Psaltaren 106:3
Parallella Vers
Svenska (1917)
Saliga äro de som akta på vad rätt är, de som alltid öva rättfärdighet.

Dansk (1917 / 1931)
Salige de, der holder paa Ret, som altid øver Retfærdighed!

Norsk (1930)
Salige er de som tar vare på det som rett er, den som gjør rettferdighet til enhver tid.

King James Bible
Blessed are they that keep judgment, and he that doeth righteousness at all times.

English Revised Version
Blessed are they that keep judgment, and he that doeth righteousness at all times.
Treasury i Bibeln Kunskap

blessed

Psaltaren 1:1-3
Säll är den man som icke vandrar i de ogudaktigas råd och icke träder in på syndares väg, ej heller sitter där bespottare sitta,…

Psaltaren 84:11,12
Ty HERREN Gud är sol och sköld; HERREN giver nåd och ära; han vägrar icke dem något gott, som vandra i ostrafflighet.…

Psaltaren 119:1-3
Saliga äro de vilkas väg är ostrafflig, de som vandra efter HERRENS lag.…

Markus 3:35
Den som gör Guds vilja, den är min broder och min syster och min moder.»

Lukas 6:47-49
Var och en som kommer till mig och hör mina ord och gör efter dem, vem han är lik, det skall jag visa eder.…

Lukas 11:28
Men han svarade: »Ja, saliga är de som höra Guds ord och gömma det.»

Johannes 13:17
Då I veten detta, saliga ären I, om I ock gören det.

Johannes 15:14
I ären mina vänner, om I gören vad jag bjuder eder.

Jakobsbrevet 1:25
Men den som skådar in i den fullkomliga lagen, frihetens lag, och förbliver därvid och icke är en glömsk hörare, utan en verklig görare, han varder salig i sin gärning.

Uppenbarelseboken 7:15
Därför stå de inför Guds tron och tjäna honom, dag och natt, i hans tempel. Och han som sitter på tronen skall slå upp sitt tabernakel över dem.

Uppenbarelseboken 22:14
Saliga äro de som två sina kläder för att få rätt att äta av livets träd och att gå in i staden genom dess portar.

keep

Psaltaren 119:106
Jag har svurit och hållit det: att taga din rättfärdighets rätter i akt.

Jesaja 56:1,2
Så säger HERREN: Akten på vad rätt är och öven rättfärdighet, ty min frälsning kommer snart, och snart bliver min rättfärdighet uppenbarad.…

Jeremia 22:15,16
Kallar du det att vara konung, att du ävlas med att bygga cederhus? Din fader åt ju och drack, dock övade han rätt och rättfärdighet; och då gick det honom väl.…

Lukas 11:42
Men ve eder, I fariséer, som given tionde av mynta och ruta och alla slags kryddväxter, men icke akten på rätten och på kärleken till Gud! Det ena borden I göra, men icke underlåta det andra.

Johannes 14:21-23
Den som har mina bud och håller dem, han är den som älskar mig; och den som älskar mig, han skall bliva älskad av min Fader, och jag skall älska honom och jag skall uppenbara mig för honom.»…

doeth

Psaltaren 15:2
Den som vandrar ostraffligt och gör vad rätt är och talar sanning av hjärtat;

Psaltaren 119:44
Så vill jag hålla din lag beständigt, ja, alltid och evinnerligen.

Jesaja 64:5
Du kom dem till mötes, som övade rättfärdighet med fröjd, dem som på dina vägar tänkte på dig. Men se, du blev förtörnad, och vi stodo där såsom syndare. Så hava vi länge stått; skola vi väl bliva frälsta?

Hesekiel 18:21,22
Men om den ogudaktige omvänder sig från alla de synder som han har begått, och håller alla mina stadgar och övar rätt och rättfärdighet, då skall han förvisso leva och icke dö.…

Lukas 1:74,75
Han ville beskära oss att få tjäna honom utan fruktan, frälsta ur våra ovänners hand,…

Apostagärningarna 24:16
Därför lägger också jag mig vinn om att alltid hava ett okränkt samvete inför Gud och människor.

Romabrevet 2:7
Evigt liv skall han giva åt dem som med uthållighet i att göra det goda söka härlighet och ära och oförgänglighet.

Galaterbrevet 6:9
Och låtom oss icke förtröttas att göra vad gott är; ty om vi icke uppgivas, så skola vi, när tiden är inne, få inbärga vår skörd.

Uppenbarelseboken 22:14
Saliga äro de som två sina kläder för att få rätt att äta av livets träd och att gå in i staden genom dess portar.

at all times

Psaltaren 119:20,112
Min själ är sönderkrossad av ständig trängtan efter dina rätter.…

5 Mosebok 5:19
Du skall icke heller stjäla.

5 Mosebok 11:1
Så skall du nu älska HERREN, din Gud, och hålla vad han bjuder dig hålla, hans stadgar och rätter och bud, alltid.

Länkar
Psaltaren 106:3 InterPsaltaren 106:3 FlerspråkigSalmos 106:3 SpanskaPsaume 106:3 FranskaPsalm 106:3 TyskaPsaltaren 106:3 KinesiskaPsalm 106:3 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 106
2Vem kan uttala HERRENS väldiga gärningar och förkunna allt hans lov? 3Saliga äro de som akta på vad rätt är, de som alltid öva rättfärdighet. 4Tänk på mig, HERRE, efter din nåd mot ditt folk, besök mig med din frälsning,…
Korshänvisningar
Psaltaren 15:2
Den som vandrar ostraffligt och gör vad rätt är och talar sanning av hjärtat;

Ordspråksboken 29:18
Där profetia icke finnes, där bliver folket tygellöst; men säll är den som håller lagen.

Psaltaren 106:2
Överst på sidan
Överst på sidan