1 Johannesbrevet 3:22
Parallella Vers
Svenska (1917)
och vadhelst vi bedja om, det få vi av honom, eftersom vi hålla hans bud och göra vad som är välbehagligt för honom.

Dansk (1917 / 1931)
og hvad vi end bede om, det faa vi af ham, fordi vi holde hans Bud og gøre det, som er velbehageligt for ham.

Norsk (1930)
og det vi beder om, det får vi av ham; for vi holder hans bud og gjør det som er ham til behag.

King James Bible
And whatsoever we ask, we receive of him, because we keep his commandments, and do those things that are pleasing in his sight.

English Revised Version
and whatsoever we ask, we receive of him, because we keep his commandments, and do the things that are pleasing in his sight.
Treasury i Bibeln Kunskap

whatsoever.

1 Johannesbrevet 5:14
Och detta är den fasta tillförsikt vi hava till honom, att om vi bedja om något efter hans vilja, så hör han oss.

Psaltaren 10:17
De ödmjukas trängtan hör du, HERRE; du gör deras hjärtan ståndaktiga; du låter ditt öra giva akt

Psaltaren 34:4,15-17
Jag sökte HERREN, och han svarade mig, och ur all min förskräckelse räddade han mig.…

Psaltaren 50:15
Och åkalla mig i nöden, så vill jag hjälpa dig, och du skall prisa mig.»

Psaltaren 66:18,19
Om jag hade förehaft något orätt i mitt hjärta, så skulle Herren icke höra mig.…

Psaltaren 145:18,19
HERREN är nära alla dem som åkalla honom, alla dem som åkalla honom uppriktigt.…

Ordspråksboken 15:29
HERREN är fjärran ifrån de ogudaktiga, men de rättfärdigas bön hör han.

Ordspråksboken 28:9
Om någon vänder bort sitt öra och icke vill höra lagen, så är till och med hans bön en styggelse.

Jesaja 1:15
Ja, huru I än uträcken edra händer, så gömmer jag mina ögon för eder, och om I än mycket bedjen, så hör jag icke därpå. Edra händer äro fulla av blod;

Jesaja 55:6,7
Söken HERREN, medan han låter sig finnas; åkallen honom, medan han är nära.…

Jeremia 29:12,13
Och I skolen åkalla mig och gå åstad och bedja till mig, och jag vill höra på eder.…

Jeremia 33:3
Ropa till mig, så vill jag svara dig och förkunna för dig stora och förunderliga ting, som du icke känner.

Matteus 7:7,8
Bedjen, och eder skall varda givet; söken, och I skolen finna; klappen, och för eder skall varda upplåtet.…

Matteus 21:22
Och allt vad I med tro bedjen om i eder bön, det skolen I få.»

Markus 11:24
Därför säger jag eder: Allt vad I bedjen om och begären, tron att det är eder givet; och det skall ske eder så.

Lukas 11:9-13
Likaså säger jag till eder: Bedjen, och eder skall varda givet; söken, och I skolen finna; klappen, och för eder skall varda upplåtet.…

Johannes 9:31
Vi veta ju att Gud icke hör syndare, men också att om någon är gudfruktig och gör hans vilja, då hör han honom.

Johannes 14:13
och vadhelst I bedjen om i mitt namn, det skall jag göra, på det att Fadern må bliva förhärligad i Sonen.

Johannes 15:7
Om I förbliven i mig, och mina ord förbliva i eder, så mån I bedja om vadhelst I viljen, och det skall vederfaras eder.

Johannes 16:23,24
Och på den dagen skolen I icke fråga mig om något. Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Vad I bedjen Fadern om, det skall han giva eder i mitt namn.…

Jakobsbrevet 1:5
Men om någon av eder brister i vishet, så må han utbedja sig sådan från Gud, som giver åt alla villigt och utan hårda ord, och den skall bliva honom given.

Jakobsbrevet 5:16
Bekännen alltså edra synder för varandra, och bedjen för varandra, på det att I mån bliva botade. Mycket förmår en rättfärdig mans bön, när den bedes med kraft.

because.

1 Johannesbrevet 3:23,24
Och detta är hans bud, att vi skola tro på hans Sons, Jesu Kristi, namn och älska varandra, enligt det bud han har givit oss.…

Matteus 7:24,25
Därför, var och en som hör dessa mina ord och gör efter dem, han må liknas vid en förståndig man som byggde sitt hus på hälleberget.…

Matteus 17:5
Och se, medan han ännu talade, överskyggade dem en ljus sky, och ur skyn kom en röst som sade: »Denne är min älskade Son, i vilken jag har funnit behag; hören honom.»

Johannes 15:10
Om I hållen mina bud, så förbliven I i min kärlek, likasom jag har hållit min Faders bud och förbliver i hans kärlek.

Apostagärningarna 17:30
Med sådana okunnighetens tider har Gud hittills haft fördrag, men nu bjuder han människorna att de alla allestädes skola göra bättring.

Apostagärningarna 20:21
Ty jag har allvarligt uppmanat både judar och greker att göra bättring och vända sig till Gud och tro på vår Herre Jesus.

do.

Johannes 6:29
Jesus svarade och sade till dem: »Detta är Guds gärning, att I tron på den han har sänt.»

Johannes 8:29
Och han som har sänt mig är med mig; han har icke lämnat mig allena, eftersom jag alltid gör vad honom behagar.»

Johannes 9:31
Vi veta ju att Gud icke hör syndare, men också att om någon är gudfruktig och gör hans vilja, då hör han honom.

Filipperbrevet 4:18
Jag har nu fått ut allt, och det i överflödande mått. Jag har fullt upp, sedan jag av Epafroditus har mottagit eder gåva, »en välbehaglig lukt», ett offer som täckes Gud och behagar honom väl.

Kolosserbrevet 1:10
Så skolen I kunna föra en vandel som är värdig Herren, honom i allt till behag, och genom kunskapen om Gud bära frukt och växa till i allt gott verk.

Hebreerbrevet 13:21
han fullkomne eder i allt vad gott är, så att I gören hans vilja; och han verke i oss vad som är välbehagligt inför honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter. Amen.

Länkar
1 Johannesbrevet 3:22 Inter1 Johannesbrevet 3:22 Flerspråkig1 Juan 3:22 Spanska1 Jean 3:22 Franska1 Johannes 3:22 Tyska1 Johannesbrevet 3:22 Kinesiska1 John 3:22 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
1 Johannesbrevet 3
21Mina älskade, om vårt hjärta icke fördömer oss, så hava vi frimodighet inför Gud, 22och vadhelst vi bedja om, det få vi av honom, eftersom vi hålla hans bud och göra vad som är välbehagligt för honom. 23Och detta är hans bud, att vi skola tro på hans Sons, Jesu Kristi, namn och älska varandra, enligt det bud han har givit oss.…
Korshänvisningar
Job 22:26
Ja, då skall du hava din lust i den Allsmäktige och kunna upplyfta ditt ansikte till Gud.

Matteus 7:7
Bedjen, och eder skall varda givet; söken, och I skolen finna; klappen, och för eder skall varda upplåtet.

Matteus 21:22
Och allt vad I med tro bedjen om i eder bön, det skolen I få.»

Johannes 8:29
Och han som har sänt mig är med mig; han har icke lämnat mig allena, eftersom jag alltid gör vad honom behagar.»

Johannes 9:31
Vi veta ju att Gud icke hör syndare, men också att om någon är gudfruktig och gör hans vilja, då hör han honom.

Hebreerbrevet 13:21
han fullkomne eder i allt vad gott är, så att I gören hans vilja; och han verke i oss vad som är välbehagligt inför honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter. Amen.

Jakobsbrevet 4:3
Dock, I bedjen, men I fån intet, ty I bedjen illa, nämligen för att kunna i edra lustar förslösa vad I fån.

1 Johannesbrevet 2:3
Därav veta vi att vi hava lärt känna honom, därav att vi hålla hans bud.

1 Johannesbrevet 5:14
Och detta är den fasta tillförsikt vi hava till honom, att om vi bedja om något efter hans vilja, så hör han oss.

1 Johannesbrevet 3:21
Överst på sidan
Överst på sidan