Psaltaren 63:1
Parallella Vers
Svenska (1917)
En psalm av David, när han var i Juda öken. (2) Gud, du är min Gud, bittida söker jag dig; min själ törstar efter dig, min kropp längtar efter dig, i ett torrt land, som försmäktar utan vatten.

Dansk (1917 / 1931)
En Salme af David, da han var i Judas Ørken. (2) Gud, du er min Gud, dig søger jeg, efter dig tørster min Sjæl, efter dig længes mit Kød i et tørt, vansmægtende, vandløst Land

Norsk (1930)
En salme av David, da han var i Juda ørken. (2) Gud! Du er min Gud, jeg søker dig årle; min sjel tørster efter dig, mitt kjød lenges efter dig i et tørt og vansmektende land, hvor det ikke er vann.

King James Bible
A Psalm of David, when he was in the wilderness of Judah. O God, thou art my God; early will I seek thee: my soul thirsteth for thee, my flesh longeth for thee in a dry and thirsty land, where no water is;

English Revised Version
A Psalm of David, when he was in the wilderness of Judah. O God, thou art my God; early will I seek thee: my soul thirsteth for thee, my flesh longeth for thee, in a dry and weary land, where no water is.
Treasury i Bibeln Kunskap

A.

2943 B.C.

1061 (Title.)
when

1 Samuelsboken 22:5
Men profeten Gad sade till David: »Du skall icke stanna här på borgen; drag bort härifrån och begiv dig in i Juda land.» Då drog David bort därifrån och kom till Heretskogen.

1 Samuelsboken 23:14-16,23-25
Så uppehöll sig nu David i öknen på bergfästena; han uppehöll sig bland bergen i öknen Sif. Och Saul sökte alltjämt efter honom, men Gud gav honom icke i hans hand.…

1 Samuelsboken 26:1-3
Och sifiterna kommo till Saul i Gibea och sade: »David håller sig nu gömd på Hakilahöjden, gent emot ödemarken.»…

1 Samuelsboken 15:28
Och Samuel sade till honom: »HERREN har i dag ryckt Israels konungarike från dig och givit det åt en annan, som är bättre än du.

thou

Psaltaren 31:14
Men jag förtröstar på dig, HERRE; jag säger: »Du är min Gud.»

Psaltaren 42:11
Varför är du så bedrövad, min själ, och varför så orolig i mig? Hoppas på Gud; ty jag skall åter få tacka honom, min frälsning och min Gud.

Psaltaren 91:2
han säger: »I HERREN har jag min tillflykt och min borg, min Gud, på vilken jag förtröstar.»

Psaltaren 118:28
Du är min Gud, och jag vill tacka dig; min Gud, jag vill upphöja dig.

Psaltaren 143:10
Lär mig att göra din vilja, ty du är min Gud; din gode Ande lede mig på jämn mark.

2 Mosebok 15:2
HERREN är min starkhet och min lovsång, Och han blev mig till frälsning. Han är min Gud, jag vill ära honom, min faders Gud, jag vill upphöja honom.

Jeremia 31:1,33
På den tiden, säger HERREN, skall jag vara alla Israels släkters Gud, och de skola vara mitt folk.…

Sakaria 13:9
Och den tredjedelen skall jag låta gå genom eld; jag skall luttra dem, såsom man luttrar silver, och pröva dem, såsom man prövar guld. Så skola de åkalla mitt namn, och jag skall bönhöra dem. Jag skall säga: »Detta är mitt folk.» Och det skall svara: »HERREN är min Gud.»

Johannes 20:17
Jesus sade till henne: »Rör icke vid mig; jag har ju ännu icke farit upp till Fadern. Men gå till mina bröder, och säg till dem att jag far upp till min Fader och eder Fader, till min Gud och eder Gud.»

early

Psaltaren 5:3
HERRE, bittida hör du nu min röst, bittida frambär jag mitt offer till dig och skådar efter dig.

Psaltaren 78:34
När han dräpte folket, frågade de efter honom och vände om och sökte Gud.

Job 8:5
så vet, att om du själv söker Gud och beder till den Allsmäktige om misskund,

Ordspråksboken 1:27,28
ja, när det I frukten kommer såsom ett oväder, när ofärden nalkas eder såsom en storm och över eder kommer nöd och ångest.…

Ordspråksboken 8:17
Jag älskar dem som älska mig, och de som söka mig, de finna mig.

Hga Visan 3:1-3
Där jag låg på mitt läger om natten, sökte jag honom som min själ har kär; jag sökte honom, men fann honom icke.…

Hosea 5:15
Jag vill gå min väg, tillbaka till min boning, till dess att de hava fått lida vad de hava förskyllt och begynna söka mitt ansikte.

Matteus 6:33
Nej, söken först efter hans rike och hans rättfärdighet, så skall också allt detta andra tillfalla eder.

soul

Psaltaren 42:1,2
För sångmästaren; en sång av Koras söner. (2) Såsom hjorten trängtar till vattenbäckar, så trängtar min själ efter dig, o Gud.…

Psaltaren 84:2
Min själ längtar och trängtar efter HERRENS gårdar, min själ och min kropp jubla mot levande Gud.

Psaltaren 119:81
Min själ trängtar efter din frälsning, jag hoppas på ditt ord.

Psaltaren 143:6
Jag uträcker mina händer till dig; såsom ett törstigt land längtar min själ efter dig. Sela.

Johannes 7:37
På den sista dagen i högtiden, som ock var den förnämsta, stod Jesus där och ropade och sade: »Om någon törstar, så komme han till mig och dricke.

Uppenbarelseboken 7:16,17
'De skola icke mer hungra och icke mer törsta, och solens hetta skall icke träffa dem, ej heller eljest någon brännande hetta.…

flesh

Psaltaren 102:3-5
Ty mina dagar hava försvunnit såsom rök, benen i min kropp äro förtorkade såsom av eld.…

Hga Visan 5:8
»Jag besvär eder, I Jerusalems döttrar, om I finnen min vän, så sägen -- ja, vad skolen I säga honom? Att jag är sjuk av kärlek!»

2 Mosebok 17:3
Men eftersom folket där törstade efter vatten, knorrade de ytterligare emot Mose och sade: »Varför har du fört oss upp ur Egypten, så att vi, våra barn och vår boskap nu måste dö av törst?»

Jesaja 32:2
Var och en av dem skall vara såsom en tillflykt i stormen, ett skydd mot störtskuren; de skola vara såsom vattenbäckar i en ödemark, såsom skuggan av en väldig klippa i ett törstigt land.

Jesaja 35:7
Av förbränt land skall bliva en sjö och av torr mark vattenkällor; på den plats, där ökenhundar lägrade sig, skall växa gräs jämte vass och rör.

Jesaja 41:18
Jag skall låta strömmar rinna upp på höjderna och källor i dalarna; jag skall göra öknen till en vattenrik sjö och torrt land till källsprång.

Matteus 12:43
När en oren ande har farit ut ur en människa, vandrar han omkring i ökentrakter och söker efter ro, men finner ingen.

Länkar
Psaltaren 63:1 InterPsaltaren 63:1 FlerspråkigSalmos 63:1 SpanskaPsaume 63:1 FranskaPsalm 63:1 TyskaPsaltaren 63:1 KinesiskaPsalm 63:1 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 63
1En psalm av David, när han var i Juda öken. (2) Gud, du är min Gud, bittida söker jag dig; min själ törstar efter dig, min kropp längtar efter dig, i ett torrt land, som försmäktar utan vatten. 2Så skådar jag nu efter dig i helgedomen, för att få se din makt och ära.…
Korshänvisningar
Matteus 5:6
Saliga äro de som hungra och törsta efter rättfärdighet, ty de skola bliva mättade.

1 Samuelsboken 22:5
Men profeten Gad sade till David: »Du skall icke stanna här på borgen; drag bort härifrån och begiv dig in i Juda land.» Då drog David bort därifrån och kom till Heretskogen.

Psaltaren 31:9
Var mig nådig, HERRE, ty jag är i nöd; av sorg är mitt öga förmörkat, ja, min själ såväl som min kropp.

Psaltaren 42:2
Min själ törstar efter Gud, efter den levande Guden. När skall jag få träda fram inför Guds ansikte?

Psaltaren 78:34
När han dräpte folket, frågade de efter honom och vände om och sökte Gud.

Psaltaren 84:2
Min själ längtar och trängtar efter HERRENS gårdar, min själ och min kropp jubla mot levande Gud.

Psaltaren 118:28
Du är min Gud, och jag vill tacka dig; min Gud, jag vill upphöja dig.

Psaltaren 119:20
Min själ är sönderkrossad av ständig trängtan efter dina rätter.

Psaltaren 143:6
Jag uträcker mina händer till dig; såsom ett törstigt land längtar min själ efter dig. Sela.

Jesaja 26:9
Min själ trängtar efter dig om natten, och anden i mig söker dig bittida; ty när dina domar drabbar jorden, lära sig jordkretsens inbyggare rättfärdighet.

Jesaja 55:1
Upp, alla I som ären törstiga, kommen hit och fån vatten; och I som inga penningar haven, kommen hit och hämten säd och äten. Ja, kommen hit och hämten säd utan penningar och för intet både vin och mjölk.

Psaltaren 62:12
Överst på sidan
Överst på sidan