Jesaja 8:20
Parallella Vers
Svenska (1917)
»Nej, hållen eder till lagen, till vittnesbördet!» Så skola förvisso en gång de nödgas mana, för vilka nu ingen morgonrodnad finnes.

Dansk (1917 / 1931)
Nej! Til Læren og Vidnesbyrdet! Saaledes skal visselig de komme til at tale, som nu er uden Morgenrøde.

Norsk (1930)
Til ordet og til vidnesbyrdet! - Dersom de ikke sier så, det folk som ingen morgenrøde* har,

King James Bible
To the law and to the testimony: if they speak not according to this word, it is because there is no light in them.

English Revised Version
To the law and to the testimony! if they speak not according to this word, surely there is no morning for them.
Treasury i Bibeln Kunskap

the law

Jesaja 8:16
Lägg vittnesbördet ombundet och lagen förseglad i mina lärjungars hjärtan.

Lukas 10:26
Då sade han till honom: »Vad är skrivet i lagen? Huru läser du?»

Lukas 16:29-31
Men Abraham sade: 'De hava Moses och profeterna; dem må de lyssna till.'…

Johannes 5:39,46,47
I rannsaken skrifterna, därför att I menen eder i dem hava evigt liv; och det är dessa som vittna om mig.…

Apostagärningarna 17:11
Dessa voro ädlare till sinnes än judarna i Tessalonika; de togo emot ordet med all villighet och rannsakade var dag skrifterna, för att se om det förhölle sig såsom nu sades.

Galaterbrevet 3:8
Och eftersom skriften förutsåg att det var av tro som hedningarna skulle bliva rättfärdiggjorda av Gud, så gav den i förväg åt Abraham detta glada budskap: »I dig skola alla folk varda välsignade.»

Galaterbrevet 4:21,22
Sägen mig, I som viljen stå under lagen: haven I icke hört vad lagen säger?…

2 Timotheosbrevet 3:15-17
och du känner från barndomen de heliga skrifter som kunna giva dig vishet, så att du bliver frälst genom den tro du har i Kristus Jesus.…

2 Petrusbrevet 1:19
Så mycket fastare står nu också för oss det profetiska ordet; och I gören väl, om I akten därpå, såsom på ett ljus som lyser i en dyster vildmark, till dess att dagen gryr, och morgonstjärnan går upp i edra hjärtan.

it is

Jesaja 30:8-11
Så gå nu in och skriv detta på en tavla, som må förvaras bland dem, och teckna upp det i en bok, så att det bevaras för kommande dagar, alltid och evinnerligen.…

Psaltaren 19:7,8
HERRENS lag är utan brist och vederkvicker själen; HERRENS vittnesbörd är fast och gör den enfaldige vis.…

Psaltaren 119:130
När dina ord upplåtas, giva de ljus och skänka förstånd åt de enfaldiga.

Jeremia 8:9
Sådana visa skola komma på skam, komma till korta och bliva snärjda. De hava ju förkastat HERRENS ord, vari äro de då visa?

Mika 3:6
Därför skall natt komma över eder, så att det bliver slut på edra syner, och mörker, så att det bliver slut på edra spådomar. Ja, solen skall gå ned över profeterna och dagen varda mörk över dem.

Matteus 6:23
Men om ditt öga är fördärvat, då bliver hela din kropp höljd i mörker. Är det nu så, att ljuset, som du har i dig, är mörker, huru djupt bliver då icke mörkret!

Matteus 22:29
Jesus svarade och sade till dem: »I faren vilse, ty I förstån icke skrifterna, ej heller Guds kraft.

Markus 7:7-9
och fåfängt dyrka de mig, eftersom de läror de förkunna äro människobud.'…

Romabrevet 1:22
När de berömde sig av att vara visa, blevo de dårar

2 Petrusbrevet 1:9
Den åter som icke har detta, han är blind och kan icke se; han har förgätit att han har blivit renad från sina förra synder,

light.

Ordspråksboken 4:18
De rättfärdigas stig är lik gryningens ljus, som växer i klarhet, till dess dagen når sin höjd;

Hosea 6:3
Så låtom oss lära känna HERREN, ja, låtom oss fara efter att lära känna honom. Hans uppgång är så viss som morgonrodnadens, och han skall komma över oss lik ett regn, lik ett vårregn, som vattnar jorden.»

Malaki 4:2
Men för eder, I som frukten mitt namn, skall rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Då skolen I slippa ut och hoppa såsom kalvar, som hava varit instängda i stallet.

2 Petrusbrevet 1:19
Så mycket fastare står nu också för oss det profetiska ordet; och I gören väl, om I akten därpå, såsom på ett ljus som lyser i en dyster vildmark, till dess att dagen gryr, och morgonstjärnan går upp i edra hjärtan.

Länkar
Jesaja 8:20 InterJesaja 8:20 FlerspråkigIsaías 8:20 SpanskaÉsaïe 8:20 FranskaJesaja 8:20 TyskaJesaja 8:20 KinesiskaIsaiah 8:20 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Jesaja 8
19Och när man säger till eder: »Frågen andebesvärjare och spåmän, dem som viska och mumla», så svaren: »Skall icke ett folk fråga sin Gud? Skall man fråga de döda för de levande?» 20»Nej, hållen eder till lagen, till vittnesbördet!» Så skola förvisso en gång de nödgas mana, för vilka nu ingen morgonrodnad finnes. 21De skola draga omkring i landet, nedtryckta och hungrande, och i sin hunger skola de förbittras och skola förbanna sin konung och sin Gud. Och de skola vända blicken uppåt, de skola ock skåda ned på jorden;…
Korshänvisningar
Lukas 16:29
Men Abraham sade: 'De hava Moses och profeterna; dem må de lyssna till.'

Psaltaren 78:5
Ty han upprättade ett vittnesbörd i Jakob och stiftade en lag i Israel; han påbjöd den för våra fäder, och de skulle kungöra den för sina barn.

Jesaja 1:10
Hören HERRENS ord, I Sodomsfurstar, lyssna till vår Guds lag, du Gomorra-folk.

Jesaja 8:16
Lägg vittnesbördet ombundet och lagen förseglad i mina lärjungars hjärtan.

Jesaja 8:22
men se, där är nöd och mörker och natt av ångest. Ja, tjockt mörker är de fördrivnas liv.

Jeremia 6:16
Så sade HERREN: »Ställen eder vid vägarna och sen till, och frågen efter forntidens stigar, frågen vilken väg som är den goda vägen, och vandren på den, så skolen I finna ro för edra själar.» Men de svarade: »Vi vilja icke vandra på den.»

Mika 3:6
Därför skall natt komma över eder, så att det bliver slut på edra syner, och mörker, så att det bliver slut på edra spådomar. Ja, solen skall gå ned över profeterna och dagen varda mörk över dem.

Jesaja 8:19
Överst på sidan
Överst på sidan