Filipperbrevet 4:5
Parallella Vers
Svenska (1917)
Låten edert saktmod bliva kunnigt för alla människor. Herren är nära!

Dansk (1917 / 1931)
Eders milde Sind vorde kendt af alle Mennesker! Herren er nær!

Norsk (1930)
Eders saktmodighet bli vitterlig for alle mennesker! Herren er nær.

King James Bible
Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand.

English Revised Version
Let your forbearance be known unto all men. The Lord is at hand.
Treasury i Bibeln Kunskap

your.

Matteus 5:39-42
Men jag säger eder att I icke skolen stå emot en oförrätt; utan om någon slår dig på den högra kinden, så vänd ock den andra till åt honom;…

Matteus 6:25,34
Därför säger jag eder: Gören eder icke bekymmer för edert liv, vad I skolen äta eller dricka, ej heller för eder kropp, vad I skolen kläda eder med. Är icke livet mer än maten, och kroppen mer än kläderna?…

Lukas 6:29-35
Om någon slår dig på den ena kinden, så håll ock fram den andra åt honom; och om någon tager manteln ifrån dig, så förvägra honom icke heller livklädnaden.…

Lukas 12:22-30
Och han sade till sina lärjungar: »Därför säger jag eder: Gören eder icke bekymmer för edert liv, vad I skolen äta, ej heller för eder kropp, vad I skolen kläda eder med.…

Lukas 21:34
Men tagen eder till vara för att låta edra hjärtan förtyngas av omåttlighet och dryckenskap och timliga omsorger, så att den dagen kommer på eder oförtänkt;

1 Korinthierbrevet 6:7
Överhuvud är redan det en brist hos eder, att I gån till rätta med varandra. Varför liden I icke hellre orätt? Varför låten I icke hellre andra göra eder skada?

1 Korinthierbrevet 7:29-31
Men det säger jag, mina bröder: Tiden är kort; därför må härefter de som hava hustrur vara såsom hade de inga,…

1 Korinthierbrevet 8:13
Därför, om maten kan bliva min broder till fall, så vill jag sannerligen hellre för alltid avstå från att äta kött, på det att jag icke må bliva min broder till fall.

1 Korinthierbrevet 9:25
Men alla som vilja deltaga i en sådan tävlan pålägga sig återhållsamhet i alla stycken: dessa för att vinna en förgänglig segerkrans, men vi för att vinna en oförgänglig.

Titusbrevet 3:2
att de icke må smäda någon, icke vara stridslystna, utan vara fogliga, och att de i allt skola visa sig saktmodiga mot alla människor.

Hebreerbrevet 13:5,6
Varen i eder handel och vandel fria ifrån penningbegär; låten eder nöja med vad I haven. Ty han har själv sagt: »Jag skall icke lämna dig eller övergiva dig.»…

1 Petrusbrevet 1:11
De hava rannsakat för att finna vilken och hurudan tid det var som Kristi Ande i dem hänvisade till, när han förebådade de lidanden som skulle vederfaras Kristus, och den härlighet som därefter skulle följa.

The.

Matteus 24:48-50
Men om så är, att tjänaren är en ond man, som säger i sitt hjärta: 'Min herre kommer icke så snart',…

1 Thessalonikerbr. 5:2-4
Ty I veten själva nogsamt att Herrens dag kommer såsom en tjuv om natten.…

2 Thessalonikerbr. 2:2
att I icke -- vare sig genom någon »andeingivelse» eller på grund av något ord eller något brev, som förmenas komma från oss -- så hastigt låten eder bringas ur fattningen och förloren besinningen, som om Herrens dag redan stode för dörren.

Hebreerbrevet 10:25
låtom oss icke övergiva vår församlingsgemenskap, såsom somliga hava för sed, utan må vi förmana varandra -- detta så mycket mer som I sen huru »dagen» nalkas.

Jakobsbrevet 5:8,9
Ja, biden ock I tåligt, och styrken edra hjärtan; ty Herrens tillkommelse är nära.…

1 Petrusbrevet 4:7
Men änden på allting är nu nära. Varen alltså besinningsfulla och nyktra, så att I kunnen bedja.

2 Petrusbrevet 3:8-14
Men ett vare icke fördolt för eder, mina älskade, detta, att »en dag är för Herren såsom tusen år, och tusen år såsom en dag».…

Uppenbarelseboken 22:7,20
Och se, jag kommer snart. Salig är den som tager vara på de profetians ord som stå i denna bok.»…

Länkar
Filipperbrevet 4:5 InterFilipperbrevet 4:5 FlerspråkigFilipenses 4:5 SpanskaPhilippiens 4:5 FranskaPhilipper 4:5 TyskaFilipperbrevet 4:5 KinesiskaPhilippians 4:5 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Filipperbrevet 4
4Glädjen eder i Herren alltid. Åter vill jag säga: Glädjen eder. 5Låten edert saktmod bliva kunnigt för alla människor. Herren är nära! 6Gören eder intet bekymmer, utan låten i allting edra önskningar bliva kunniga inför Gud, genom åkallan och bön, med tacksägelse.…
Korshänvisningar
1 Korinthierbrevet 16:22
Om någon icke har Herren kär, så vare han förbannad. Marana, ta!

2 Korinthierbrevet 10:1
Jag Paulus själv, som »är så ödmjuk, när jag står ansikte mot ansikte med eder, men visar mig så modig mot eder, när jag är långt borta», jag förmanar eder vid Kristi saktmod och mildhet

Hebreerbrevet 10:37
Ty »ännu en helt liten tid, så kommer den som skall komma, och han skall icke dröja;

Jakobsbrevet 5:8
Ja, biden ock I tåligt, och styrken edra hjärtan; ty Herrens tillkommelse är nära.

Filipperbrevet 4:4
Överst på sidan
Överst på sidan