1 Korinthierbrevet 4:7
Parallella Vers
Svenska (1917)
Vem säger då att du har något företräde? Och vad äger du, som du icke har fått dig givet? Men har du nu fått dig givet vad du har, huru kan du då berömma dig, såsom om du icke hade fått det dig givet?

Dansk (1917 / 1931)
Thi hvem giver dig Fortrin? og hvad har du, som du ikke har faaet givet? men naar du virkelig har faaet det, hvorfor roser du dig da, som om du ikke havde faaet det?

Norsk (1930)
For hvem gir vel dig fortrin? Og hvad har du, som du ikke har fått? Men om du nu har fått noget, hvorfor roser du dig da som om du ikke hadde fått det?

King James Bible
For who maketh thee to differ from another? and what hast thou that thou didst not receive? now if thou didst receive it, why dost thou glory, as if thou hadst not received it?

English Revised Version
For who maketh thee to differ? and what hast thou that thou didst not receive? but if thou didst receive it, why dost thou glory, as if thou hadst not received it?
Treasury i Bibeln Kunskap

who.

1 Korinthierbrevet 12:4-11
Nådegåvorna äro mångahanda, men Anden är en och densamme.…

1 Korinthierbrevet 15:10
Men genom Guds nåd är jag vad jag är, och hans nåd mot mig har icke varit fåfäng, utan jag har arbetat mer än de alla -- dock icke jag, utan Guds nåd, som har varit med mig.

Romabrevet 9:16-18
Alltså beror det icke på någon människas vilja eller strävan, utan på Guds barmhärtighet.…

Efesierbrevet 3:3-5
huru genom uppenbarelse den hemlighet blev för mig kungjord, varom jag ovan har i korthet skrivit.…

2 Thessalonikerbr. 2:12-14
för att de skola bliva dömda, alla dessa som icke hava satt tro till sanningen, utan funnit behag i orättfärdigheten.…

1 Timotheosbrevet 1:12-15
Vår Herre Kristus Jesus, som har givit mig kraft, tackar jag för att han har tagit mig i sin tjänst och funnit mig vara förtroende värd,…

Titusbrevet 3:3-7
Vi voro ju själva förut oförståndiga, ohörsamma och vilsefarande, vi voro trälar under allahanda begärelser och lustar, vi levde i ondska och avund, vi voro värda att avskys, och vi hatade varandra.…

maketh thee to differ.

1 Korinthierbrevet 3:5
Vad är då Apollos? Vad är Paulus? Allenast tjänare, genom vilka I haven kommit till tro; och de äro det i mån av vad Herren har beskärt åt var och en av dem.

1 Korinthierbrevet 7:7
Jag skulle dock vilja att alla människor vore såsom jag. Men var och en har fått sin särskilda nådegåva från Gud, den ene så, den andre så.

1 Krönikeboken 29:11-16
Dig, HERRE, tillhör storhet och makt och härlighet och glans och majestät, ja, allt vad i himmelen och på jorden är. Ditt, o HERRE, är riket, och du har upphöjt dig till ett huvud över allt.…

2 Krönikeboken 1:7-12
Och om natten uppenbarade sig Gud för Salomo; han sade till honom: »Bed mig om vad du vill att jag skall giva dig.»…

Ordspråksboken 2:6
Ty HERREN är den som giver vishet; från hans mun kommer kunskap och förstånd.

Matteus 25:14,15
Ty det skall ske, likasom när en man som ville fara utrikes kallade till sig sina tjänare och överlämnade åt dem sina ägodelar;…

Lukas 19:13
Och han kallade till sig tio sin tjänare och gav dem tio pund och sade till dem: 'Förvalten dessa, till dess jag kommer tillbaka.'

Johannes 1:16
Av hans fullhet hava vi ju alla fått, ja, nåd utöver nåd;

Johannes 3:27
Johannes svarade och sade: »En människa kan intet taga, om det icke bliver henne givet från himmelen.»

Romabrevet 1:5
genom vilken vi hava fått nåd och apostlaämbete för att, hans namn till ära, upprätta trons lydnad bland alla hednafolk,

Romabrevet 12:6
Och vi hava olika gåvor, alltefter den nåd som har blivit oss given. Har någon profetians gåva, så bruke han den efter måttet av sin tro;

Jakobsbrevet 1:17
Idel goda gåvor och idel fullkomliga skänker komma ned ovanifrån, från himlaljusens Fader, hos vilken ingen förändring äger rum och ingen växling av ljus och mörker.

1 Petrusbrevet 4:10
och tjänen varandra, var och en med den nådegåva han har undfått, såsom goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd.

why.

1 Korinthierbrevet 5:6
Det är icke väl beställt med eder berömmelse. Veten I icke att litet surdeg syrar hela degen?

2 Krönikeboken 32:23-29
Och många förde skänker till HERREN i Jerusalem och dyrbara gåvor till Hiskia, Juda konung; och han blev härefter högt aktad av alla folk.…

Hesekiel 28:2-5
Du människobarn, säg till fursten i Tyrus: Så säger Herren, HERREN: Eftersom ditt hjärta är så högmodigt och du säger: »Jag är en gud, ja, på ett gudasäte tronar jag mitt ute i havet», du som dock är en människa och icke en gud, huru mycket du än i ditt hjärta tycker dig vara en gud --…

Hesekiel 29:3
Tala och säg: Så säger Herren, HERREN: Se, jag skall komma över dig, Farao, du Egyptens konung, du stora drake, som ligger där i dina strömmar och säger: »Min Nilflod är min; själv har jag gjort mig.»

Daniel 4:30-32
hov han upp sin röst och sade: »Se, detta är det stora Babel, som jag har byggt upp till ett konungasäte genom min väldiga makt, min härlighet till ära!»…

Daniel 5:18,23
Åt din fader Nebukadnessar, o konung, gav den högste Guden rike, storhet, ära och härlighet;…

Apostagärningarna 12:22,23
Då ropade folket: »En guds röst är detta, och icke en människas.»…

Länkar
1 Korinthierbrevet 4:7 Inter1 Korinthierbrevet 4:7 Flerspråkig1 Corintios 4:7 Spanska1 Corinthiens 4:7 Franska1 Korinther 4:7 Tyska1 Korinthierbrevet 4:7 Kinesiska1 Corinthians 4:7 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
1 Korinthierbrevet 4
6Detta, mina bröder, har jag nu för eder skull så framställt, som gällde det mig och Apollos; ty jag vill att I skolen i fråga om oss lära eder detta: »Icke utöver vad skrivet är.» Jag vill icke att I skolen stå emot varandra, uppblåsta var och en över sin lärare. 7Vem säger då att du har något företräde? Och vad äger du, som du icke har fått dig givet? Men har du nu fått dig givet vad du har, huru kan du då berömma dig, såsom om du icke hade fått det dig givet? 8I ären kantänka redan mätta, I haven redan blivit rika; oss förutan haven I blivit sannskyldiga konungar! Ja, jag skulle önska att I verkligen haden blivit konungar, så att vi kunde få bliva edra medkonungar.…
Korshänvisningar
Johannes 3:27
Johannes svarade och sade: »En människa kan intet taga, om det icke bliver henne givet från himmelen.»

Romabrevet 12:3
Ty i kraft av den nåd som har blivit mig given, tillsäger jag var och en av eder att icke hava högre tankar om sig än tillbörligt är, utan tänka blygsamt, i överensstämmelse med det mått av tro som Gud har tilldelat var och en.

Romabrevet 12:6
Och vi hava olika gåvor, alltefter den nåd som har blivit oss given. Har någon profetians gåva, så bruke han den efter måttet av sin tro;

1 Petrusbrevet 4:10
och tjänen varandra, var och en med den nådegåva han har undfått, såsom goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd.

1 Korinthierbrevet 4:6
Överst på sidan
Överst på sidan