväg sagt, och jag säger nu åter i förväg -- nu då jag är borta ifrån eder, likasom förut då jag för andra gången var hos eder -- att jag icke skall visa någon skonsamhet, när jag kommer igen.…

1 Korinthierbrevet 4:18-21
Nu är det väl så, att somliga hava blivit uppblåsta, under förmenande att jag icke skulle komma till eder.…

1 Korinthierbrevet 5:3-5
Jag, som väl till kroppen är frånvarande, men till anden närvarande, har för min del redan, såsom vore jag närvarande, fällt domen över den som har förövat en sådan ogärning:…

debates.

1 Korinthierbrevet 1:11
Det har nämligen av Kloes husfolk blivit mig berättat om eder, mina bröder, att tvister hava uppstått bland eder.

1 Korinthierbrevet 3:3,4
eftersom I ännu haven ett köttsligt sinne. Ty om avund och kiv finnes bland eder, haven I icke då ett köttsligt sinne, och vandren I icke då på vanligt människosätt?…

1 Korinthierbrevet 4:6-8,18
Detta, mina bröder, har jag nu för eder skull så framställt, som gällde det mig och Apollos; ty jag vill att I skolen i fråga om oss lära eder detta: »Icke utöver vad skrivet är.» Jag vill icke att I skolen stå emot varandra, uppblåsta var och en över sin lärare.…

1 Korinthierbrevet 6:7,8
Överhuvud är redan det en brist hos eder, att I gån till rätta med varandra. Varför liden I icke hellre orätt? Varför låten I icke hellre andra göra eder skada?…

1 Korinthierbrevet 11:16-19
Om nu likväl någon vill vara genstridig, så mån han veta att vi för vår del icke hava en sådan sedvänja, ej heller andra Guds församlingar.…

1 Korinthierbrevet 14:36,37
Eller är det från eder som Guds ord har utgått? Eller har det kommit allenast till eder?…

Galaterbrevet 5:15,19-21
Men om I bitens inbördes och äten på varandra, så mån I se till, att I icke bliven uppätna av varandra.…

Galaterbrevet 5:26
Låtom oss icke söka fåfänglig ära, i det att vi utmana varandra och avundas varandra.

Efesierbrevet 4:31,32
All bitterhet och häftighet och vrede, allt skriande och smädande, ja, allt vad ondska heter vare fjärran ifrån eder.…

Jakobsbrevet 3:14-16
Om I åter i edra hjärtan hysen bitter avund och ären genstridiga, då mån I icke förhäva eder och ljuga, i strid mot sanningen.…

Jakobsbrevet 4:1-5
Varav uppkomma strider, och varav tvister bland eder? Månne icke av de lustar som föra krig i eder lemmar?…

1 Petrusbrevet 2:1
Så läggen då bort all ondska och allt svek så ock skrymteri och avund och allt förtal.

whisperings.

Psaltaren 41:7
De som hata mig tassla alla med varandra mot mig; de tänka ut mot mig det som är mig till skada.

Ordspråksboken 16:28
En vrång människa kommer träta åstad, och en örontasslare gör vänner oense.

Romabrevet 1:29
Så hava de blivit uppfyllda av allt slags orättfärdighet, ondska, girighet, elakhet; de äro fulla av avund, mordlust, trätlystnad, svek, vrångsinthet;

swellings.

2 Petrusbrevet 2:18
Ty de tala stora ord som äro idel fåfänglighet; och då de nu själva leva i köttsliga begärelser, locka de genom sin lösaktighet till sig människor som med knapp nöd rädda sig undan sådana som vandra i villfarelse.

Judasbrevet 1:16
De äro människor som alltid knorra och knota över sin lott, medan de likväl vandra efter sina egna begärelser. Och deras mun talar stora ord, under det att de dock av egennytta söka vara människor till behag.

Länkar
2 Korinthierbrevet 12:20 Inter2 Korinthierbrevet 12:20 Flerspråkig2 Corintios 12:20 Spanska2 Corinthiens 12:20 Franska2 Korinther 12:20 Tyska2 Korinthierbrevet 12:20 Kinesiska2 Corinthians 12:20 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
2 Korinthierbrevet 12
19Nu torden I redan länge hava menat att det är inför eder som vi försvara oss. Nej, det är inför Gud, i Kristus, som vi tala, men visserligen alltsammans för att uppbygga eder, I älskade. 20Ty jag fruktar att jag vid min ankomst till äventyrs icke skall finna eder sådana som jag skulle önska, och att jag själv då av eder skall befinnas vara sådan som I icke skullen önska. Jag fruktar att till äventyrs kiv, avund, vrede, genstridighet, förtal, skvaller, uppblåsthet och oordning råda bland eder. 21Ja, jag fruktar att min Gud skall låta mig vid min ankomst åter bliva förödmjukad genom eder, och att jag skall få sörja över många av dem som förut hava syndat, och som ännu icke hava känt ånger över den orenhet och otukt och lösaktighet som de hava övat.
Korshänvisningar
Romabrevet 1:29
Så hava de blivit uppfyllda av allt slags orättfärdighet, ondska, girighet, elakhet; de äro fulla av avund, mordlust, trätlystnad, svek, vrångsinthet;

Romabrevet 1:30
de äro örontasslare, förtalare, styggelser för Gud, våldsverkare, övermodiga, stortaliga, illfundiga, olydiga mot sina föräldrar,

Romabrevet 2:8
Men över dem som äro genstridiga och icke lyda sanningen, utan lyda orättfärdigheten, över dem kommer vrede och förtörnelse.

1 Korinthierbrevet 1:11
Det har nämligen av Kloes husfolk blivit mig berättat om eder, mina bröder, att tvister hava uppstått bland eder.

1 Korinthierbrevet 3:3
eftersom I ännu haven ett köttsligt sinne. Ty om avund och kiv finnes bland eder, haven I icke då ett köttsligt sinne, och vandren I icke då på vanligt människosätt?

1 Korinthierbrevet 4:6
Detta, mina bröder, har jag nu för eder skull så framställt, som gällde det mig och Apollos; ty jag vill att I skolen i fråga om oss lära eder detta: »Icke utöver vad skrivet är.» Jag vill icke att I skolen stå emot varandra, uppblåsta var och en över sin lärare.

1 Korinthierbrevet 4:18
Nu är det väl så, att somliga hava blivit uppblåsta, under förmenande att jag icke skulle komma till eder.

1 Korinthierbrevet 4:21
Vilketdera viljen I nu: skall jag komma till eder med ris eller i kärlek och saktmods ande?

1 Korinthierbrevet 5:2
Och ändå ären I uppblåsta och haven icke fastmer blivit uppfyllda av sådan sorg, att I haven drivit ut ur eder krets den som har gjort detta.

1 Korinthierbrevet 11:19
Ty partier måste ju finnas bland eder, för att det skall bliva uppenbart vilka bland eder som hålla provet.

1 Korinthierbrevet 14:33
Gud är ju icke oordningens Gud, utan fridens.

2 Korinthierbrevet 2:1
Jag satte mig nämligen i sinnet att jag icke åter skulle komma till eder med bedrövelse.

Galaterbrevet 5:20
avgudadyrkan, trolldom, ovänskap, kiv, avund, vrede, genstridighet, tvedräkt, partisöndring,

Jakobsbrevet 3:14
Om I åter i edra hjärtan hysen bitter avund och ären genstridiga, då mån I icke förhäva eder och ljuga, i strid mot sanningen.

Jakobsbrevet 3:16
Ty där avund och genstridighet råda, där råder oordning och allt vad ont är.

Jakobsbrevet 4:11
Förtalen icke varandra, mina bröder. Den som förtalar en broder eller dömer sin broder, han förtalar lagen och dömer lagen. Men dömer du lagen, så är du icke en lagens görare, utan dess domare.

1 Petrusbrevet 2:1
Så läggen då bort all ondska och allt svek så ock skrymteri och avund och allt förtal.

2 Korinthierbrevet 12:19
Överst på sidan
Överst på sidan