Jakobsbrevet 3:14
Parallella Vers
Svenska (1917)
Om I åter i edra hjärtan hysen bitter avund och ären genstridiga, då mån I icke förhäva eder och ljuga, i strid mot sanningen.

Dansk (1917 / 1931)
Men have I bitter Avind og Rænkesyge i eders Hjerter, da roser eder ikke og lyver ikke imod Sandheden!

Norsk (1930)
Men har I besk avind og trettesyke i eders hjerter, da ros eder ikke mot sannheten og lyv ikke mot den!

King James Bible
But if ye have bitter envying and strife in your hearts, glory not, and lie not against the truth.

English Revised Version
But if ye have bitter jealousy and faction in your heart, glory not and lie not against the truth.
Treasury i Bibeln Kunskap

if.

Jakobsbrevet 3:16
Ty där avund och genstridighet råda, där råder oordning och allt vad ont är.

Jakobsbrevet 4:1-5
Varav uppkomma strider, och varav tvister bland eder? Månne icke av de lustar som föra krig i eder lemmar?…

1 Mosebok 30:1,2
Då nu Rakel såg att hon icke födde barn åt Jakob, avundades hon sin syster och sade till Jakob: »Skaffa mig barn, eljest dör jag.»…

1 Mosebok 37:11
Och hans bröder avundades honom; men hans fader bevarade detta i sitt minne.

Job 5:2
Se, dåren dräpes av sin grämelse, och den fåkunnige dödas av sin bitterhet.

Ordspråksboken 14:30
Ett saktmodigt hjärta är kroppens liv, men bittert sinne är röta i benen.

Ordspråksboken 27:4
Vrede är en grym sak och harm en störtflod, men vem kan bestå mot svartsjuka?

Jesaja 11:13
Då skall Efraims avund upphöra och Juda ovänskap bliva utrotad; Efraim skall ej hysa avund mot Juda, och Juda icke ovänskap mot Efraim.

Habackuk 1:3
Varför låter du mig se sådan ondska? Huru kan du själv skåda på sådan orättrådighet, på det fördärv och det våld jag har inför mina ögon? Så uppstår ju kiv, och så upphäva sig trätor.

Matteus 27:18
Han visste nämligen att det var av avund som man hade dragit Jesus inför rätta.

Apostagärningarna 5:17
Då stod översteprästen upp och alla som höllo med honom -- de som hörde till sadducéernas parti -- och de uppfylldes av nitälskan

Apostagärningarna 7:9
Och våra stamfäder avundades Josef och sålde honom till Egypten. Men Gud var med honom

Apostagärningarna 13:45
Då nu judarna sågo det myckna folket, uppfylldes de av nitälskan och foro ut i smädelser och motsade det som Paulus talade.

Romabrevet 1:29
Så hava de blivit uppfyllda av allt slags orättfärdighet, ondska, girighet, elakhet; de äro fulla av avund, mordlust, trätlystnad, svek, vrångsinthet;

Romabrevet 13:13
Låtom oss föra en hövisk vandel, såsom om dagen, icke med vilt leverne och dryckenskap, icke i otukt och lösaktighet, icke i kiv och avund.

1 Korinthierbrevet 3:3
eftersom I ännu haven ett köttsligt sinne. Ty om avund och kiv finnes bland eder, haven I icke då ett köttsligt sinne, och vandren I icke då på vanligt människosätt?

1 Korinthierbrevet 13:4
Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas icke, kärleken förhäver sig icke, den uppblåses icke.

2 Korinthierbrevet 12:20
Ty jag fruktar att jag vid min ankomst till äventyrs icke skall finna eder sådana som jag skulle önska, och att jag själv då av eder skall befinnas vara sådan som I icke skullen önska. Jag fruktar att till äventyrs kiv, avund, vrede, genstridighet, förtal, skvaller, uppblåsthet och oordning råda bland eder.

Galaterbrevet 5:15,21,26
Men om I bitens inbördes och äten på varandra, så mån I se till, att I icke bliven uppätna av varandra.…

Filipperbrevet 1:15
Somliga finnas väl ock, som av avund och trätlystnad predika Kristus, men det finnes också andra som göra det av god vilja.

Filipperbrevet 2:3
fria ifrån genstridighet och ifrån begär efter fåfänglig ära. Fasthellre må var och en i ödmjukhet akta den andre förmer än sig själv.

1 Timotheosbrevet 6:4
då är han förblindad av högmod, och detta fastän han intet förstår, utan är såsom från vettet i sitt begär efter disputerande och ordstrider, vilka vålla avund, kiv, smädelser, ondskefulla misstankar

Titusbrevet 3:3
Vi voro ju själva förut oförståndiga, ohörsamma och vilsefarande, vi voro trälar under allahanda begärelser och lustar, vi levde i ondska och avund, vi voro värda att avskys, och vi hatade varandra.

1 Petrusbrevet 2:1,2
Så läggen då bort all ondska och allt svek så ock skrymteri och avund och allt förtal.…

glory.

Romabrevet 2:17,23
Du kallar dig jude och förlitar dig på lagen och berömmer dig av Gud.…

*etc:

1 Korinthierbrevet 4:7,8
Vem säger då att du har något företräde? Och vad äger du, som du icke har fått dig givet? Men har du nu fått dig givet vad du har, huru kan du då berömma dig, såsom om du icke hade fått det dig givet?…

1 Korinthierbrevet 5:2,6
Och ändå ären I uppblåsta och haven icke fastmer blivit uppfyllda av sådan sorg, att I haven drivit ut ur eder krets den som har gjort detta.…

Galaterbrevet 6:13
Ty icke ens dessa omskurna själva hålla lagen. Nej, det är för att kunna berömma sig av edert kött som de vilja att I skolen låta omskära eder.

and lie.

2 Kungaboken 10:16,31
Och han sade: »Far med mig och se huru jag nitälskar för HERREN.» Så körde man åstad med honom i hans vagn.…

Johannes 16:2
Man skall utstöta eder ur synagogorna; ja, den tid kommer, då vemhelst som dräper eder skall mena sig därmed förrätta offertjänst åt Gud.

Apostagärningarna 26:9
Jag för min del menade alltså att jag med all makt borde strida mot Jesu, nasaréens, namn;

Länkar
Jakobsbrevet 3:14 InterJakobsbrevet 3:14 FlerspråkigSantiago 3:14 SpanskaJacques 3:14 FranskaJakobus 3:14 TyskaJakobsbrevet 3:14 KinesiskaJames 3:14 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Jakobsbrevet 3
13Finnes bland eder någon vis och förståndig man, så må han, i visligt saktmod, genom sin goda vandel låta se de gärningar som hövas en sådan man. 14Om I åter i edra hjärtan hysen bitter avund och ären genstridiga, då mån I icke förhäva eder och ljuga, i strid mot sanningen. 15Sådan »vishet» kommer icke ned ovanifrån, utan är av jorden och tillhör de »själiska» människorna, ja, de onda andarna.…
Korshänvisningar
Romabrevet 2:8
Men över dem som äro genstridiga och icke lyda sanningen, utan lyda orättfärdigheten, över dem kommer vrede och förtörnelse.

2 Korinthierbrevet 12:20
Ty jag fruktar att jag vid min ankomst till äventyrs icke skall finna eder sådana som jag skulle önska, och att jag själv då av eder skall befinnas vara sådan som I icke skullen önska. Jag fruktar att till äventyrs kiv, avund, vrede, genstridighet, förtal, skvaller, uppblåsthet och oordning råda bland eder.

Galaterbrevet 5:20
avgudadyrkan, trolldom, ovänskap, kiv, avund, vrede, genstridighet, tvedräkt, partisöndring,

1 Timotheosbrevet 2:4
som vill att alla människor skola bliva frälsta och komma till kunskap om sanningen.

Jakobsbrevet 1:18
Efter sitt eget beslut födde han oss till liv genom sanningens ord, för att vi skulle vara en förstling av de varelser han har skapat.

Jakobsbrevet 3:16
Ty där avund och genstridighet råda, där råder oordning och allt vad ont är.

Jakobsbrevet 5:19
Mina bröder, om någon bland eder har farit vilse från sanningen, och någon omvänder honom,

Jakobsbrevet 3:13
Överst på sidan
Överst på sidan