Titusbrevet 3:2
Parallella Vers
Svenska (1917)
att de icke må smäda någon, icke vara stridslystna, utan vara fogliga, och att de i allt skola visa sig saktmodiga mot alla människor.

Dansk (1917 / 1931)
ikke at forhaane nogen, ikke være stridslystne, men milde, og udvise al Sagtmodighed imod alle Mennesker.

Norsk (1930)
ikke å spotte nogen, ikke å være stridslystne, men milde, og vise all saktmodighet mot alle mennesker.

King James Bible
To speak evil of no man, to be no brawlers, but gentle, shewing all meekness unto all men.

English Revised Version
to speak evil of no man, not to be contentious, to be gentle, shewing all meekness toward all men.
Treasury i Bibeln Kunskap

speak.

Psaltaren 140:11
En förtalets man skall ej bestå i landet; en ond våldsman skall jagas, med slag på slag.

Ordspråksboken 6:19
den som främjar lögn genom falskt vittnesbörd, och den som vållar trätor mellan bröder.

Apostagärningarna 23:5
Paulus svarade: »Jag visste icke, mina bröder, att han var överstepräst. Det är ju skrivet: 'Mot en hövding i ditt folk skall du icke tala onda ord.'»

1 Korinthierbrevet 6:10
varken tjuvar eller giriga eller drinkare eller smädare eller roffare skola få Guds rike till arvedel.

2 Korinthierbrevet 12:20
Ty jag fruktar att jag vid min ankomst till äventyrs icke skall finna eder sådana som jag skulle önska, och att jag själv då av eder skall befinnas vara sådan som I icke skullen önska. Jag fruktar att till äventyrs kiv, avund, vrede, genstridighet, förtal, skvaller, uppblåsthet och oordning råda bland eder.

Efesierbrevet 4:31
All bitterhet och häftighet och vrede, allt skriande och smädande, ja, allt vad ondska heter vare fjärran ifrån eder.

1 Timotheosbrevet 3:11
Är det kvinnor, så böra dessa likaledes skicka sig värdigt, icke gå omkring med förtal, men vara nyktra och trogna i allt.

Jakobsbrevet 4:11
Förtalen icke varandra, mina bröder. Den som förtalar en broder eller dömer sin broder, han förtalar lagen och dömer lagen. Men dömer du lagen, så är du icke en lagens görare, utan dess domare.

1 Petrusbrevet 2:1
Så läggen då bort all ondska och allt svek så ock skrymteri och avund och allt förtal.

1 Petrusbrevet 3:10
Ty »den som vill älska livet och se goda dagar, han avhålle sin tunga från det som är ont och sina läppar från att tala svek;

1 Petrusbrevet 4:4
varför de ock förundra sig och smäda eder, då I nu icke löpen med till samma liderlighetens pöl.

2 Petrusbrevet 2:10
Och detta gör han först och främst med dem som i oren begärelse stå efter köttslig lust och förakta andevärldens herrar. I sitt trots och sin självgodhet bäva dessa människor icke för att smäda andevärldens härlige,

Judasbrevet 1:8,10
Dock göra nu också dessa människor på samma sätt, förblindade av sina drömmar: köttet besmitta de, men andevärldens herrar förakta de, och dess härlige smäda de.…

no.

Ordspråksboken 19:19
Den som förgår sig i vrede, han må plikta därför, ty om du vill ställa till rätta, så gör du det allenast värre.

Ordspråksboken 25:24
Bättre är att bo i en vrå på taket än att hava hela huset gemensamt med en trätgirig kvinna.

1 Timotheosbrevet 3:3
icke begiven på vin, icke våldsam, utan foglig, icke stridslysten, fri ifrån penningbegär.

2 Timotheosbrevet 2:24,25
Och en Herrens tjänare bör icke strida, utan vara mild mot alla, väl skickad att undervisa, tålig när han får lida.…

gentle.

2 Samuelsbokem 22:36
Du gav mig din frälsnings sköld och din bönhörelse gjorde mig stor,

Jesaja 40:11
Han för sin hjord i bet såsom en herde, han samlar lammen i sin famn och bär dem i sitt sköte och sakta för han moderfåren fram.

Matteus 11:29
Tagen på eder mitt ok och lären av mig, ty jag är saktmodig och ödmjuk i hjärtat; 'så skolen I finna ro för edra själar'.

2 Korinthierbrevet 10:1
Jag Paulus själv, som »är så ödmjuk, när jag står ansikte mot ansikte med eder, men visar mig så modig mot eder, när jag är långt borta», jag förmanar eder vid Kristi saktmod och mildhet

Galaterbrevet 5:22
Andens frukt åter är kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet,

Galaterbrevet 6:1
Mina bröder, om så händer att någon ertappas med att begå en försyndelse, då mån I, som ären andliga människor, upprätta honom i saktmods ande. Och du må hava akt på dig själv, att icke också du bliver frestad.

Efesierbrevet 4:2
med all ödmjukhet och allt saktmod, med tålamod, så att I haven fördrag med varandra i kärlek

Filipperbrevet 4:5
Låten edert saktmod bliva kunnigt för alla människor. Herren är nära!

Kolosserbrevet 3:12,13
Så kläden eder nu såsom Guds utvalda, hans heliga och älskade, i hjärtlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, saktmod, tålamod.…

1 Thessalonikerbr. 2:7
fastän vi såsom Kristi apostlar väl hade kunnat uppträda med myndighet. Tvärtom hava vi visat oss milda bland eder, såsom när en moder omhuldar sina späda barn.

2 Timotheosbrevet 2:24,25
Och en Herrens tjänare bör icke strida, utan vara mild mot alla, väl skickad att undervisa, tålig när han får lida.…

Jakobsbrevet 1:19,20
Det veten I, mina älskade bröder. Men var människa vare snar till att höra och sen till att tala och sen till vrede.…

Jakobsbrevet 3:17
Men den vishet som kommer ovanifrån är först och främst ren, vidare fridsam, foglig och mild, full av barmhärtighet och andra goda frukter, fri ifrån tvivel, fri ifrån skrymtan.

1 Petrusbrevet 3:8
Varen slutligen alla endräktiga, medlidsamma, kärleksfulla mot bröderna, barmhärtiga, ödmjuka.

all men.

1 Korinthierbrevet 9:19
Ty fastän jag är fri och oberoende av alla, har jag dock gjort mig till allas tjänare, för att jag skall vinna dess flera.

Galaterbrevet 6:10
Må vi alltså, medan vi hava tillfälle, göra vad gott är mot var man, och först och främst mot dem som äro våra medbröder i tron.

1 Thessalonikerbr. 5:14,15
Vi bjuda eder, käre bröder: Förmanen de oordentliga, uppmuntren de klenmodiga, tagen eder an de svaga, visen tålamod mot var man.…

1 Petrusbrevet 2:17
Bevisen var man ära, älsken bröderna, »frukten Gud, ären konungen».

Länkar
Titusbrevet 3:2 InterTitusbrevet 3:2 FlerspråkigTito 3:2 SpanskaTite 3:2 FranskaTitus 3:2 TyskaTitusbrevet 3:2 KinesiskaTitus 3:2 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Titusbrevet 3
1Lägg dem på minnet att de böra vara underdåniga överheten, dem som hava myndighet, att de böra visa lydnad och vara redo till allt gott verk, 2att de icke må smäda någon, icke vara stridslystna, utan vara fogliga, och att de i allt skola visa sig saktmodiga mot alla människor.
Korshänvisningar
1 Timotheosbrevet 3:3
icke begiven på vin, icke våldsam, utan foglig, icke stridslysten, fri ifrån penningbegär.

2 Timotheosbrevet 2:25
Han bör med saktmod tillrättavisa de motspänstiga, i hopp att Gud till äventyrs skall förläna dem bättring, så att de komma till kunskap om sanningen,

Jakobsbrevet 3:17
Men den vishet som kommer ovanifrån är först och främst ren, vidare fridsam, foglig och mild, full av barmhärtighet och andra goda frukter, fri ifrån tvivel, fri ifrån skrymtan.

1 Petrusbrevet 2:18
I tjänare, underordnen eder edra herrar med all fruktan, icke allenast de goda och milda, utan också de obilliga.

Titusbrevet 3:1
Överst på sidan
Överst på sidan