Efesierbrevet 6:18
Parallella Vers
Svenska (1917)
Gören detta under ständig åkallan och bön, så att I alltjämt bedjen i Anden och fördenskull vaken, under ständig uthållighet och ständig bön för alla de heliga.

Dansk (1917 / 1931)
idet I under al Paakaldelse og Bøn bede til enhver Tid i Aanden og ere aarvaagne dertil i al Vedholdenhed og Bøn for alle de hellige,

Norsk (1930)
idet I til enhver tid beder i Ånden med all bønn og påkallelse, og er årvåkne deri med all vedholdenhet og bønn for alle de hellige,

King James Bible
Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints;

English Revised Version
with all prayer and supplication praying at all seasons in the Spirit, and watching thereunto in all perseverance and supplication for all the saints,
Treasury i Bibeln Kunskap

Praying.

Efesierbrevet 1:16
har därför jag å min sida icke upphört att tacka Gud för eder, när jag tänker på eder i mina böner.

Job 27:10
Eller kan en sådan hava sin lust i den Allsmäktige, kan han åkalla Gud alltid?

Psaltaren 4:1
För sångmästaren, med strängaspel; en psalm av David. (2) När jag ropar, så svara mig, du min rättfärdighets Gud, du som i trångmål skaffar mig rum; var mig nådig och hör min bön.

Psaltaren 6:9
HERREN har hört min åkallan, min bön upptager HERREN.

Jesaja 26:16
HERRE, i nöden hava de nu sökt dig, de hava utgjutit tysta böner, när din tuktan kom över dem.

Daniel 6:10
Men så snart Daniel hade fått veta att skrivelsen var uppsatt, gick han in i sitt hus, varest han i sin övre sal hade fönster som voro öppna i riktning mot Jerusalem. Där föll han tre gånger om dagen ned på sina knän och bad och tackade sin Gud, såsom han förut hade plägat göra.

Lukas 3:26,37
som var son av Maat, som var son av Mattatias, som var son av Semein, som var son av Josek, som var son av Joda,…

Lukas 18:1-7
Och han framställde för dem en liknelse, för att lära dem att de alltid borde bedja, utan att förtröttas.…

Lukas 21:36
Men vaken alltjämt, och bedjen att I mån kunna undfly allt detta som skall komma, och kunna bestå inför Människosonen.»

Apostagärningarna 1:14
Alla dessa höllo endräktigt ut i bön tillika med Maria, Jesu moder, och några andra kvinnor samt Jesu bröder.

Apostagärningarna 6:4
Vi skola då helt få ägna oss åt bönen och åt ordets tjänst.»

Apostagärningarna 10:2
Han var en from man, som »fruktade Gud» tillika med hela sitt hus; han utdelade rikligen allmosor åt folket och bad alltid till Gud.

Apostagärningarna 12:5
Under tiden förvarades Petrus i fängelset, men församlingen bad enträget till Gud för honom.

Romabrevet 12:12
Varen glada i hoppet, tåliga i bedrövelsen, uthålliga i bönen.

Filipperbrevet 4:6
Gören eder intet bekymmer, utan låten i allting edra önskningar bliva kunniga inför Gud, genom åkallan och bön, med tacksägelse.

Kolosserbrevet 4:2
Varen uthålliga i bönen och vaken i den under tacksägelse.

1 Thessalonikerbr. 5:17
Bedjen oavlåtligen.

2 Timotheosbrevet 1:3
Jag tackar Gud, som jag i likhet med mina förfäder tjänar, och det med rent samvete, såsom jag ock oavlåtligen har dig i åtanke i mina böner, både natt och dag.

supplication.

1 Kungaboken 8:52,54,59
Ja, låt dina ögon vara öppna och vända till din tjänares och ditt folk Israels åkallan, så att du hör på dem, så ofta de ropa till dig.…

1 Kungaboken 9:3
Och HERREN sade till honom »Jag har hört den bön och åkallan som du har uppsänt till mig; detta hus som du har byggt har jag helgat, till att där fästa mitt namn för evig tid. Och mina ögon och mitt hjärta skola vara där alltid.

Ester 4:8
Och en avskrift av det skrivna påbud som hade blivit utfärdat i Susan om att de skulle utrotas lämnade han honom ock, för att han skulle visa Ester den och berätta allt för henne, och ålägga henne att gå in till konungen och bedja honom om misskund och söka nåd hos honom för sitt folk.

Daniel 9:20
Medan jag ännu så talade och bad och bekände min egen och mitt folk Israels synd och inför HERREN, min Gud, frambar min förbön för min Guds heliga berg --

Hosea 12:4
Ja, han kämpade med ängeln och vann seger, han grät och bad honom om nåd. I Betel mötte han honom, och där talade han med oss.

1 Timotheosbrevet 2:1
Så uppmanar jag nu framför allt därtill att man må bedja, åkalla, anropa och tacka Gud för alla människor,

Hebreerbrevet 5:7
Och med starkt rop och tårar frambar han, under sitt kötts dagar, böner och åkallan till den som kunde frälsa honom från döden; och han blev bönhörd och tagen ur sin ångest.

in the.

Efesierbrevet 2:22
I honom bliven också I med de andra uppbyggda till en Guds boning, i Anden.

Sakaria 12:10
Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta en nådens och bönens ande, så att de se upp till mig, och se vem de hava stungit. Och de skola hålla dödsklagan efter honom, såsom man håller dödsklagan efter ende sonen, och skola bittert sörja honom, såsom man sörjer sin förstfödde.

Romabrevet 8:15,26,27
I haven ju icke fått en träldomens ande, så att I åter skullen känna fruktan; I haven fått en barnaskapets ande, i vilken vi ropa: »Abba! Fader!»…

Galaterbrevet 4:6
Och eftersom I nu ären söner, har han sänt i våra hjärtan sin Sons Ande, som ropar: »Abba! Fader!»

Judasbrevet 1:20
Men I, mina älskade, uppbyggen eder på eder allraheligaste tro, bedjen i den helige Ande,

watching.

Matteus 26:41
Vaken, och bedjen att I icke mån komma i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt.»

Markus 13:33
Tagen eder till vara, vaken; ty I veten icke när tiden är inne.

Markus 14:38
Vaken, och bedjen att I icke mån komma i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt.»

Lukas 21:36
Men vaken alltjämt, och bedjen att I mån kunna undfly allt detta som skall komma, och kunna bestå inför Människosonen.»

Lukas 22:46
Då sade han till dem: »Varför soven I? Stån upp, och bedjen att I icke mån komma i frestelse.»

Kolosserbrevet 4:2
Varen uthålliga i bönen och vaken i den under tacksägelse.

1 Petrusbrevet 4:7
Men änden på allting är nu nära. Varen alltså besinningsfulla och nyktra, så att I kunnen bedja.

all perseverance.

1 Mosebok 32:24-28
Och Jakob blev ensam kvar. Då brottades en man med honom, till dess morgonrodnaden gick upp.…

Matteus 15:25-28
Men hon kom fram och föll ned för honom och sade: »Herre, hjälp mig.»…

Lukas 11:5-8
Ytterligare sade han till dem: »Om någon av eder har en vän och mitt i natten kommer till denne och säger till honom: 'Käre vän, låna mig tre bröd;…

Lukas 18:1-8
Och han framställde för dem en liknelse, för att lära dem att de alltid borde bedja, utan att förtröttas.…

supplication.

Efesierbrevet 6:19
Bedjen ock för mig, att min mun må upplåtas, och att det jag skall tala må bliva mig givet, så att jag frimodigt kungör evangelii hemlighet,

Efesierbrevet 1:16
har därför jag å min sida icke upphört att tacka Gud för eder, när jag tänker på eder i mina böner.

Efesierbrevet 3:8,18
Ja, åt mig, den ringaste bland alla heliga, blev den nåden given att för hedningarna förkunna evangelium om Kristi outrannsakliga rikedom,…

Filipperbrevet 1:4
i det jag alltid i alla mina böner med glädje beder för eder alla.

1 Timotheosbrevet 2:1
Så uppmanar jag nu framför allt därtill att man må bedja, åkalla, anropa och tacka Gud för alla människor,

Kolosserbrevet 1:4
ty vi hava hört om eder tro i Kristus Jesus och om den kärlek som I haven till alla de heliga;

Filemonbrevet 1:5
ty jag har hört om den kärlek och den tro som du har till Herren Jesus, och som du bevisar mot alla de heliga.

Länkar
Efesierbrevet 6:18 InterEfesierbrevet 6:18 FlerspråkigEfesios 6:18 SpanskaÉphésiens 6:18 FranskaEpheser 6:18 TyskaEfesierbrevet 6:18 KinesiskaEphesians 6:18 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Efesierbrevet 6
18Gören detta under ständig åkallan och bön, så att I alltjämt bedjen i Anden och fördenskull vaken, under ständig uthållighet och ständig bön för alla de heliga. 19Bedjen ock för mig, att min mun må upplåtas, och att det jag skall tala må bliva mig givet, så att jag frimodigt kungör evangelii hemlighet,…
Korshänvisningar
Markus 13:33
Tagen eder till vara, vaken; ty I veten icke när tiden är inne.

Lukas 18:1
Och han framställde för dem en liknelse, för att lära dem att de alltid borde bedja, utan att förtröttas.

Apostagärningarna 1:14
Alla dessa höllo endräktigt ut i bön tillika med Maria, Jesu moder, och några andra kvinnor samt Jesu bröder.

Romabrevet 8:26
Så kommer ock Anden vår svaghet till hjälp; ty vad vi rätteligen böra bedja om, det veta vi icke, men Anden själv manar gott för oss med outsägliga suckar.

Filipperbrevet 4:6
Gören eder intet bekymmer, utan låten i allting edra önskningar bliva kunniga inför Gud, genom åkallan och bön, med tacksägelse.

Kolosserbrevet 1:3
Vi tacka Gud, vår Herres, Jesu Kristi, Fader, alltid för eder i våra böner,

Kolosserbrevet 1:4
ty vi hava hört om eder tro i Kristus Jesus och om den kärlek som I haven till alla de heliga;

Kolosserbrevet 4:2
Varen uthålliga i bönen och vaken i den under tacksägelse.

1 Thessalonikerbr. 5:17
Bedjen oavlåtligen.

1 Timotheosbrevet 2:1
Så uppmanar jag nu framför allt därtill att man må bedja, åkalla, anropa och tacka Gud för alla människor,

Judasbrevet 1:20
Men I, mina älskade, uppbyggen eder på eder allraheligaste tro, bedjen i den helige Ande,

Efesierbrevet 6:17
Överst på sidan
Överst på sidan