1 Johannesbrevet 3:24
Parallella Vers
Svenska (1917)
Och den som håller hans bud, han förbliver i Gud, och Gud förbliver i honom. Och att han förbliver i oss, det veta vi av Anden, som han har givit oss.

Dansk (1917 / 1931)
Og den, som holder hans Bud, han bliver i Gud, og Gud i ham; og derpaa kende vi, at han bliver i os; af den Aand, som han gav os.

Norsk (1930)
Og den som holder hans bud, blir i ham og han i ham; og på dette kjenner vi at han blir i oss, av den Ånd som han gav oss.

King James Bible
And he that keepeth his commandments dwelleth in him, and he in him. And hereby we know that he abideth in us, by the Spirit which he hath given us.

English Revised Version
And he that keepeth his commandments abideth in him, and he in him. And hereby we know that he abideth in us, by the Spirit which he gave us.
Treasury i Bibeln Kunskap

he that.

1 Johannesbrevet 3:22
och vadhelst vi bedja om, det få vi av honom, eftersom vi hålla hans bud och göra vad som är välbehagligt för honom.

Johannes 14:21-23
Den som har mina bud och håller dem, han är den som älskar mig; och den som älskar mig, han skall bliva älskad av min Fader, och jag skall älska honom och jag skall uppenbara mig för honom.»…

Johannes 15:7-10
Om I förbliven i mig, och mina ord förbliva i eder, så mån I bedja om vadhelst I viljen, och det skall vederfaras eder.…

dwelleth.

1 Johannesbrevet 4:7,12,15,16
Mina älskade, låtom oss älska varandra; ty kärleken är av Gud, och var och en som älskar, han är född av Gud och känner Gud.…

Johannes 6:54-56
Den som äter mitt kött och dricker mitt blod, han har evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen.…

Johannes 17:21
jag beder att de alla må vara ett, och att, såsom du, Fader, är i mig, och jag i dig, också de må vara i oss, för att världen skall tro att du har sänt mig.

1 Korinthierbrevet 3:16
Veten I icke att I ären ett Guds tempel och att Guds Ande bor i eder?

1 Korinthierbrevet 6:19
Veten I då icke att eder kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i eder, och som I haven undfått av Gud, och att I icke ären edra egna?

2 Korinthierbrevet 6:16
Eller huru låter ett Guds tempel förena sig med avgudar? Vi äro ju ett den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: »Jag skall bo i dem och vandra ibland dem; jag skall vara deras Gud, och de skola vara mitt folk.»

2 Timotheosbrevet 1:14
Bevara genom den helige Ande, vilken bor i oss, det goda som har blivit dig betrott.

we.

1 Johannesbrevet 4:13
Därav att han har givit oss av sin Ande veta vi att vi förbliva i honom, och att han förbliver i oss.

Romabrevet 8:9-17
I åter ären icke i ett köttsligt väsende, utan i ett andligt, om eljest Guds Ande bor i eder; men den som icke har Kristi Ande, han hör icke honom till.…

Galaterbrevet 4:5,6
för att han skulle friköpa dem som stodo under lagen, så att vi skulle få söners rätt.…

Länkar
1 Johannesbrevet 3:24 Inter1 Johannesbrevet 3:24 Flerspråkig1 Juan 3:24 Spanska1 Jean 3:24 Franska1 Johannes 3:24 Tyska1 Johannesbrevet 3:24 Kinesiska1 John 3:24 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
1 Johannesbrevet 3
23Och detta är hans bud, att vi skola tro på hans Sons, Jesu Kristi, namn och älska varandra, enligt det bud han har givit oss. 24Och den som håller hans bud, han förbliver i Gud, och Gud förbliver i honom. Och att han förbliver i oss, det veta vi av Anden, som han har givit oss.
Korshänvisningar
Johannes 6:56
Den som äter mitt kött och dricker mitt blod, han förbliver i mig, och jag förbliver i honom.

Johannes 10:38
Men gör jag dem, så tron gärningarna, om I än icke tron mig; då skolen I fatta och förstå att Fadern är i mig, och att jag är i Fadern.»

Johannes 14:17
sanningens Ande, som världen icke kan taga emot, ty hon ser honom icke och känner honom icke. Men I kännen honom, ty han bor hos eder och skall vara i eder.

Romabrevet 8:9
I åter ären icke i ett köttsligt väsende, utan i ett andligt, om eljest Guds Ande bor i eder; men den som icke har Kristi Ande, han hör icke honom till.

Romabrevet 8:14
Ty alla de som drivas av Guds Ande, de äro Guds barn.

1 Thessalonikerbr. 4:8
Den som icke vill veta av detta, han förkastar alltså icke en människa, utan Gud, honom som giver sin helige Ande till att bo i eder.

1 Johannesbrevet 2:3
Därav veta vi att vi hava lärt känna honom, därav att vi hålla hans bud.

1 Johannesbrevet 2:5
Men den som håller hans ord, i honom är förvisso Guds kärlek fullkomnad. Därav veta vi att vi äro i honom.

1 Johannesbrevet 2:6
Den som säger sig förbliva i honom, han är ock pliktig att själv så vandra som Han vandrade.

1 Johannesbrevet 2:24
I åter skolen låta det som I haven hört från begynnelsen förbliva i eder. Om det som I haven hört från begynnelsen förbliver i eder så skolen ock I själva förbliva i Sonen och i Fadern.

1 Johannesbrevet 4:13
Därav att han har givit oss av sin Ande veta vi att vi förbliva i honom, och att han förbliver i oss.

1 Johannesbrevet 4:15
Den som bekänner att Jesus är Guds Son, i honom förbliver Gud, och han själv förbliver i Gud.

1 Johannesbrevet 3:23
Överst på sidan
Överst på sidan