Psaltaren 19:7
Parallella Vers
Svenska (1917)
HERRENS lag är utan brist och vederkvicker själen; HERRENS vittnesbörd är fast och gör den enfaldige vis.

Dansk (1917 / 1931)
HERRENS Lov er fuldkommen, kvæger Sjælen, HERRENS Vidnesbyrd holder, gør enfoldig viis,

Norsk (1930)
Herrens lov er fullkommen, den vederkveger sjelen; Herrens vidnesbyrd er trofast, det gjør den enfoldige vis;

King James Bible
The law of the LORD is perfect, converting the soul: the testimony of the LORD is sure, making wise the simple.

English Revised Version
The law of the LORD is perfect, restoring the soul: the testimony of the LORD is sure, making wise the simple.
Treasury i Bibeln Kunskap

law or doctrine

Psaltaren 78:1-7
En sång av Asaf. Lyssna, mitt folk, till min undervisning; böjen edra öron till min muns ord.…

Psaltaren 119:72,96-100,105,127,128
Din muns lag är mig bättre än tusentals stycken guld och silver.…

Psaltaren 147:19,20
Han har förkunnat för Jakob sitt ord, för Israel sina stadgar och rätter.…

5 Mosebok 6:6-9
Dessa ord som jag i dag giver dig skall du lägga på ditt hjärta.…

5 Mosebok 17:18-20
Och när han har blivit uppsatt på sin konungatron, skall han hämta denna lag från de levitiska prästerna och taga en avskrift därav åt sig i en bok.…

Josuaé 1:8
Låt icke denna lagbok vara skild från din mun; tänk på den både dag och natt, så att du i alla stycken håller det som är skrivet i den och gör därefter; ty då skola dina vägar vara lyckosamma, och då skall du hava framgång.

Job 23:12
Från hans läppars bud har jag icke gjort något avsteg; mer än egna rådslut har jag aktat hans muns tal.

Romabrevet 3:2
Jo, ett stort företräde, på allt sätt; först och främst det, att de hava blivit betrodda med Guds löftesord.

Romabrevet 15:4
Ty allt vad som fordom har blivit skrivet, det är skrivet oss till undervisning, för att vi, genom ståndaktighet och genom den tröst som skrifterna giva, skola bevara vårt hopp.

perfect

Psaltaren 18:30
Guds väg är ostrafflig; HERRENS tal är luttrat. En sköld är han för alla som taga sin tillflykt till honom.

Psaltaren 11:7
Ty HERREN är rättfärdig, han älskar rättfärdigheten; de redliga skola skåda hans ansikte.

5 Mosebok 32:4
Vår klippa -- ostraffliga äro hans gärningar, ty alla hans vägar äro rätta. En trofast Gud och utan svek, rättfärdig och rättvis är han.

Romabrevet 12:2
Och skicken eder icke efter denna tidsålders väsende, utan förvandlen eder genom edert sinnes förnyelse, så att I kunnen pröva vad som är Guds vilja, vad som är gott och välbehagligt och fullkomligt.

Jakobsbrevet 1:17
Idel goda gåvor och idel fullkomliga skänker komma ned ovanifrån, från himlaljusens Fader, hos vilken ingen förändring äger rum och ingen växling av ljus och mörker.

converting.

Psaltaren 23:3
han vederkvicker min själ; han leder mig på rätta vägar, för sitt namns skull.

Psaltaren 119:9
Huru skall en yngling bevara sin väg obesmittad? När han håller sig efter ditt ord.

Jakobsbrevet 1:21-25
Skaffen därför bort all orenhet och all ondska som finnes kvar, och mottagen med saktmod det ord som är plantat i eder, och som kan frälsa edra själar.…

testimony

Psaltaren 93:5
Dina vittnesbörd äro fasta alltigenom; helighet höves ditt hus, HERRE, evinnerligen.

Psaltaren 119:14,24,111,152
Jag fröjdar mig över dina vittnesbörds väg såsom över alla skatter.…

Jesaja 8:16,20
Lägg vittnesbördet ombundet och lagen förseglad i mina lärjungars hjärtan.…

Johannes 3:32,33
och vad han har sett och hört, det vittnar han om; och likväl tager ingen emot hans vittnesbörd.…

Johannes 5:39
I rannsaken skrifterna, därför att I menen eder i dem hava evigt liv; och det är dessa som vittna om mig.

Apostagärningarna 10:43
Om honom bära alla profeterna vittnesbörd och betyga att var och en som tror på honom skall få syndernas förlåtelse genom hans namn.»

2 Timotheosbrevet 1:8
Blygs därför icke för vittnesbördet om vår Herre, ej heller för mig, hans fånge, utan bär också du ditt lidande för evangelium, genom den kraft som Gud giver,

1 Johannesbrevet 5:9-12
Om vi taga människors vittnesbörd för gott, så må väl Guds vittnesbörd vara förmer. Detta är ju Guds vittnesbörd, att han har vittnat om sin Son.…

Uppenbarelseboken 19:10
Och jag föll ned för hans fötter för att tillbedja honom, men han sade till mig: »Gör icke så. Jag är din medtjänare och dina bröders, deras som hava Jesu vittnesbörd. Gud skall du tillbedja. Ty Jesu vittnesbörd är profetians ande.»

sure

Psaltaren 111:7
Hans händers verk äro trofasthet och rätt, oryggliga äro alla hans ordningar.

2 Samuelsbokem 23:5
Ja, är det icke så med mitt hus inför Gud? Han har ju upprättat med mig ett evigt förbund, i allo stadgat och betryggat. Ja, visst skall han låta all frälsning och glädje växa upp åt mig.

2 Timotheosbrevet 2:19
Dock, Guds fasta grundval förbliver beståndande och har ett insegel med dessa ord: »Herren känner de sina», och: »Var och en som åkallar Herrens namn, han vände sig bort ifrån orättfärdighet.»

Hebreerbrevet 6:18,19
Så skulle vi genom två oryggliga utsagor, i vilka Gud omöjligen kunde ljuga, undfå en kraftig uppmuntran, vi som hava sökt vår räddning i att hålla fast vid det hopp som ligger framför oss.…

making

Psaltaren 119:130
När dina ord upplåtas, giva de ljus och skänka förstånd åt de enfaldiga.

Ordspråksboken 1:4,22,23
De kunna giva åt de fåkunniga klokhet, åt den unge kunskap och eftertänksamhet.…

Kolosserbrevet 3:16
Låten Kristi ord rikligen bo ibland eder; undervisen och förmanen varandra i all vishet, med psalmer och lovsånger och andliga visor, och sjungen med tacksägelse till Guds ära i edra hjärtan.

2 Timotheosbrevet 3:15-17
och du känner från barndomen de heliga skrifter som kunna giva dig vishet, så att du bliver frälst genom den tro du har i Kristus Jesus.…

Länkar
Psaltaren 19:7 InterPsaltaren 19:7 FlerspråkigSalmos 19:7 SpanskaPsaume 19:7 FranskaPsalm 19:7 TyskaPsaltaren 19:7 KinesiskaPsalm 19:7 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 19
6Vid himmelens ända är det den går upp, och dess omlopp når intill himmelens gränser, och intet är skylt för dess hetta. 7HERRENS lag är utan brist och vederkvicker själen; HERRENS vittnesbörd är fast och gör den enfaldige vis. 8HERRENS befallningar äro rätta och giva glädje åt hjärtat; HERRENS bud är klart och upplyser ögonen.…
Korshänvisningar
5 Mosebok 4:6
I skolen hålla dem och göra efter dem, ty det skall tillräknas eder såsom vishet och förstånd av andra folk. När de få höra alla dessa stadgar, skola säga: »I sanning, ett vist och förståndigt folk är detta stora folk.»

Nehemja 9:13
Och du steg ned på berget Sinai och talade till dem från himmelen och gav dem rättfärdiga rätter och riktiga lagar, goda stadgar och bud.

Psaltaren 18:30
Guds väg är ostrafflig; HERRENS tal är luttrat. En sköld är han för alla som taga sin tillflykt till honom.

Psaltaren 23:3
han vederkvicker min själ; han leder mig på rätta vägar, för sitt namns skull.

Psaltaren 78:5
Ty han upprättade ett vittnesbörd i Jakob och stiftade en lag i Israel; han påbjöd den för våra fäder, och de skulle kungöra den för sina barn.

Psaltaren 93:5
Dina vittnesbörd äro fasta alltigenom; helighet höves ditt hus, HERRE, evinnerligen.

Psaltaren 111:7
Hans händers verk äro trofasthet och rätt, oryggliga äro alla hans ordningar.

Psaltaren 116:6
HERREN bevarar de enfaldiga; jag var i elände, och han frälste mig.

Psaltaren 119:98
Visare än mina fiender äro, göra mig dina bud, ty de tillhöra mig för evig tid.

Psaltaren 119:130
När dina ord upplåtas, giva de ljus och skänka förstånd åt de enfaldiga.

Psaltaren 119:138
Du har påbjudit dina vittnesbörd i rättfärdighet och i stor trofasthet.

Psaltaren 119:160
Summan av ditt ord är sanning, och alla din rättfärdighets rätter vara evinnerligen.

Psaltaren 19:6
Överst på sidan
Överst på sidan