Jesaja 40:31
Parallella Vers
Svenska (1917)
men de som bida efter HERREN hämta ny kraft, de få nya vingfjädrar såsom örnarna. Så hasta de åstad utan att uppgivas, de färdas framåt utan att bliva trötta.

Dansk (1917 / 1931)
ny Kraft faar de, der bier paa HERREN, de faar nye Svingfjer som Ørnen; de løber uden at mattes, vandrer uden at trættes.

Norsk (1930)
Men de som venter på Herren, får ny kraft, løfter vingene som ørner; de løper og blir ikke trette, de går og blir ikke mødige.

King James Bible
But they that wait upon the LORD shall renew their strength; they shall mount up with wings as eagles; they shall run, and not be weary; and they shall walk, and not faint.

English Revised Version
but they that wait upon the LORD shall renew their strength; they shall mount up with wings as eagles; they shall run, and not be weary; they shall walk, and not faint.
Treasury i Bibeln Kunskap

they that

Jesaja 8:17
Så vill jag förbida HERREN, då han nu döljer sitt ansikte för Jakobs hus; jag vill vänta efter honom.

Jesaja 25:9
På den tiden skall man säga: Se, där är vår Gud, som vi förbidade och som skulle frälsa oss. Ja, där är HERREN, som vi förbidade; låtom oss fröjdas och vara glada över hans frälsning.

Jesaja 30:18
Ja, därför väntar HERREN, till dess att han kan vara eder nådig; därför tronar han i höghet, till dess att han kan förbarma sig över eder. Ty en domens Gud är HERREN; saliga äro alla de som vänta efter honom.

Psaltaren 25:3,5,21
Nej, ingen kommer på skam, som förbidar dig; på skam kommer de som, utan sak, handla trolöst.…

Psaltaren 27:14
Förbida HERREN, var frimodig och oförfärad i ditt hjärta; ja, förbida HERREN.

Psaltaren 37:34
Förbida HERREN, och håll dig på hans väg, så skall han upphöja dig till att besitta landet; du skall se med lust huru de ogudaktiga varda utrotade.

Psaltaren 40:1
För sångmästaren; av David; en psalm. (2) Stadigt förbidade jag HERREN, och han böjde sig till mig och hörde mitt rop.

Psaltaren 84:7
De gå från kraft till kraft; så träda de fram inför Gud på Sion.

Psaltaren 92:1,13
En psalm, en sång för sabbatsdagen. (2) Det är gott att tacka HERREN och att lovsjunga ditt namn, du den Högste,…

Psaltaren 123:2
Ja, såsom tjänares ögon skåda på deras herres hand, såsom en tjänarinnas ögon på hennes frus hand, så skåda våra ögon upp till HERREN, vår Gud, till dess han varder oss nådig.

Klagovisorna 3:25,26
HERREN är god mot dem som förbida honom, mot den själ som söker honom.…

Romabrevet 8:25
Om vi nu hoppas på det som vi icke se, så bida vi därefter med ståndaktighet.

1 Thessalonikerbr. 1:10
och till att vänta hans Son från himmelen, honom som han har uppväckt från de döda, Jesus, som frälsar oss undan den kommande vredesdomen.

renew.

Domarboken 16:28
Men Simson ropade till HERREN och sade: »Herre, HERRE, tänk på mig och styrk mig allenast denna gång, o Gud, så att jag får taga hämnd på filistéerna för ett av mina båda ögon.»

Job 17:9
Men den rättfärdige håller fast vid sin väg, och den som har rena händer bemannar sig dess mer.

Job 33:24-26
då förbarmar Gud sig över henne och säger; »Fräls henne, så att hon slipper fara ned i graven; lösepenningen har jag nu fått.»…

Psaltaren 103:5
han som mättar ditt begär med sitt goda, så att du bliver ung på nytt såsom en örn.

Psaltaren 138:3
När jag ropade, svarade du mig; du gav mig frimodighet, och min själ fick kraft.

2 Korinthierbrevet 1:8-10
Vi vilja nämligen icke lämna eder, käre bröder, i okunnighet om vilken nöd vi fingo utstå i provinsen Asien, och huru övermåttan svårt det blev oss, utöver vår förmåga, så att vi till och med misströstade om livet.…

2 Korinthierbrevet 4:8-10,16
Vi äro på allt sätt i trångmål, dock icke utan utväg; vi äro rådvilla, dock icke rådlösa;…

2 Korinthierbrevet 12:9,10
Men Herren har sagt till mig; »Min nåd är dig nog, ty kraften fullkomnas i svaghet.» Därför vill jag hellre med glädje berömma mig av min svaghet, på det att Kristi kraft må komma och vila över mig.…

mount

2 Mosebok 19:4
'I haven själva sett vad jag har gjort med egyptierna, och huru jag har burit eder på örnvingar och fört eder till mig.

Psaltaren 84:7
De gå från kraft till kraft; så träda de fram inför Gud på Sion.

Hga Visan 8:5
Vem är hon som kommer hitupp från öknen, stödd på sin vän? »Där under äppelträdet väckte jag dig; där var det som din moder hade fött dig, där födde dig hon som gav dig livet.

Sakaria 10:12
Men dem skall jag göra starka i HERREN, och i hans namn skola de gå fram, säger HERREN.

Uppenbarelseboken 4:7
Och det första väsendet liknade ett lejon, det andra väsendet liknade en ung tjur, det tredje väsendet hade ett ansikte såsom en människa, det fjärde väsendet liknade en flygande örn.

not faint

Psaltaren 27:13
Ja, jag tror förvisso att jag skall få se HERRENS goda i de levandes land.

Lukas 18:1
Och han framställde för dem en liknelse, för att lära dem att de alltid borde bedja, utan att förtröttas.

2 Korinthierbrevet 4:1,16
Därför, då vi nu, genom den barmhärtighet som har vederfarits oss, hava detta ämbete, så fälla vi icke modet.…

Galaterbrevet 6:9
Och låtom oss icke förtröttas att göra vad gott är; ty om vi icke uppgivas, så skola vi, när tiden är inne, få inbärga vår skörd.

Hebreerbrevet 12:1
Alltså, då vi nu hava omkring oss en så stor hop av vittnen, må ock vi lägga av allt som är oss till hinder, och särskilt synden, som så hårt omsnärjer oss, och med uthållighet löpa framåt i den tävlingskamp som är oss förelagd.

Uppenbarelseboken 2:3
Och du är ståndaktig och har burit mycket för mitt namns skull och har icke förtröttats.

Länkar
Jesaja 40:31 InterJesaja 40:31 FlerspråkigIsaías 40:31 SpanskaÉsaïe 40:31 FranskaJesaja 40:31 TyskaJesaja 40:31 KinesiskaIsaiah 40:31 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Jesaja 40
30Ynglingar kunna bliva trötta och uppgivas, och unga män kunna falla; 31men de som bida efter HERREN hämta ny kraft, de få nya vingfjädrar såsom örnarna. Så hasta de åstad utan att uppgivas, de färdas framåt utan att bliva trötta.
Korshänvisningar
Lukas 18:1
Och han framställde för dem en liknelse, för att lära dem att de alltid borde bedja, utan att förtröttas.

2 Korinthierbrevet 4:1
Därför, då vi nu, genom den barmhärtighet som har vederfarits oss, hava detta ämbete, så fälla vi icke modet.

2 Korinthierbrevet 4:8
Vi äro på allt sätt i trångmål, dock icke utan utväg; vi äro rådvilla, dock icke rådlösa;

2 Korinthierbrevet 4:16
Därför fälla vi icke modet; om ock vår utvärtes människa förgås, så förnyas likväl vår invärtes människa dag efter dag.

Galaterbrevet 6:9
Och låtom oss icke förtröttas att göra vad gott är; ty om vi icke uppgivas, så skola vi, när tiden är inne, få inbärga vår skörd.

Hebreerbrevet 12:3
Ja, på honom, som har utstått så mycken gensägelse av syndare, på honom mån I tänka, så att I icke tröttnen och uppgivens i edra själar.

Uppenbarelseboken 12:14
Men åt kvinnan gåvos den stora örnens två vingar, för att hon skulle flyga ut i öknen till den plats där hon skulle få sitt uppehälle under en tid och tider och en halv tid, fjärran ifrån ormens åsyn.

2 Mosebok 19:4
'I haven själva sett vad jag har gjort med egyptierna, och huru jag har burit eder på örnvingar och fört eder till mig.

5 Mosebok 32:11
Likasom en örn lockar sin avkomma ut till flykt och svävar upp ovanför sina ungar, så bredde han ut sina vingar och tog honom och bar honom på sina fjädrar.

Job 17:9
Men den rättfärdige håller fast vid sin väg, och den som har rena händer bemannar sig dess mer.

Psaltaren 84:7
De gå från kraft till kraft; så träda de fram inför Gud på Sion.

Psaltaren 103:5
han som mättar ditt begär med sitt goda, så att du bliver ung på nytt såsom en örn.

Jesaja 41:1
Tigen, I havsländer, och lyssnen till mig, och må folken hämta ny kraft; må de så komma fram och tala, ja, låt oss med varandra träda inför rätta.

Jesaja 64:4
Aldrig någonsin har man ju hört, aldrig har något öra förnummit, aldrig har något öga sett en annan Gud än dig handla så mot dem som vänta efter honom.

Jeremia 48:15
Moab skall ändå bliva förstört, dess städer skola gå upp i rök, och dess utvalda unga manskap måste ned till att slaktas; så säger konungen, han vilkens namn är HERREN Sebaot.

Jesaja 40:30
Överst på sidan
Överst på sidan