1 Johannes 3
Norsk (1930)
1Se, hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn; og det er vi. Derfor kjenner verden ikke oss fordi den ikke kjenner ham. 2I elskede! nu er vi Guds barn, og det er ennu ikke åpenbaret hvad vi skal bli; vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like; for vi skal se ham som han er. 3Og hver den som har dette håp til ham, han renser sig selv, likesom han er ren.

4Hver den som gjør synd, han gjør og lovbrudd, og synden er lovbrudd. 5Og I vet at han er åpenbaret for å bortta våre synder, og synd er ikke i ham. 6Hver den som blir i ham, synder ikke; hver den som synder, har ikke sett ham og ikke kjent ham. 7Mine barn! la ikke nogen forføre eder! den som gjør rettferdighet, er rettferdig, likesom han er rettferdig. 8Den som gjør synd, er av djevelen; for djevelen synder fra begynnelsen. Dertil er Guds Sønn åpenbaret at han skal gjøre ende på djevelens gjerninger. 9Hver den som er født av Gud, gjør ikke synd, fordi hans sæd blir i ham, og han kan ikke synde, fordi han er født av Gud. 10På dette kan Guds barn og djevelens barn kjennes; hver den som ikke gjør rettferdighet, er ikke av Gud, heller ikke den som ikke elsker sin bror.

11For dette er det budskap som I hørte fra begynnelsen, at vi skal elske hverandre, 12ikke som Kain, som var av den onde og slo sin bror ihjel. Og hvorfor slo han ham ihjel? Fordi hans gjerninger var onde, men hans brors rettferdige.

13Undre eder ikke, brødre, om verden hater eder! 14Vi vet at vi er gått over fra døden til livet, fordi vi elsker brødrene; den som ikke elsker, blir i døden. 15Hver den som hater sin bror, er en manndraper, og I vet at ingen manndraper har evig liv blivende i sig. 16På det kjenner vi kjærligheten at han satte sitt liv til for oss; også vi er skyldige å sette livet til for brødrene. 17Men den som har verdens gods og ser sin bror ha trang og lukker sitt hjerte for ham, hvorledes kan kjærligheten til Gud bli i ham? 18Mine barn! la oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning og sannhet! 19Og på dette skal vi kjenne at vi er av sannheten, og så skal vi stille våre hjerter tilfreds for hans åsyn; 20for om enn vårt hjerte fordømmer oss, så er Gud større enn vårt hjerte og kjenner alle ting. 21I elskede! dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, da har vi frimodighet for Gud, 22og det vi beder om, det får vi av ham; for vi holder hans bud og gjør det som er ham til behag.

23Og dette er hans bud at vi skal tro på hans Sønn Jesu Kristi navn og elske hverandre, således som han bød oss. 24Og den som holder hans bud, blir i ham og han i ham; og på dette kjenner vi at han blir i oss, av den Ånd som han gav oss.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
1 John 2
Top of Page
Top of Page