Johannes 9:31
Parallella Vers
Svenska (1917)
Vi veta ju att Gud icke hör syndare, men också att om någon är gudfruktig och gör hans vilja, då hör han honom.

Dansk (1917 / 1931)
Vi vide, at Syndere bønhører Gud ikke; men dersom nogen er gudfrygtig og gør hans Villie, ham hører han.

Norsk (1930)
Vi vet at Gud hører ikke syndere, men den som er gudfryktig og gjør hans vilje, ham hører han.

King James Bible
Now we know that God heareth not sinners: but if any man be a worshipper of God, and doeth his will, him he heareth.

English Revised Version
We know that God heareth not sinners: but if any man be a worshipper of God, and do his will, him he heareth.
Treasury i Bibeln Kunskap

we know.

Job 27:8,9
Ty vad hopp har den gudlöse när hans liv avskäres, när hans själ ryckes bort av Gud?…

Job 35:12
Därför är det man får ropa utan svar om skydd mot de ondas övermod.

Job 42:8
Så tagen eder nu sju tjurar och sju vädurar, och gån till min tjänare Job och offren dem såsom brännoffer för eder; ock låten min tjänare Job bedja för eder. Till äventyrs skall jag då, av nåd mot honom, avstå från att göra något förskräckligt mot eder, till straff därför att I icke haven talat om mig vad rätt är, såsom min tjänare Job har gjort.»

Psaltaren 18:41
De ropade, men det fanns ingen som frälste; till HERREN, men han svarade dem icke.

Psaltaren 34:15
HERRENS ögon äro vända till de rättfärdiga och hans öron till deras rop.

Psaltaren 66:18-20
Om jag hade förehaft något orätt i mitt hjärta, så skulle Herren icke höra mig.…

Ordspråksboken 1:28,29
Då skall man ropa till mig, men jag skall icke svara, man skall söka mig, men icke finna mig.…

Ordspråksboken 15:29
HERREN är fjärran ifrån de ogudaktiga, men de rättfärdigas bön hör han.

Ordspråksboken 21:13
Den som tillsluter sitt öra för den armes rop, han skall själv ropa utan att få svar.

Ordspråksboken 28:9
Om någon vänder bort sitt öra och icke vill höra lagen, så är till och med hans bön en styggelse.

Jesaja 1:15
Ja, huru I än uträcken edra händer, så gömmer jag mina ögon för eder, och om I än mycket bedjen, så hör jag icke därpå. Edra händer äro fulla av blod;

Jesaja 58:9
Då skall HERREN svara, när du åkallar honom; när du ropar, skall han säga: »Se, här är jag.» Om hos dig icke får finnas någon som pålägger ok och pekar finger och talar, vad fördärvligt är,

Jeremia 11:11
Därför säger HERREN så: Se, jag skall låta en olycka komma över dem, som de icke skola kunna undkomma; och när de då ropa till mig, skall jag icke höra dem.

Jeremia 14:12
Ty om de än fasta, så vill jag dock icke höra deras rop, och om de än offra brännoffer och spisoffer så har jag intet behag till dem, utan vill förgöra dem med svärd, hungersnöd och pest.

Hesekiel 8:18
Därför skall också jag utföra mitt: verk i vrede; jag skall icke visa någon skonsamhet och icke hava någon misskund. Och om de än ropa med hög röst inför mig, skall jag dock icke höra dem.»

Mika 3:4
därför skall HERREN icke svara dem, när de ropa till honom; han skall dölja sitt ansikte för dem på den tiden, för deras onda väsendes skull.

Sakaria 7:13
Och det skedde, att likasom de icke hade velat höra, när han ropade, så sade nu HERREN Sebaot: »Jag vill icke höra, när de ropa;

if any.

Psaltaren 34:15
HERRENS ögon äro vända till de rättfärdiga och hans öron till deras rop.

Ordspråksboken 15:29
HERREN är fjärran ifrån de ogudaktiga, men de rättfärdigas bön hör han.

and doeth.

Johannes 4:34
Jesus sade till dem: »Min mat är att göra dens vilja, som har sänt mig, och att fullborda hans verk.»

Johannes 7:17
Om någon vill göra hans vilja, så skall han förstå om denna lära är från Gud, eller om jag talar av mig själv.

Johannes 15:16
I haven icke utvalt mig, utan jag har utvalt eder; och jag har bestämt om eder att I skolen gå åstad och bära frukt, sådan frukt som bliver beståndande, på det att Fadern må giva eder vadhelst I bedjen honom om i mitt namn.

Psaltaren 40:8
Att göra din vilja, min Gud, är min lust, och din lag är i mitt hjärta.»

Psaltaren 143:10
Lär mig att göra din vilja, ty du är min Gud; din gode Ande lede mig på jämn mark.

Hebreerbrevet 10:7
Då sade jag: 'Se, jag kommer -- i bokrullen är skrivet om mig -- för att göra din vilja, o Gud.'»

1 Johannesbrevet 3:21,22
Mina älskade, om vårt hjärta icke fördömer oss, så hava vi frimodighet inför Gud,…

him.

Johannes 11:41,42
Då togo de bort stenen. Och Jesus lyfte upp sina ögon och sade: »Fader, jag tackar dig för att du har hört mig.…

1 Mosebok 18:23-33
Och Abraham trädde närmare och sade: »Vill du då förgöra den rättfärdige tillika med den ogudaktige?…

1 Mosebok 19:29
Så skedde då, att när Gud fördärvade städerna på Slätten, tänkte han på Abraham och lät Lot komma undan omstörtningen, då han omstörtade städerna där Lot hade bott.

1 Mosebok 20:7
Men giv nu mannen hans hustru tillbaka; ty han är en profet. Och han må bedja för dig, så att du får leva. Men om du icke giver henne tillbaka, så vet att du skall döden dö, du själv och alla som tillhöra dig.

1 Kungaboken 17:20-22
Och han ropade till HERREN och sade: »HERRE, min Gud, har du väl kunnat göra så illa mot denna änka, vilkens gäst jag är, att du har dödat hennes son?»…

1 Kungaboken 18:36-38
Då nu tiden var inne att frambära spisoffret, trädde profeten Elia fram och sade: »HERRE, Abrahams, Isaks och Israels Gud, låt det i dag bliva kunnigt att du är Gud i Israel, och att jag är din tjänare, och att det är på din befallning jag har gjort allt detta.»…

2 Krönikeboken 32:20,21
Men vid allt detta bådo konung Hiskia och profeten Jesaja, Amos' son, och ropade till himmelen.…

Psaltaren 99:6
Mose och Aron voro bland hans präster, och Samuel bland dem som åkallade hans namn; de ropade till HERREN, och han svarade dem.

Psaltaren 106:23
Då hotade han att förgöra dem; men Mose, den man som han hade utvalt, trädde fram såsom medlare inför honom till att avvända hans vrede, så att den icke skulle fördärva.

Jeremia 15:1
Men HERREN sade till mig; Om än Mose och Samuel trädde inför mig, så skulle min själ dock icke vända sig till detta folk. Driv dem bort ifrån mitt ansikte och låt dem gå.

Jakobsbrevet 5:15-18
Och trons bön skall hjälpa den sjuke, och Herren skall låta honom stå upp igen; och om han har begått synder, skall detta bliva honom förlåtet.…

Länkar
Johannes 9:31 InterJohannes 9:31 FlerspråkigJuan 9:31 SpanskaJean 9:31 FranskaJohannes 9:31 TyskaJohannes 9:31 KinesiskaJohn 9:31 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Johannes 9
30Mannen svarade och sade till dem: »Ja, däri ligger det förunderliga, att I icke veten varifrån han är, och ändå har han öppnat mina ögon. 31Vi veta ju att Gud icke hör syndare, men också att om någon är gudfruktig och gör hans vilja, då hör han honom. 32Aldrig förut har man hört att någon har öppnat ögonen på en som föddes blind.…
Korshänvisningar
5 Mosebok 1:45
Då vänden I tillbaka och gräten inför HERRENS ansikte. Men HERREN hörde icke eder röst och lyssnade icke till eder.

Job 27:8
Ty vad hopp har den gudlöse när hans liv avskäres, när hans själ ryckes bort av Gud?

Job 35:13
Se, på fåfängliga böner hör icke Gud, den Allsmäktige aktar icke på slikt;

Psaltaren 34:15
HERRENS ögon äro vända till de rättfärdiga och hans öron till deras rop.

Psaltaren 66:18
Om jag hade förehaft något orätt i mitt hjärta, så skulle Herren icke höra mig.

Psaltaren 145:19
Han gör vad de gudfruktiga begära och hör deras rop och frälsar dem.

Ordspråksboken 15:29
HERREN är fjärran ifrån de ogudaktiga, men de rättfärdigas bön hör han.

Ordspråksboken 28:9
Om någon vänder bort sitt öra och icke vill höra lagen, så är till och med hans bön en styggelse.

Jesaja 1:15
Ja, huru I än uträcken edra händer, så gömmer jag mina ögon för eder, och om I än mycket bedjen, så hör jag icke därpå. Edra händer äro fulla av blod;

Johannes 9:30
Mannen svarade och sade till dem: »Ja, däri ligger det förunderliga, att I icke veten varifrån han är, och ändå har han öppnat mina ögon.

Johannes 9:32
Aldrig förut har man hört att någon har öppnat ögonen på en som föddes blind.

Johannes 11:22
Men jag vet ändå att allt vad du beder Gud om, det skall Gud giva dig.»

Jakobsbrevet 5:16
Bekännen alltså edra synder för varandra, och bedjen för varandra, på det att I mån bliva botade. Mycket förmår en rättfärdig mans bön, när den bedes med kraft.

1 Johannesbrevet 3:22
och vadhelst vi bedja om, det få vi av honom, eftersom vi hålla hans bud och göra vad som är välbehagligt för honom.

Johannes 9:30
Överst på sidan
Överst på sidan