Galaterbrevet 6:9
Parallella Vers
Svenska (1917)
Och låtom oss icke förtröttas att göra vad gott är; ty om vi icke uppgivas, så skola vi, när tiden är inne, få inbärga vår skörd.

Dansk (1917 / 1931)
Men naar vi gøre det gode, da lader os ikke blive trætte; thi i sin Tid skulle vi høste, saafremt vi ikke give tabt.

Norsk (1930)
Men la oss gjøre det gode og ikke bli trette! for vi skal høste i sin tid, såfremt vi ikke går trett.

King James Bible
And let us not be weary in well doing: for in due season we shall reap, if we faint not.

English Revised Version
And let us not be weary in well-doing: for in due season we shall reap, if we faint not.
Treasury i Bibeln Kunskap

us.

Malaki 1:13
Ja, I sägen: »Icke är det mödan värt!», och så handhaven I det vanvördigt, säger HERREN Sebaot. När I alltså frambären eder offergåva, då fören I fram, vad som är rövat och vad som är lytt och svagt. Skulle jag hava behag till sådana gåvor av eder hand? säger HERREN.

1 Korinthierbrevet 15:58
Alltså, mina älskade bröder, varen fasta, orubbliga, alltid överflödande i Herrens verk, eftersom I veten att edert arbete icke är fåfängt i Herren.

2 Thessalonikerbr. 3:13
Och I, käre bröder, mån icke förtröttas att göra vad gott är.

Hebreerbrevet 12:3
Ja, på honom, som har utstått så mycken gensägelse av syndare, på honom mån I tänka, så att I icke tröttnen och uppgivens i edra själar.

well.

Romabrevet 2:7
Evigt liv skall han giva åt dem som med uthållighet i att göra det goda söka härlighet och ära och oförgänglighet.

1 Petrusbrevet 2:15
Ty så är Guds vilja, att I med goda gärningar skolen stoppa munnen till på oförståndiga och fåkunniga människor.

1 Petrusbrevet 3:17
Ty det är bättre att lida för goda gärningar, om så skulle vara Guds vilja, än att lida för onda.

1 Petrusbrevet 4:19
Alltså, de som efter Guds vilja få lida, de må anbefalla sina själar åt sin trofaste Skapare, allt under det att de göra vad gott är.

for.

3 Mosebok 26:4
så skall jag giva eder regn i rätt tid, så att jorden giver sin gröda och träden på marken bära sin frukt.

5 Mosebok 11:14
så skall jag giva åt edert land regn i rätt tid, höstregn och vårregn, och du skall få inbärga din säd och ditt vin och din olja.

Psaltaren 104:27
Alla vänta de efter dig, att du skall giva dem deras mat i rätt tid.

Psaltaren 145:15
Allas ögon vänta efter dig, och du giver dem deras mat i rätt tid.

Jakobsbrevet 5:7
Så biden nu tåligt, mina bröder, intill Herrens tillkommelse. I sen huru åkermannen väntar på jordens dyrbara frukt och tåligt bidar efter den, till dess att den har fått höstregn och vårregn.

if.

Jesaja 40:30,31
Ynglingar kunna bliva trötta och uppgivas, och unga män kunna falla;…

Sefanja 3:16
På den tiden skall det sägas till Jerusalem; »Frukta icke, Sion låt ej modet falla.

*marg:

Matteus 24:13
Men den som är ståndaktig intill änden, han skall bliva frälst.

Lukas 18:1
Och han framställde för dem en liknelse, för att lära dem att de alltid borde bedja, utan att förtröttas.

2 Korinthierbrevet 4:1,16
Därför, då vi nu, genom den barmhärtighet som har vederfarits oss, hava detta ämbete, så fälla vi icke modet.…

Efesierbrevet 3:13
Därför beder jag eder att icke fälla modet vid mina lidanden för eder; de lända ju eder till ära.

Hebreerbrevet 3:6,14
men Kristus var trogen såsom »son», en son satt över hans hus. Och hans hus äro vi, såframt vi intill änden hålla fast vår frimodighet och vår berömmelse i hoppet.…

Hebreerbrevet 10:35-39
Så kasten nu icke bort eder frimodighet, som ju har med sig stor lön.…

Hebreerbrevet 12:3,5
Ja, på honom, som har utstått så mycken gensägelse av syndare, på honom mån I tänka, så att I icke tröttnen och uppgivens i edra själar.…

Uppenbarelseboken 2:3,7,10,11,17,26-29
Och du är ståndaktig och har burit mycket för mitt namns skull och har icke förtröttats.…

Uppenbarelseboken 3:5,6,12,13
Den som vinner seger, han skall så bliva klädd i vita kläder, och jag skall aldrig utplåna hans namn ur livets bok, utan kännas vid hans namn inför min Fader och inför hans änglar.…

Uppenbarelseboken 3:21,22
Den som vinner seger, honom skall jag låta sitta med mig på min tron, likasom jag själv har vunnit seger och satt mig med min Fader på hans tron.…

Länkar
Galaterbrevet 6:9 InterGalaterbrevet 6:9 FlerspråkigGálatas 6:9 SpanskaGalates 6:9 FranskaGalater 6:9 TyskaGalaterbrevet 6:9 KinesiskaGalatians 6:9 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Galaterbrevet 6
8Den som sår i sitt kötts åker, han skall av köttet skörda förgängelse, men den som sår i Andens åker, han skall av Anden skörda evigt liv. 9Och låtom oss icke förtröttas att göra vad gott är; ty om vi icke uppgivas, så skola vi, när tiden är inne, få inbärga vår skörd. 10Må vi alltså, medan vi hava tillfälle, göra vad gott är mot var man, och först och främst mot dem som äro våra medbröder i tron.
Korshänvisningar
Psaltaren 126:5
De som så med tårar skola skörda med jubel.

Ordspråksboken 11:18
Den ogudaktige gör en bedräglig vinst, men den som utsår rättfärdighet får en säker lön.

Predikaren 11:1
Sänd ditt bröd över vattnet, ty i tidens längd får du det tillbaka.

Jesaja 40:31
men de som bida efter HERREN hämta ny kraft, de få nya vingfjädrar såsom örnarna. Så hasta de åstad utan att uppgivas, de färdas framåt utan att bliva trötta.

Jeremia 45:3
Du säger: »Ve mig, ty HERREN har lagt ny sorg till min förra plåga! Jag är så trött av suckande och finner ingen ro.»

Matteus 10:22
Och I skolen bliva hatade av alla, för mitt namns skull. Men den som är ståndaktig intill änden, han skall bliva frälst. --

1 Korinthierbrevet 15:58
Alltså, mina älskade bröder, varen fasta, orubbliga, alltid överflödande i Herrens verk, eftersom I veten att edert arbete icke är fåfängt i Herren.

2 Korinthierbrevet 4:1
Därför, då vi nu, genom den barmhärtighet som har vederfarits oss, hava detta ämbete, så fälla vi icke modet.

2 Korinthierbrevet 9:6
Besinnen detta: den som sår sparsamt, han skall ock skörda sparsamt; men den som sår rikligt, han skall ock skörda riklig välsignelse.

2 Thessalonikerbr. 3:13
Och I, käre bröder, mån icke förtröttas att göra vad gott är.

Hebreerbrevet 12:3
Ja, på honom, som har utstått så mycken gensägelse av syndare, på honom mån I tänka, så att I icke tröttnen och uppgivens i edra själar.

Hebreerbrevet 12:5
Och I haven alldeles förgätit den förmaningens röst som talar med eder, såsom man talar med söner: »Min son, förkasta icke Herrens aga, och giv dig icke över, när du tuktas av honom.

Jakobsbrevet 5:7
Så biden nu tåligt, mina bröder, intill Herrens tillkommelse. I sen huru åkermannen väntar på jordens dyrbara frukt och tåligt bidar efter den, till dess att den har fått höstregn och vårregn.

Galaterbrevet 6:8
Överst på sidan
Överst på sidan