Jakobsbrevet 1:25
Parallella Vers
Svenska (1917)
Men den som skådar in i den fullkomliga lagen, frihetens lag, och förbliver därvid och icke är en glömsk hörare, utan en verklig görare, han varder salig i sin gärning.

Dansk (1917 / 1931)
Men den, som skuer ind i Frihedens fuldkomne Lov og holder ved dermed, saa han ikke bliver en glemsom Tilhører, men en Gerningens Gører, han skal være salig i sin Gerning.

Norsk (1930)
Men den som skuer inn i frihetens fullkomne lov og holder ved med det, så han ikke blir en glemsom hører, men gjerningens gjører, han skal være salig i sin gjerning.

King James Bible
But whoso looketh into the perfect law of liberty, and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed.

English Revised Version
But he that looketh into the perfect law, the law of liberty, and so continueth, being not a hearer that forgetteth, but a doer that worketh, this man shall be blessed in his doing.
Treasury i Bibeln Kunskap

looketh.

Ordspråksboken 14:15
Den fåkunnige tror vart ord, men den kloke aktar på sina steg.

Jesaja 8:20
»Nej, hållen eder till lagen, till vittnesbördet!» Så skola förvisso en gång de nödgas mana, för vilka nu ingen morgonrodnad finnes.

2 Korinthierbrevet 13:5
Rannsaken eder själva, huruvida I ären i tron, ja, pröven eder själva. Eller kännen I icke med eder själva att Jesus Kristus är i eder? Varom icke, så hållen I ej provet.

Hebreerbrevet 12:15
Och sen till, att ingen går miste om Guds nåd, och att ingen giftig rot skjuter skott och bliver till fördärv, så att menigheten därigenom bliver besmittad;

the perfect.

Jakobsbrevet 2:12
Talen och handlen så, som det höves människor vilka skola dömas genom frihetens lag.

Psaltaren 19:7-10
HERRENS lag är utan brist och vederkvicker själen; HERRENS vittnesbörd är fast och gör den enfaldige vis.…

Psaltaren 119:32,45,96-105
Jag vill löpa dina buds väg, ty du tröstar mitt hjärta.…

Romabrevet 7:12,22,23
Alltså är visserligen lagen helig, och budordet heligt och rättfärdigt och gott.…

liberty.

Johannes 8:32,36
Och I skolen då förstå sanningen, och sanningen skall göra eder fria.»…

Romabrevet 8:15
I haven ju icke fått en träldomens ande, så att I åter skullen känna fruktan; I haven fått en barnaskapets ande, i vilken vi ropa: »Abba! Fader!»

2 Korinthierbrevet 3:17,18
Och Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet.…

Galaterbrevet 5:1
För att vi skola vara fria, har Kristus frigjort oss. Stån därför fasta, och låten icke något nytt träldomsok läggas på eder.

1 Petrusbrevet 2:16
I ären ju fria, dock icke som om I haden friheten för att därmed överskyla ondskan, utan såsom Guds tjänare.

and.

1 Samuelsboken 12:14
Allenast man I nu frukta HERREN och tjäna honom och höra hans röst och icke vara gensträviga mot HERRENS befallning. Ja, både I och den konung som regerar över eder mån följa HERREN, eder Gud.

Johannes 8:31
Då sade Jesus till de judar som hade satt tro till honom: »Om I förbliven i mitt ord, så ären I i sanning mina lärjungar;

Johannes 15:9,10
Såsom Fadern har älskat mig, så har ock jag älskat eder; förbliven i min kärlek.…

Apostagärningarna 2:42
Och dessa höllo fast vid apostlarnas undervisning och brödragemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna.

Apostagärningarna 13:43
Och när församlingen åtskildes, följde många judar och gudfruktiga proselyter med Paulus och Barnabas. Dessa talade då till dem och förmanade dem att stadigt hålla sig till Guds nåd.

Apostagärningarna 26:22
Genom den hjälp som jag har undfått av Gud står jag alltså ännu i dag såsom ett vittne inför både små och stora; och jag säger intet annat, än vad profeterna och Moses hava sagt skola ske,

Romabrevet 2:7,8
Evigt liv skall han giva åt dem som med uthållighet i att göra det goda söka härlighet och ära och oförgänglighet.…

Romabrevet 11:22
Se alltså här Guds godhet och stränghet: Guds stränghet mot dem som föllo och hans godhet mot dig, om du nämligen håller dig fast vid hans godhet; annars bliver också du borthuggen.

Kolosserbrevet 1:23
om I nämligen förbliven i tron, väl grundade och fasta, utan att låta rubba eder från det hopp som tillbjudes oss i evangelium, det evangelium som I haven hört, och som blivit predikat bland allt skapat under himmelen, det vars tjänare jag, Paulus, har blivit.

1 Timotheosbrevet 2:15
Dock skall kvinnan, under det hon föder sina barn, vinna frälsning, om hon förbliver i tro och kärlek och helgelse, med ett tuktigt väsende.

1 Timotheosbrevet 4:16
Hav akt på dig själv och på din undervisning, och håll stadigt ut därmed; ty om du så gör, frälsar du både dig själv och dem som höra dig.

1 Johannesbrevet 2:24
I åter skolen låta det som I haven hört från begynnelsen förbliva i eder. Om det som I haven hört från begynnelsen förbliver i eder så skolen ock I själva förbliva i Sonen och i Fadern.

a forgetful.

Jakobsbrevet 1:23,24
Ty om någon är ordets hörare, men icke dess görare, så är han lik en man som betraktar sitt ansikte i en spegel:…

this.

Psaltaren 19:11
Av dem hämtar ock din tjänare varning; den som håller dem har stor lön.

Psaltaren 106:3
Saliga äro de som akta på vad rätt är, de som alltid öva rättfärdighet.

Psaltaren 119:2,3
Saliga äro de som taga hans vittnesbörd i akt, de som av allt hjärta söka honom,…

Lukas 6:47
Var och en som kommer till mig och hör mina ord och gör efter dem, vem han är lik, det skall jag visa eder.

*etc:

Lukas 11:28
Men han svarade: »Ja, saliga är de som höra Guds ord och gömma det.»

Johannes 13:17
Då I veten detta, saliga ären I, om I ock gören det.

1 Korinthierbrevet 15:58
Alltså, mina älskade bröder, varen fasta, orubbliga, alltid överflödande i Herrens verk, eftersom I veten att edert arbete icke är fåfängt i Herren.

Uppenbarelseboken 14:13
Och jag hörde en röst från himmelen säga: »Skriv: Saliga äro de döda som dö i Herren härefter. Ja, säger Anden, de skola få vila sig från sitt arbete, ty deras gärningar följa dem.»

Uppenbarelseboken 22:14
Saliga äro de som två sina kläder för att få rätt att äta av livets träd och att gå in i staden genom dess portar.

deed.

Länkar
Jakobsbrevet 1:25 InterJakobsbrevet 1:25 FlerspråkigSantiago 1:25 SpanskaJacques 1:25 FranskaJakobus 1:25 TyskaJakobsbrevet 1:25 KinesiskaJames 1:25 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Jakobsbrevet 1
24när han har betraktat sig däri, går han sin väg och förgäter strax hurudan han var. 25Men den som skådar in i den fullkomliga lagen, frihetens lag, och förbliver därvid och icke är en glömsk hörare, utan en verklig görare, han varder salig i sin gärning. 26Om någon menar sig tjäna Gud och icke tyglar sin tunga, utan bedrager sitt hjärta, så är hans gudstjänst intet värd.…
Korshänvisningar
Johannes 8:32
Och I skolen då förstå sanningen, och sanningen skall göra eder fria.»

Johannes 13:17
Då I veten detta, saliga ären I, om I ock gören det.

Romabrevet 2:13
Ty icke lagens hörare äro rättfärdiga inför Gud, men lagens görare skola förklaras rättfärdiga.

Romabrevet 8:2
Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri ifrån syndens och dödens lag.

Galaterbrevet 2:4
Det var nämligen så, att några falska bröder hade kommit att upptagas i församlingen, dit de hade smugit sig in för att bespeja vår frihet, den som vi hava i Kristus Jesus, varefter de ville trälbinda oss.

Galaterbrevet 6:2
Bären varandras bördor; så uppfyllen I Kristi lag.

Jakobsbrevet 1:24
när han har betraktat sig däri, går han sin väg och förgäter strax hurudan han var.

Jakobsbrevet 2:12
Talen och handlen så, som det höves människor vilka skola dömas genom frihetens lag.

1 Petrusbrevet 2:16
I ären ju fria, dock icke som om I haden friheten för att därmed överskyla ondskan, utan såsom Guds tjänare.

Jakobsbrevet 1:24
Överst på sidan
Överst på sidan