Filipperbrevet 4:6
Parallella Vers
Svenska (1917)
Gören eder intet bekymmer, utan låten i allting edra önskningar bliva kunniga inför Gud, genom åkallan och bön, med tacksägelse.

Dansk (1917 / 1931)
Værer ikke bekymrede for noget, men lader i alle Ting eders Begæringer komme frem for Gud i Paakaldelse og Bøn med Taksigelse;

Norsk (1930)
Vær ikke bekymret for noget, men la i alle ting eders begjæringer komme frem for Gud i påkallelse og bønn med takksigelse;

King James Bible
Be careful for nothing; but in every thing by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known unto God.

English Revised Version
In nothing be anxious; but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known unto God.
Treasury i Bibeln Kunskap

careful.

Daniel 3:16
Då svarade Sadrak, Mesak och Abed-Nego och sade till konungen: »O Nebukadnessar, vi behöva icke giva dig något svar på detta.

Matteus 6:25-33
Därför säger jag eder: Gören eder icke bekymmer för edert liv, vad I skolen äta eller dricka, ej heller för eder kropp, vad I skolen kläda eder med. Är icke livet mer än maten, och kroppen mer än kläderna?…

Matteus 10:19
Men när man drager eder inför rätta, gören eder då icke bekymmer för huru eller vad I skolen tala; ty vad I skolen tala skall bliva eder givet i den stunden.

Matteus 13:22
Och att den såddes bland törnena, det är sagt om den som väl hör ordet, men låter tidens omsorger och rikedomens bedrägliga lockelse förkväva det, så att han bliver utan frukt.

Lukas 10:41
Då svarade Herren och sade till henne: »Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oro för mångahanda,

Lukas 12:29
Söken därför icke heller I efter vad I skolen äta, eller vad I skolen dricka, och begären icke vad som är för högt.

1 Korinthierbrevet 7:21,32
Har du blivit kallad såsom träl, så låt detta icke gå dig till sinnes; dock, om du kan bliva fri, så begagna dig hellre därav.…

1 Petrusbrevet 5:7
Och »kasten alla edra bekymmer på honom», ty han har omsorg om eder.

in.

1 Mosebok 32:7-12
Då blev Jakob mycket förskräckt och betogs av ångest; och han delade sitt folk och fåren och fäkreaturen och kamelerna i två skaror.…

1 Samuelsboken 1:15
Men Hanna svarade och sade: »Nej, min herre, jag är en hårt prövad kvinna; vin och starka drycker har jag icke druckit, men jag utgöt nu min själ för HERREN.

1 Samuelsboken 30:6
Och David kom i stor nöd, ty folket tänkte stena honom; så förbittrat var allt folket, var och en för sina söners och döttrars skull. Men David hämtade styrka hos HERREN, sin Gud.

2 Krönikeboken 32:20
Men vid allt detta bådo konung Hiskia och profeten Jesaja, Amos' son, och ropade till himmelen.

2 Krönikeboken 33:12,13
Men när han nu var i nöd, bön föll han inför HERREN, sin Gud, och ödmjukade sig storligen för sina fäders Gud.…

Psaltaren 34:5-7
De som skåda upp till honom stråla av fröjd, och deras ansikten behöva icke rodna av blygsel.…

Psaltaren 51:15
Herre, upplåt mina läppar, så att min mun kan förkunna ditt lov.

Psaltaren 55:17,22
Afton och morgon och middag vill jag utgjuta mitt bekymmer och klaga, och han skall höra min röst.…

Psaltaren 62:8
Förtrösta på honom alltid, du folk; utgjuten för honom edra hjärtan. Gud är vår tillflykt. Sela.

Ordspråksboken 3:5,6
Förtrösta på HERREN av allt ditt hjärta, och förlita dig icke på ditt förstånd.…

Ordspråksboken 16:3
Befall dina verk åt HERREN, så hava dina planer framgång.

Jeremia 33:3
Ropa till mig, så vill jag svara dig och förkunna för dig stora och förunderliga ting, som du icke känner.

Matteus 7:7,8
Bedjen, och eder skall varda givet; söken, och I skolen finna; klappen, och för eder skall varda upplåtet.…

Lukas 18:1,7
Och han framställde för dem en liknelse, för att lära dem att de alltid borde bedja, utan att förtröttas.…

Lukas 12:22
Och han sade till sina lärjungar: »Därför säger jag eder: Gören eder icke bekymmer för edert liv, vad I skolen äta, ej heller för eder kropp, vad I skolen kläda eder med.

Efesierbrevet 6:18
Gören detta under ständig åkallan och bön, så att I alltjämt bedjen i Anden och fördenskull vaken, under ständig uthållighet och ständig bön för alla de heliga.

Kolosserbrevet 4:2
Varen uthålliga i bönen och vaken i den under tacksägelse.

1 Thessalonikerbr. 5:17,18
Bedjen oavlåtligen.…

1 Petrusbrevet 4:7
Men änden på allting är nu nära. Varen alltså besinningsfulla och nyktra, så att I kunnen bedja.

Judasbrevet 1:20,21
Men I, mina älskade, uppbyggen eder på eder allraheligaste tro, bedjen i den helige Ande,…

thanksgiving.

1 Samuelsboken 7:12
Då tog Samuel en sten och reste den mellan Mispa och Sen och gav den namnet Eben-Haeser, i det han sade: »Allt härintill har HERREN hjälpt oss.»

2 Korinthierbrevet 1:11
Också I stån oss ju bi med eder förbön. Och så skola många hembära tacksägelse för oss, för den nåd som genom mångas böner har kommit oss till del.

Efesierbrevet 5:20
och tacken alltid Gud och Fadern för allt, i vår Herres, Jesu Kristi, namn.

Kolosserbrevet 3:15,17
Och låten Kristi frid regera i edra hjärtan; ty till att äga den ären I ock kallade såsom lemmar i en och samma kropp. Och varen tacksamma.…

known.

Ordspråksboken 15:8
De ogudaktigas offer är en styggelse för HERREN, men de redligas bön behagar honom väl.

Hga Visan 2:14
Du min duva i bergsklyftan, i klippväggens gömsle, låt mig se ditt ansikte, låt mig höra din röst; ty din röst är så ljuv, och ditt ansikte är så täckt.» ----

Matteus 6:8
Så varen då icke lika dem; eder Fader vet ju vad I behöven, förrän I bedjen honom.

Länkar
Filipperbrevet 4:6 InterFilipperbrevet 4:6 FlerspråkigFilipenses 4:6 SpanskaPhilippiens 4:6 FranskaPhilipper 4:6 TyskaFilipperbrevet 4:6 KinesiskaPhilippians 4:6 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Filipperbrevet 4
5Låten edert saktmod bliva kunnigt för alla människor. Herren är nära! 6Gören eder intet bekymmer, utan låten i allting edra önskningar bliva kunniga inför Gud, genom åkallan och bön, med tacksägelse. 7Så skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara edra hjärtan och edra tankar, i Kristus Jesus.
Korshänvisningar
1 Kungaboken 8:28
Men vänd dig ändå till din tjänares bön och åkallan, HERRE, min Gud, så att du hör på det rop och den bön som din tjänare nu uppsänder till dig,

Ordspråksboken 3:6
På alla dina vägar må du akta på honom, så skall han göra dina stigar jämna.

Jeremia 32:16
Och sedan jag hade givit köpebrevet åt Baruk, Nerias son, bad jag till HERREN och sade:

Daniel 6:10
Men så snart Daniel hade fått veta att skrivelsen var uppsatt, gick han in i sitt hus, varest han i sin övre sal hade fönster som voro öppna i riktning mot Jerusalem. Där föll han tre gånger om dagen ned på sina knän och bad och tackade sin Gud, såsom han förut hade plägat göra.

Matteus 6:25
Därför säger jag eder: Gören eder icke bekymmer för edert liv, vad I skolen äta eller dricka, ej heller för eder kropp, vad I skolen kläda eder med. Är icke livet mer än maten, och kroppen mer än kläderna?

Matteus 6:27
Vilken av eder kan, med allt sitt bekymmer, lägga en enda aln till sin livslängd?

Matteus 6:28
Och varför bekymren I eder för kläder? Beskåden liljorna på marken, huru de växa: de arbeta icke, ej heller spinna de;

Matteus 6:31
Så gören eder nu icke bekymmer, och sägen icke: 'Vad skola vi äta?' eller: 'Vad skola vi dricka?' eller: 'Vad skola vi kläda oss med?'

Matteus 6:34
Gören eder alltså icke bekymmer för morgondagen, ty morgondagen skall själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.»

Efesierbrevet 6:18
Gören detta under ständig åkallan och bön, så att I alltjämt bedjen i Anden och fördenskull vaken, under ständig uthållighet och ständig bön för alla de heliga.

1 Timotheosbrevet 2:1
Så uppmanar jag nu framför allt därtill att man må bedja, åkalla, anropa och tacka Gud för alla människor,

1 Timotheosbrevet 5:5
En rätt, värnlös änka, som sitter ensam, hon har sitt hopp i Gud och håller ut i bön och åkallan natt och dag.

Filipperbrevet 4:5
Överst på sidan
Överst på sidan