Psaltaren 143:10
Parallella Vers
Svenska (1917)
Lär mig att göra din vilja, ty du är min Gud; din gode Ande lede mig på jämn mark.

Dansk (1917 / 1931)
lær mig at gøre din Vilje, thi du er min Gud, mig føre din gode Aand ad den jævne Vej!

Norsk (1930)
Lær mig å gjøre din vilje, for du er min Gud! Din gode Ånd lede mig på jevnt land!

King James Bible
Teach me to do thy will; for thou art my God: thy spirit is good; lead me into the land of uprightness.

English Revised Version
Teach me to do thy will; for thou art my God: thy spirit is good; lead me in the land of uprightness.
Treasury i Bibeln Kunskap

teach

Psaltaren 25:4,5,8,9,12
HERRE, kungör mig dina vägar, lär mig dina stigar.…

Psaltaren 119:5-7,12,35
O att mina vägar vore rätta, så att jag hölle dina stadgar!…

Psaltaren 139:24
och se till, om jag är stadd på en olycksväg, och led mig på den eviga vägen.

Mika 4:2
ja, många hednafolk skola gå åstad och skola säga: »Upp, låt oss draga åstad till HERRENS berg, upp till Jakobs Guds hus, för att han må undervisa oss om sina vägar, så att vi kunna vandra på hans stigar.» Ty från Sion skall lag utgå, och HERRENS ord från Jerusalem.

Matteus 28:20
lärande dem att hålla allt vad jag har befallt eder. Och se, jag är med eder alla dagar intill tidens ände.»

Kolosserbrevet 1:9,10
Allt ifrån den dag då vi fingo höra härom, hava vi därför, å vår sida, icke upphört att bedja för eder och bönfalla om att I mån bliva uppfyllda av kunskap om Guds vilja, i allt slags andlig vishet och andligt förstånd.…

1 Thessalonikerbr. 4:1,2
Ytterligare, käre bröder, bedja vi nu och förmana eder i Herren Jesus att allt mer förkovra eder i en sådan vandel som I haven fått lära av oss att I skolen föra, Gud till behag -- en sådan vandel som I redan fören.…

Hebreerbrevet 13:21
han fullkomne eder i allt vad gott är, så att I gören hans vilja; och han verke i oss vad som är välbehagligt inför honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter. Amen.

1 Johannesbrevet 2:27
Men vad eder angår, så förbliver i eder den smörjelse I haven undfått från honom, och det behöves icke att någon undervisar eder; ty vad hans smörjelse lär eder om allting, det är sant och är icke lögn. Förbliven alltså i honom, såsom den har lärt eder.

for thou art

Psaltaren 22:1
För sångmästaren, efter »Morgonrodnadens hind»; en psalm av David. (2) Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Jag brister ut och klagar, men min frälsning är fjärran.

Psaltaren 31:14
Men jag förtröstar på dig, HERRE; jag säger: »Du är min Gud.»

Psaltaren 63:1
En psalm av David, när han var i Juda öken. (2) Gud, du är min Gud, bittida söker jag dig; min själ törstar efter dig, min kropp längtar efter dig, i ett torrt land, som försmäktar utan vatten.

Psaltaren 118:28
Du är min Gud, och jag vill tacka dig; min Gud, jag vill upphöja dig.

Psaltaren 140:6
Jag säger till HERREN: »Du är min Gud.» Lyssna, o HERRE, till mina böners ljud.

thy spirit

Nehemja 9:20
Din gode Ande sände du att undervisa dem, och ditt manna förvägrade du icke deras mun, och vatten gav du dem, när de törstade.

Jesaja 63:14
Likasom när boskapen går ned i dalen så fördes de av HERRENS Ande till ro. Ja, så ledde du ditt folk och gjorde dig ett härligt namn.

Johannes 14:26
Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära eder allt och påminna eder om allt vad jag har sagt eder.

Johannes 16:13-15
Men när han kommer, som är sanningens Ande, då skall han leda eder fram till hela sanningen. Ty han skall icke tala av sig själv, utan vad han hör, allt det skall han tala; och han skall förkunna för eder vad komma skall.…

Romabrevet 5:5
och hoppet låter oss icke komma på skam; ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande, vilken har blivit oss given.

Romabrevet 8:2,14-16,26
Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri ifrån syndens och dödens lag.…

Romabrevet 15:13,30
Men hoppets Gud uppfylle eder med all glädje och frid i tron, så att I haven ett överflödande hopp i den helige Andes kraft.…

Galaterbrevet 5:22,23
Andens frukt åter är kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet,…

Efesierbrevet 4:30
Och bedröven icke Guds helige Ande, vilken I haven undfått såsom ett insegel, för förlossningens dag.

Efesierbrevet 5:9
Ty ljusets frukt består i allt vad godhet och rättfärdighet och sanning är.

2 Timotheosbrevet 1:7
Ty Gud har icke givit oss en försagdbetens ande, utan en kraftens och kärlekens och tuktighetens ande.

the land

Jesaja 29:10
Ty HERREN har utgjutit över eder en tung sömns ande och har tillslutit edra ögon; han har höljt mörker över profeterna och över siarna, edra ledare.

Länkar
Psaltaren 143:10 InterPsaltaren 143:10 FlerspråkigSalmos 143:10 SpanskaPsaume 143:10 FranskaPsalm 143:10 TyskaPsaltaren 143:10 KinesiskaPsalm 143:10 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 143
9Rädda mig från mina fiender, HERRE; hos dig söker jag skygd. 10Lär mig att göra din vilja, ty du är min Gud; din gode Ande lede mig på jämn mark. 11HERRE, behåll mig vid liv för ditt namns skull; tag min själ ut ur nöden för din rättfärdighets skull.…
Korshänvisningar
Nehemja 9:20
Din gode Ande sände du att undervisa dem, och ditt manna förvägrade du icke deras mun, och vatten gav du dem, när de törstade.

Psaltaren 23:3
han vederkvicker min själ; han leder mig på rätta vägar, för sitt namns skull.

Psaltaren 25:4
HERRE, kungör mig dina vägar, lär mig dina stigar.

Psaltaren 25:5
Led mig i din sanning, och lär mig, ty du är min frälsnings Gud; dig förbidar jag alltid.

Psaltaren 119:12
Lovad vare du, HERRE! Lär mig dina stadgar.

Psaltaren 139:24
och se till, om jag är stadd på en olycksväg, och led mig på den eviga vägen.

Psaltaren 143:9
Överst på sidan
Överst på sidan