1 Johannesbrevet 3:14
Parallella Vers
Svenska (1917)
Vi veta att vi hava övergått från döden till livet, ty vi älska bröderna. Den som icke älskar, han förbliver i döden.

Dansk (1917 / 1931)
Vi vide, at vi ere gaaede over fra Døden til Livet, thi vi elske Brødrene. Den, som ikke elsker, bliver i Døden.

Norsk (1930)
Vi vet at vi er gått over fra døden til livet, fordi vi elsker brødrene; den som ikke elsker, blir i døden.

King James Bible
We know that we have passed from death unto life, because we love the brethren. He that loveth not his brother abideth in death.

English Revised Version
We know that we have passed out of death into life, because we love the brethren. He that loveth not abideth in death.
Treasury i Bibeln Kunskap

We know.

1 Johannesbrevet 2:3
Därav veta vi att vi hava lärt känna honom, därav att vi hålla hans bud.

1 Johannesbrevet 5:2,13,19,20
Därför, när vi älska Gud och hålla hans bud, då veta vi att vi älska Guds barn.…

2 Korinthierbrevet 5:1
Ty vi veta, att om vår kroppshydda, vår jordiska boning, nedbrytes, så hava vi en byggnad som kommer från Gud, en boning som icke är gjord med händer, en evig boning i himmelen.

we have.

Lukas 15:24,32
Ty denne min son var död, men har fått liv igen; han var förlorad men är återfunnen.' Och de begynte göra sig glada.…

Johannes 5:24
Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Den som hör mina ord och tror honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer icke under någon dom, utan har övergått från döden till livet.

Efesierbrevet 2:1,5
Så har han ock gjort eder levande, eder som voren döda genom de överträdelser och synder…

because.

1 Johannesbrevet 2:10
Den som älskar sin broder, han förbliver i ljuset, och i honom är intet som länder till fall.

1 Johannesbrevet 3:23
Och detta är hans bud, att vi skola tro på hans Sons, Jesu Kristi, namn och älska varandra, enligt det bud han har givit oss.

1 Johannesbrevet 4:7,8,12,21
Mina älskade, låtom oss älska varandra; ty kärleken är av Gud, och var och en som älskar, han är född av Gud och känner Gud.…

1 Johannesbrevet 5:2
Därför, när vi älska Gud och hålla hans bud, då veta vi att vi älska Guds barn.

Psaltaren 16:3
de heliga som finnas i landet, de äro de härliga till vilka jag har allt mitt behag.»

Matteus 25:40
Då skall Konungen svara och säga till dem: 'Sannerligen säger jag eder: Vadhelst I haven gjort mot en av dessa mina minsta bröder, det haven I gjort mot mig.'

Johannes 13:35
Om I haven kärlek inbördes, så skola alla därav förstå att I ären mina lärjungar.»

Johannes 15:12,17
Detta är mitt bud, att I skolen älska varandra, såsom jag har älskat eder.…

Galaterbrevet 5:22
Andens frukt åter är kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet,

Efesierbrevet 1:15
Sedan jag fick höra om eder tro i Herren Jesus och om eder kärlek till alla de heliga,

Kolosserbrevet 1:4
ty vi hava hört om eder tro i Kristus Jesus och om den kärlek som I haven till alla de heliga;

1 Thessalonikerbr. 4:9
Om broderlig kärlek är det icke behövligt att skriva till eder, ty I haven själva fått lära av Gud att älska varandra;

Hebreerbrevet 6:10,11
Ty Gud är icke orättvis, så att han förgäter vad I haven verkat, och vilken kärlek I bevisaden mot hans namn, då I tjänaden de heliga, såsom I ännu gören.…

Hebreerbrevet 13:1
Förbliven fasta i broderlig kärlek.

1 Petrusbrevet 1:22
Renen edra själar, i lydnad för sanningen, till oskrymtad broderlig kärlek, och älsken varandra av hjärtat med uthållig kärlek,

1 Petrusbrevet 3:8
Varen slutligen alla endräktiga, medlidsamma, kärleksfulla mot bröderna, barmhärtiga, ödmjuka.

2 Petrusbrevet 1:7
i gudsfruktan broderlig kärlek, i den broderliga kärleken allmännelig kärlek.

that loveth.

1 Johannesbrevet 2:9,11
Den som säger sig vara i ljuset och hatar sin broder, han är ännu alltjämt i mörkret.…

1 Johannesbrevet 4:20
Om någon säger sig älska Gud och hatar sin broder, så är han en lögnare. Ty den som icke älskar sin broder, som han har sett, han kan icke älska Gud, som han icke har sett.

Ordspråksboken 21:16
Den människa som far vilse ifrån förståndets väg, hon hamnar i skuggornas krets.

Länkar
1 Johannesbrevet 3:14 Inter1 Johannesbrevet 3:14 Flerspråkig1 Juan 3:14 Spanska1 Jean 3:14 Franska1 Johannes 3:14 Tyska1 Johannesbrevet 3:14 Kinesiska1 John 3:14 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
1 Johannesbrevet 3
13Förundren eder icke, mina bröder, om världen hatar eder. 14Vi veta att vi hava övergått från döden till livet, ty vi älska bröderna. Den som icke älskar, han förbliver i döden. 15Var och en som hatar sin broder, han är en mandråpare; och I veten att ingen mandråpare har evigt liv förblivande i sig.…
Korshänvisningar
Johannes 5:24
Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Den som hör mina ord och tror honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer icke under någon dom, utan har övergått från döden till livet.

Johannes 13:35
Om I haven kärlek inbördes, så skola alla därav förstå att I ären mina lärjungar.»

1 Johannesbrevet 2:10
Den som älskar sin broder, han förbliver i ljuset, och i honom är intet som länder till fall.

1 Johannesbrevet 5:2
Därför, när vi älska Gud och hålla hans bud, då veta vi att vi älska Guds barn.

1 Johannesbrevet 3:13
Överst på sidan
Överst på sidan