Kolosserbrevet 4:2
Parallella Vers
Svenska (1917)
Varen uthålliga i bönen och vaken i den under tacksägelse.

Dansk (1917 / 1931)
Værer vedholdendene i Bønnen, idet I ere aarvaagne i den med Taksigelse,

Norsk (1930)
Vær vedholdende i bønnen, så I våker i den med takksigelse,

King James Bible
Continue in prayer, and watch in the same with thanksgiving;

English Revised Version
Continue stedfastly in prayer, watching therein with thanksgiving;
Treasury i Bibeln Kunskap

Continue.

Kolosserbrevet 4:12
Epafras, eder landsman, hälsar eder, en Kristi Jesu tjänare, som i sina böner alltid kämpar för eder, för att I skolen stå fasta och vara fullkomliga och fullt vissa i allt som är Guds vilja.

Kolosserbrevet 1:9
Allt ifrån den dag då vi fingo höra härom, hava vi därför, å vår sida, icke upphört att bedja för eder och bönfalla om att I mån bliva uppfyllda av kunskap om Guds vilja, i allt slags andlig vishet och andligt förstånd.

1 Samuelsboken 12:23
Vare det ock fjärran ifrån mig att jag skulle så synda mot HERREN, att jag upphörde att bedja för eder! Jag vill fastmer lära eder den goda och rätta vägen.

Job 15:4
Än mer, du gör gudsfruktan om intet och kommer med klagolåt inför Gud.

Job 27:8-10
Ty vad hopp har den gudlöse när hans liv avskäres, när hans själ ryckes bort av Gud?…

Psaltaren 55:16,17
Men jag ropar till Gud; HERREN skall frälsa mig.…

Psaltaren 109:4
Till lön för min kärlek stå de mig emot, men jag beder allenast.

See on

Lukas 18:1
Och han framställde för dem en liknelse, för att lära dem att de alltid borde bedja, utan att förtröttas.

Romabrevet 12:12
Varen glada i hoppet, tåliga i bedrövelsen, uthålliga i bönen.

Efesierbrevet 6:18
Gören detta under ständig åkallan och bön, så att I alltjämt bedjen i Anden och fördenskull vaken, under ständig uthållighet och ständig bön för alla de heliga.

Filipperbrevet 4:6
Gören eder intet bekymmer, utan låten i allting edra önskningar bliva kunniga inför Gud, genom åkallan och bön, med tacksägelse.

1 Thessalonikerbr. 5:17,18
Bedjen oavlåtligen.…

watch.

Matteus 26:41
Vaken, och bedjen att I icke mån komma i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt.»

Markus 13:33
Tagen eder till vara, vaken; ty I veten icke när tiden är inne.

Lukas 21:36
Men vaken alltjämt, och bedjen att I mån kunna undfly allt detta som skall komma, och kunna bestå inför Människosonen.»

1 Petrusbrevet 4:7
Men änden på allting är nu nära. Varen alltså besinningsfulla och nyktra, så att I kunnen bedja.

thanksgiving.

Kolosserbrevet 2:7
och varen rotade i honom och låten eder uppbyggas i honom och befästas i tron, i enlighet med den undervisning I haven fått, och överflöden i tacksägelse.

Kolosserbrevet 3:15,17
Och låten Kristi frid regera i edra hjärtan; ty till att äga den ären I ock kallade såsom lemmar i en och samma kropp. Och varen tacksamma.…

Länkar
Kolosserbrevet 4:2 InterKolosserbrevet 4:2 FlerspråkigColosenses 4:2 SpanskaColossiens 4:2 FranskaKolosser 4:2 TyskaKolosserbrevet 4:2 KinesiskaColossians 4:2 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Kolosserbrevet 4
1I herrar, given edra tjänare, vad rätt och billigt är; I veten ju, att också I haven en herre i himmelen. 2Varen uthålliga i bönen och vaken i den under tacksägelse. 3Och bedjen jämväl för oss, att Gud må åt oss öppna en dörr för ordet, så att vi få förkunna Kristi hemlighet, den hemlighet, för vars skull jag också är en fånge;…
Korshänvisningar
Markus 13:33
Tagen eder till vara, vaken; ty I veten icke när tiden är inne.

Apostagärningarna 1:14
Alla dessa höllo endräktigt ut i bön tillika med Maria, Jesu moder, och några andra kvinnor samt Jesu bröder.

Efesierbrevet 6:18
Gören detta under ständig åkallan och bön, så att I alltjämt bedjen i Anden och fördenskull vaken, under ständig uthållighet och ständig bön för alla de heliga.

Kolosserbrevet 4:1
Överst på sidan
Överst på sidan