Romabrevet 1:30
Parallella Vers
Svenska (1917)
de äro örontasslare, förtalare, styggelser för Gud, våldsverkare, övermodiga, stortaliga, illfundiga, olydiga mot sina föräldrar,

Dansk (1917 / 1931)
Øretudere, Bagvaskere, Gudshadere, Voldsmænd, hovmodige; Pralere, opfindsomme paa ondt, ulydige mod Forældre,

Norsk (1930)
øretutere, baktalere, gudsforhatte, voldsmenn, overmodige, storskrytere, opfinnsomme til ondt; ulydige mot foreldre,

King James Bible
Backbiters, haters of God, despiteful, proud, boasters, inventors of evil things, disobedient to parents,

English Revised Version
backbiters, hateful to God, insolent, haughty, boastful, inventors of evil things, disobedient to parents,
Treasury i Bibeln Kunskap

Backbiters.

Ordspråksboken 25:23
Nordanvind föder regn och en tasslande tunga mulna ansikten.

haters.

Romabrevet 8:7,8
Köttets sinne är nämligen fiendskap mot Gud, eftersom det icke är Guds lag underdånigt, ej heller kan vara det.…

4 Mosebok 10:35
Och så ofta arken bröt upp, sade Mose: »Stå upp, HERRE; må dina fiender varda förskingrade, och må de som hata dig fly för ditt ansikte.»

5 Mosebok 7:10
men som utan förskoning vedergäller och förgör dem som hata honom. Han dröjer icke, när det gäller dem som hata honom; utan förskoning vedergäller han dem.

2 Krönikeboken 19:2
Då gick siaren Jehu, Hananis son, ut mot konung Josafat och sade till honom: »Skall man då hjälpa den ogudaktige? Skall du då älska dem som hata HERREN? För vad du har gjort vilar nu HERRENS förtörnelse över dig.

Psaltaren 81:15
De som hata HERREN skulle då visa honom underdånighet, och hans folks tid skulle vara evinnerligen.

Ordspråksboken 8:36
Men den som går miste om mig han skadar sig själv; alla de som hata mig, de älska döden.

Johannes 7:7
Världen kan icke hata eder, men mig hatar hon, eftersom jag vittnar om henne, att hennes gärningar äro onda.

Johannes 15:23,24
Den som hatar mig, han hatar ock min Fader.…

Titusbrevet 3:3
Vi voro ju själva förut oförståndiga, ohörsamma och vilsefarande, vi voro trälar under allahanda begärelser och lustar, vi levde i ondska och avund, vi voro värda att avskys, och vi hatade varandra.

boasters.

Romabrevet 2:17,23
Du kallar dig jude och förlitar dig på lagen och berömmer dig av Gud.…

Romabrevet 3:27
Huru bliver det då med vår berömmelse? Den är utestängd. Genom vilken lag? Månne genom en gärningarnas lag? Nej, genom en trons lag.

1 Kungaboken 20:11
Men Israels konung svarade och sade: »Sägen så: Icke må den som omgjordar sig med svärdet berömma sig likt den som spänner det av sig.»

2 Krönikeboken 25:19
Du tänker på huru du har slagit Edom, och däröver förhäver du dig ditt hjärta och vill vinna ännu mer ära. Men stanna nu hemma. Varför utmanar du olyckan, dig själv och Juda med dig till fall?»

Psaltaren 10:3
Ty den ogudaktige berömmer sig av sin själs lystnad, och den rovgirige talar förgripligt och föraktar HERREN.

Psaltaren 49:6
De förlita sig på sina ägodelar och berömma sig av sin stora rikedom.

Psaltaren 52:1
För sångmästaren; en sång av David,

Psaltaren 94:4
Deras mun flödar över av fräckt tal; de förhäva sig, alla ogärningsmännen.

Psaltaren 97:7
Alla de skola komma på skam, som dyrka beläten, de som berömma sig av avgudar. Alla gudar skola tillbedja honom.

Apostagärningarna 5:36
För en tid sedan uppträdde ju Teudas och gav sig ut för att något vara, och till honom slöt sig en hop av vid pass fyra hundra män. Och han blev dödad, och alla som hade trott på honom förskingrades och blevo till intet.

2 Korinthierbrevet 10:15
När vi säga detta, berömma vi oss icke till övermått, icke av andras arbete. Men väl hava vi det hoppet, att i samma mån som eder tro växer till, vi inom det område som har tillfallit oss skola bland eder vinna framgång, i så överflödande mått,

2 Thessalonikerbr. 2:4
vedersakaren, som upphäver sig över allt vad gud heter, och allt som kallas heligt, så att han tager sitt säte i Guds tempel och föregiver sig vara Gud.

Jakobsbrevet 3:5
Så är ock tungan en liten lem och kan likväl berömma sig av stora ting. Betänken huru en liten eld kan antända en stor skog.

Jakobsbrevet 4:16
Men nu talen I stora ord i eder förmätenhet. All sådan stortalighet är ond.

2 Petrusbrevet 2:18
Ty de tala stora ord som äro idel fåfänglighet; och då de nu själva leva i köttsliga begärelser, locka de genom sin lösaktighet till sig människor som med knapp nöd rädda sig undan sådana som vandra i villfarelse.

Judasbrevet 1:16
De äro människor som alltid knorra och knota över sin lott, medan de likväl vandra efter sina egna begärelser. Och deras mun talar stora ord, under det att de dock av egennytta söka vara människor till behag.

inventors.

Psaltaren 99:8
Ja, HERRE, vår Gud, du svarade dem; du var mot dem en förlåtande Gud -- och en hämnare över deras gärningar.

Psaltaren 106:39
Så blevo de orena genom sina gärningar och betedde sig trolöst i sina verk.

Predikaren 7:29
Dock se, detta har jag funnit, att Gud har gjort människorna sådana de borde vara, men själva tänka de ut mångahanda funder.

disobedient.

5 Mosebok 21:18-21
Om någon har en vanartig och uppstudsig son, som icke lyssnar till sin faders och sin moders ord, och som, fastän de tukta honom, ändå icke hör på dem,…

5 Mosebok 27:16
Förbannad vare den som visar förakt för sin fader eller sin moder. Och allt folket skall säga: »Amen.»

Ordspråksboken 30:17
Den som bespottar sin fader och försmår att lyda sin moder hans öga skola korparna vid bäcken hacka ut, och örnens ungar skola äta upp det.

Hesekiel 22:7
Över fader och moder uttalar man förbannelser hos dig; mot främlingen övar man våld hos dig; den faderlöse och änkan förtrycker man hos dig.

Matteus 16:21
Från den tiden begynte Jesus förklara för sina lärjungar, att han måste gå till Jerusalem och lida mycket av de äldste och översteprästerna och de skriftlärde, och att han skulle bliva dödad, men att han på tredje dagen skulle uppstå igen.

Matteus 15:4
Gud har ju sagt: 'Hedra din fader och din moder' och: 'Den som smädar sin fader eller sin moder, han skall döden dö.'

Lukas 21:16
I skolen bliva förrådda till och med av föräldrar och bröder och fränder och vänner; och somliga av eder skall man döda.

2 Timotheosbrevet 3:2
Ty människorna skola då vara själviska, penningkära, stortaliga, övermodiga, smädelystna, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa,

Länkar
Romabrevet 1:30 InterRomabrevet 1:30 FlerspråkigRomanos 1:30 SpanskaRomains 1:30 FranskaRoemer 1:30 TyskaRomabrevet 1:30 KinesiskaRomans 1:30 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Romabrevet 1
29Så hava de blivit uppfyllda av allt slags orättfärdighet, ondska, girighet, elakhet; de äro fulla av avund, mordlust, trätlystnad, svek, vrångsinthet; 30de äro örontasslare, förtalare, styggelser för Gud, våldsverkare, övermodiga, stortaliga, illfundiga, olydiga mot sina föräldrar, 31oförståndiga, trolösa, utan kärlek till sina egna, utan barmhärtighet mot andra.…
Korshänvisningar
Psaltaren 5:5
De övermodiga bestå icke inför dina ögon; du hatar alla ogärningsmän.

Psaltaren 81:15
De som hata HERREN skulle då visa honom underdånighet, och hans folks tid skulle vara evinnerligen.

Ordspråksboken 24:8
Den som tänker ut onda anslag, honom må man kalla en ränksmidare.

2 Korinthierbrevet 12:20
Ty jag fruktar att jag vid min ankomst till äventyrs icke skall finna eder sådana som jag skulle önska, och att jag själv då av eder skall befinnas vara sådan som I icke skullen önska. Jag fruktar att till äventyrs kiv, avund, vrede, genstridighet, förtal, skvaller, uppblåsthet och oordning råda bland eder.

2 Timotheosbrevet 3:2
Ty människorna skola då vara själviska, penningkära, stortaliga, övermodiga, smädelystna, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa,

Romabrevet 1:29
Överst på sidan
Överst på sidan