Romabrevet 8:2
Parallella Vers
Svenska (1917)
Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri ifrån syndens och dödens lag.

Dansk (1917 / 1931)
Thi Livets Aands Lov frigjorde mig i Kristus Jesus fra Syndens og Dødens Lov.

Norsk (1930)
for livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort mig fra syndens og dødens lov.

King James Bible
For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death.

English Revised Version
For the law of the Spirit of life in Christ Jesus made me free from the law of sin and of death.
Treasury i Bibeln Kunskap

For.

Romabrevet 3:27
Huru bliver det då med vår berömmelse? Den är utestängd. Genom vilken lag? Månne genom en gärningarnas lag? Nej, genom en trons lag.

Johannes 8:36
Om nu Sonen gör eder fria, så bliven i verkligen fria.

Spirit.

Romabrevet 8:10,11
Om nu Kristus är i eder, så är väl kroppen hemfallen åt döden, för syndens skull, men Anden är liv, för rättfärdighetens skull.…

Johannes 4:10,14
Jesus svarade och sade till henne: »Förstode du Guds gåva, och vem den är som säger till dig: 'Giv mig att dricka', så skulle i stället du hava bett honom, och han skulle då hava givit dig levande vatten.»…

Johannes 6:63
Det är anden som gör levande; köttet är till intet gagneligt. De ord som jag har talat till eder äro ande och äro liv.

Johannes 7:38,39
Den som tror på mig, av hans innersta skola strömmar av levande vatten flyta fram, såsom skriften säger.»…

1 Korinthierbrevet 15:45
Så är ock skrivet: »Den första människan, Adam, blev en levande varelse med själ.» Den siste Adam åter blev en levandegörande ande.

2 Korinthierbrevet 3:6
som också har gjort oss skickliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund, ett som icke är bokstav, utan är ande; ty bokstaven dödar, men Anden gör levande.

Uppenbarelseboken 11:11
Men efter tre och en halv dagar kom livets ande från Gud in i dem, och de reste sig upp på sina fötter; och en stor fruktan föll över dem som sågo dem.

Uppenbarelseboken 22:1
Och han visade mig en ström med vatten, klar som kristall. Den gick ut från Guds och Lammets tron

hath.

Romabrevet 6:18,22
och för att I, när I nu haven gjorts fria ifrån synden, haven blivit tjänare under rättfärdigheten --…

Psaltaren 51:12
Låt mig åter få fröjdas över din frälsning, och uppehåll mig med villighetens ande.

Johannes 8:32
Och I skolen då förstå sanningen, och sanningen skall göra eder fria.»

2 Korinthierbrevet 3:17
Och Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet.

Galaterbrevet 2:19
Ty jag för min del har genom lagen dött bort ifrån lagen, för att jag skall leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus,

Galaterbrevet 5:1
För att vi skola vara fria, har Kristus frigjort oss. Stån därför fasta, och låten icke något nytt träldomsok läggas på eder.

from.

Romabrevet 5:21
Ty såsom synden hade utövat sitt välde i och genom döden, så skulle nu ock nåden genom rättfärdighet utöva sitt välde till evigt liv, och det genom Jesus Kristus, vår Herre.

Romabrevet 7:21,24,25
Så finner jag nu hos mig, som har viljan att göra det goda, den lagen, att det onda fastmer är tillstädes hos mig.…

Länkar
Romabrevet 8:2 InterRomabrevet 8:2 FlerspråkigRomanos 8:2 SpanskaRomains 8:2 FranskaRoemer 8:2 TyskaRomabrevet 8:2 KinesiskaRomans 8:2 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Romabrevet 8
1Så finnes nu ingen fördömelse för dem som äro i Kristus Jesus. 2Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri ifrån syndens och dödens lag. 3Ty det som lagen icke kunde åstadkomma, i det den var försvagad genom köttet, det gjorde Gud, då han, för att borttaga synden, sände sin Son i syndigt kötts gestalt och fördömde synden i köttet.…
Korshänvisningar
Johannes 8:32
Och I skolen då förstå sanningen, och sanningen skall göra eder fria.»

Johannes 8:36
Om nu Sonen gör eder fria, så bliven i verkligen fria.

Romabrevet 6:14
Ty synden skall icke råda över eder, eftersom I icke stån under lagen, utan under nåden.

Romabrevet 6:18
och för att I, när I nu haven gjorts fria ifrån synden, haven blivit tjänare under rättfärdigheten --

Romabrevet 6:22
Men nu, då I haven gjorts fria ifrån synden och blivit Guds tjänare, nu skörden I frukten av detta: I varden helgade; och änden bliver att I undfån evigt liv.

Romabrevet 7:4
Så haven ock I, mina bröder, genom Kristi kropp blivit dödade från lagen för att tillhöra en annan, nämligen honom som har uppstått från de döda, på det att vi må bära frukt åt Gud.

Romabrevet 7:21
Så finner jag nu hos mig, som har viljan att göra det goda, den lagen, att det onda fastmer är tillstädes hos mig.

Romabrevet 7:23
men i mina lemmar ser jag en annan lag, en som ligger i strid med den lag som är i min håg, en som gör mig till fånge under syndens lag, som är i mina lemmar.

Romabrevet 7:24
Jag arma människa! Vem skall frälsa mig från denna dödens kropp? --

Romabrevet 7:25
Gud vare tack, genom Jesus Kristus, vår Herre! Alltså tjänar jag, sådan jag är i mig själv, visserligen med min håg Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag.

Romabrevet 8:1
Så finnes nu ingen fördömelse för dem som äro i Kristus Jesus.

Romabrevet 8:11
Och om dens Ande, som uppväckte Jesus från de döda, bor i eder, så skall han som uppväckte Kristus Jesus från de döda göra också edra dödliga kroppar levande, genom sin Ande, som bor i eder.

Romabrevet 16:3
Hälsen Priska och Akvila, mina medarbetare i Kristus Jesus.

1 Korinthierbrevet 15:45
Så är ock skrivet: »Den första människan, Adam, blev en levande varelse med själ.» Den siste Adam åter blev en levandegörande ande.

Galaterbrevet 6:2
Bären varandras bördor; så uppfyllen I Kristi lag.

Jakobsbrevet 1:25
Men den som skådar in i den fullkomliga lagen, frihetens lag, och förbliver därvid och icke är en glömsk hörare, utan en verklig görare, han varder salig i sin gärning.

Romabrevet 8:1
Överst på sidan
Överst på sidan