1 Petrusbrevet 3:8
Parallella Vers
Svenska (1917)
Varen slutligen alla endräktiga, medlidsamma, kärleksfulla mot bröderna, barmhärtiga, ödmjuka.

Dansk (1917 / 1931)
Og til Slutning værer alle enssindede, medlidende, kærlige imod Brødrene, barmhjertige, ydmyge;

Norsk (1930)
Og til slutning: Vær alle enige, medlidende, kjærlige mot brødrene, barmhjertige, ydmyke,

King James Bible
Finally, be ye all of one mind, having compassion one of another, love as brethren, be pitiful, be courteous:

English Revised Version
Finally, be ye all likeminded, compassionate, loving as brethren, tenderhearted, humbleminded:
Treasury i Bibeln Kunskap

be.

Apostagärningarna 2:1
När sedan pingstdagen var inne, voro de alla församlade med varandra.

Apostagärningarna 4:32
Och i hela skaran av dem som trodde var ett hjärta och en själ. Ingen enda kallade något av det han ägde för sitt, utan du hade allting gemensamt.

Romabrevet 12:16
Varen ens till sinnes med varandra. Haven icke edert sinne vänt till vad högt är, utan hållen eder till det som är ringa. Hållen icke eder själva för kloka.

Romabrevet 15:5
Och ståndaktighetens och tröstens Gud give eder att vara ens till sinnes med varandra i Kristi Jesu efterföljelse,

1 Korinthierbrevet 1:10
Men jag förmanar eder, mina bröder, vid vår Herres, Jesu Kristi, namn, att alla vara eniga i edert tal och att icke låta söndringar finnas bland eder, utan hålla fast tillhopa i samma sinnelag och samma tänkesätt.

Filipperbrevet 3:16
Dock, såvitt vi redan hava hunnit något framåt, så låtom oss vandra vidare på samma väg.

having.

Sakaria 7:9
Så sade ju HERREN Sebaot: »Dömen rätta domar, och bevisen varandra kärlek och barmhärtighet.

Matteus 18:33
Borde då icke också du hava förbarmat dig över din medtjänare, såsom jag förbarmade mig över dig?'

Lukas 10:33
Men en samarit, som färdades samma väg, kom också dit där han låg; och när denne fick se honom, ömkade han sig över honom

Romabrevet 12:15
Glädjens med dem som äro glada, gråten med dem som gråta.

1 Korinthierbrevet 12:26
Om nu en lem lider, så lida alla de andra lemmarna med den; om åter en lem äras, så glädja sig alla de andra lemmarna med den.

Jakobsbrevet 2:13
Ty domen skall utan barmhärtighet drabba den som icke har visat barmhärtighet; barmhärtighet åter kan frimodigt träda fram inför domen.

Jakobsbrevet 3:17
Men den vishet som kommer ovanifrån är först och främst ren, vidare fridsam, foglig och mild, full av barmhärtighet och andra goda frukter, fri ifrån tvivel, fri ifrån skrymtan.

love as brethren.

1 Petrusbrevet 1:22
Renen edra själar, i lydnad för sanningen, till oskrymtad broderlig kärlek, och älsken varandra av hjärtat med uthållig kärlek,

1 Petrusbrevet 2:17
Bevisen var man ära, älsken bröderna, »frukten Gud, ären konungen».

Romabrevet 12:10
Älsken varandra av hjärtat i broderlig kärlek; söken överträffa varandra i inbördes hedersbevisning.

Hebreerbrevet 13:1
Förbliven fasta i broderlig kärlek.

2 Petrusbrevet 1:7
i gudsfruktan broderlig kärlek, i den broderliga kärleken allmännelig kärlek.

1 Johannesbrevet 3:14,18,19
Vi veta att vi hava övergått från döden till livet, ty vi älska bröderna. Den som icke älskar, han förbliver i döden.…

pitiful.

Psaltaren 103:13
Såsom en fader förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig HERREN över dem som frukta honom.

Ordspråksboken 28:8
De som förökar sitt gods genom ocker och räntor, han samlar åt den som förbarmar sig över de arma.

Matteus 18:33
Borde då icke också du hava förbarmat dig över din medtjänare, såsom jag förbarmade mig över dig?'

Jakobsbrevet 5:11
Vi prisa ju dem saliga, som hava varit ståndaktiga. Om Jobs ståndaktighet haven I hört, och I haven sett vilken utgång Herren beredde; ty Herren är nåderik och barmhärtig.

courteous.

Apostagärningarna 27:3
Dagen därefter lade vi till vid Sidon. Och Julius, som bemötte Paulus med välvilja, tillstadde honom att besöka sina vänner där och åtnjuta deras omvårdnad.

Apostagärningarna 28:7
I närheten av detta ställe var en lantgård, som tillhörde den förnämste mannen på ön, en som hette Publius; denne tog välvilligt emot oss och gav oss härbärge i tre dagar.

Efesierbrevet 4:31,32
All bitterhet och häftighet och vrede, allt skriande och smädande, ja, allt vad ondska heter vare fjärran ifrån eder.…

Efesierbrevet 5:1,2
Bliven alltså Guds efterföljare, såsom hans älskade barn,…

Filipperbrevet 4:8,9
För övrigt, mina bröder, vad sant är, vad värdigt, vad rätt, vad rent är, vad som är älskligt och värt att akta, ja, allt vad dygd heter, och allt som förtjänar att prisas -- tänken på allt sådant.…

Kolosserbrevet 3:12
Så kläden eder nu såsom Guds utvalda, hans heliga och älskade, i hjärtlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, saktmod, tålamod.

Länkar
1 Petrusbrevet 3:8 Inter1 Petrusbrevet 3:8 Flerspråkig1 Pedro 3:8 Spanska1 Pierre 3:8 Franska1 Petrus 3:8 Tyska1 Petrusbrevet 3:8 Kinesiska1 Peter 3:8 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
1 Petrusbrevet 3
8Varen slutligen alla endräktiga, medlidsamma, kärleksfulla mot bröderna, barmhärtiga, ödmjuka. 9Vedergällen icke ont med ont, icke smädelse med smädelse, utan tvärtom välsignen; därtill ären I ju ock kallade, att I skolen få välsignelse till arvedel.…
Korshänvisningar
Romabrevet 12:16
Varen ens till sinnes med varandra. Haven icke edert sinne vänt till vad högt är, utan hållen eder till det som är ringa. Hållen icke eder själva för kloka.

Efesierbrevet 4:2
med all ödmjukhet och allt saktmod, med tålamod, så att I haven fördrag med varandra i kärlek

Efesierbrevet 4:32
Varen i stället goda och barmhärtiga mot varandra, och förlåten varandra, såsom Gud i Kristus har förlåtit eder.

Filipperbrevet 2:3
fria ifrån genstridighet och ifrån begär efter fåfänglig ära. Fasthellre må var och en i ödmjukhet akta den andre förmer än sig själv.

1 Petrusbrevet 1:22
Renen edra själar, i lydnad för sanningen, till oskrymtad broderlig kärlek, och älsken varandra av hjärtat med uthållig kärlek,

1 Petrusbrevet 5:5
Så skolen I ock, I yngre, å eder sida underordna eder de äldre. Ikläden eder alla, i umgängelsen med varandra, ödmjukheten såsom en tjänardräkt. Ty »Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka giver han nåd».

1 Petrusbrevet 3:7
Överst på sidan
Överst på sidan