2 Korinthierbrevet 4:8
Parallella Vers
Svenska (1917)
Vi äro på allt sätt i trångmål, dock icke utan utväg; vi äro rådvilla, dock icke rådlösa;

Dansk (1917 / 1931)
vi, som trænges paa alle Maader, men ikke stænges inde, ere tvivlraadige, men ikke fortvivlede,

Norsk (1930)
idet vi alltid er i trengsel, men ikke kuet, tvilende, men ikke mistvilende,

King James Bible
We are troubled on every side, yet not distressed; we are perplexed, but not in despair;

English Revised Version
we are pressed on every side, yet not straitened; perplexed, yet not unto despair;
Treasury i Bibeln Kunskap

troubled.

2 Korinthierbrevet 1:8-10
Vi vilja nämligen icke lämna eder, käre bröder, i okunnighet om vilken nöd vi fingo utstå i provinsen Asien, och huru övermåttan svårt det blev oss, utöver vår förmåga, så att vi till och med misströstade om livet.…

2 Korinthierbrevet 6:4
Fastmer vilja vi i allting bevisa oss såsom Guds tjänare, i mycken ståndaktighet, under bedrövelse och nöd och ångest,

2 Korinthierbrevet 7:5
Ty väl fingo vi till köttet ingen ro, icke ens sedan vi hade kommit till Macedonien, utan vi voro på allt sätt i trångmål, utifrån genom strider, inom oss genom farhågor;

2 Korinthierbrevet 11:23-30
Äro de Kristi tjänare, så är jag det ännu mer -- om jag nu får tala såsom vore jag en dåre. Jag har haft mer arbete, oftare varit i fängelse, fått hugg och slag till överflöd, varit i dödsnöd många gånger.…

yet.

2 Korinthierbrevet 4:16,17
Därför fälla vi icke modet; om ock vår utvärtes människa förgås, så förnyas likväl vår invärtes människa dag efter dag.…

2 Korinthierbrevet 12:10
Ja, därför finner jag behag i svaghet, i misshandling, i nöd, i förföljelse, i ångest för Kristi skull; ty när jag är svag, då är jag stark.

1 Samuelsboken 28:15
Och Samuel sade till Saul: »Varför har du stört min ro och manat mig upp?» Saul svarade: »Jag är i stor nöd: filistéerna hava begynt krig mot mig, och Gud har vikit ifrån mig och svarar mig icke mer, varken genom profeter eller genom drömmar. Därför har jag kallat dig upp, på det att du må låta mig veta vad jag skall göra.»

1 Samuelsboken 30:6
Och David kom i stor nöd, ty folket tänkte stena honom; så förbittrat var allt folket, var och en för sina söners och döttrars skull. Men David hämtade styrka hos HERREN, sin Gud.

Psaltaren 56:2,3
Mina förföljare stå mig beständigt efter livet; ja, de äro många, som i högmod strida mot mig.…

Ordspråksboken 14:26
Den som fruktar HERREN har ett tryggt fäste, och hans barn få där en tillflykt.

Ordspråksboken 18:10
HERRENS namn är ett starkt torn; den rättfärdige hastar dit och varder beskyddad.

Romabrevet 5:3-5
Och icke det allenast, vi till och med berömma oss av våra lidanden, eftersom vi veta att lidandet verkar ståndaktighet,…

Romabrevet 8:35-37
Vem skulle kunna skilja oss från Kristi kärlek? Månne bedrövelse eller ångest eller förföljelse eller hunger eller nakenhet eller fara eller svärd?…

Jakobsbrevet 1:2-4
Mina bröder, hållen det för idel glädje, när I kommen i allahanda frestelser,…

1 Petrusbrevet 1:6,7
Därför mån I fröjda eder, om I ock nu en liten tid, där så måste ske, liden bedrövelse under allahanda prövningar,…

1 Petrusbrevet 4:12-14
Mina älskade, förundren eder icke över den luttringseld som är tänd bland eder, och som I till eder prövning måsten genomgå, och menen icke att därmed något förunderligt vederfares eder;…

not in despair.

1 Samuelsboken 31:4
Och Saul sade till sin vapendragare: »Drag ut ditt svärd och genomborra mig därmed, så att icke dessa oomskurna komma och genomborra mig och hantera mig skändligt.» Men hans vapendragare ville det icke, ty han fruktade storligen. Då tog Saul själv svärdet och störtade sig därpå.

Job 2:9,10
Då sade hans hustru till honom: »Håller du ännu fast vid din ostrafflighet? Tala fritt ut om Gud, och dö.»…

Psaltaren 37:33
men HERREN överlämnar honom icke i hans hand och fördömer honom icke, när han dömes.

Johannes 14:18
Jag skall icke lämna eder faderlösa; jag skall komma till eder.

1 Korinthierbrevet 10:13
Inga andra frestelser hava mött eder än sådana som vanligen möta människor. Och Gud är trofast; han skall icke tillstädja att I bliven frestade över eder förmåga, utan när han låter frestelsen komma, skall han ock bereda en utväg därur, så att I kunnen härda ut i den.

Länkar
2 Korinthierbrevet 4:8 Inter2 Korinthierbrevet 4:8 Flerspråkig2 Corintios 4:8 Spanska2 Corinthiens 4:8 Franska2 Korinther 4:8 Tyska2 Korinthierbrevet 4:8 Kinesiska2 Corinthians 4:8 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
2 Korinthierbrevet 4
7Men denna skatt hava vi i lerkärl, för att den översvinnliga kraften skall befinnas vara Guds och icke något som kommer från oss. 8Vi äro på allt sätt i trångmål, dock icke utan utväg; vi äro rådvilla, dock icke rådlösa; 9vi äro förföljda, dock icke givna till spillo; vi äro slagna till marken, dock icke förlorade.…
Korshänvisningar
Psaltaren 129:2
mycken nöd hava de vållat mig allt ifrån min ungdom, dock blevo de mig ej övermäktiga.

Jesaja 40:31
men de som bida efter HERREN hämta ny kraft, de få nya vingfjädrar såsom örnarna. Så hasta de åstad utan att uppgivas, de färdas framåt utan att bliva trötta.

Habackuk 3:17
Ja, fikonträdet blomstrar icke mer, och vinträden giva ingen skörd, olivträdets frukt slår fel och fälten alstra ingen äring, fåren ryckas bort ur fållorna, och inga oxar finnas mer i stallen.

Romabrevet 8:35
Vem skulle kunna skilja oss från Kristi kärlek? Månne bedrövelse eller ångest eller förföljelse eller hunger eller nakenhet eller fara eller svärd?

2 Korinthierbrevet 1:8
Vi vilja nämligen icke lämna eder, käre bröder, i okunnighet om vilken nöd vi fingo utstå i provinsen Asien, och huru övermåttan svårt det blev oss, utöver vår förmåga, så att vi till och med misströstade om livet.

2 Korinthierbrevet 6:4
Fastmer vilja vi i allting bevisa oss såsom Guds tjänare, i mycken ståndaktighet, under bedrövelse och nöd och ångest,

2 Korinthierbrevet 6:12
Ja, det rum I haven i vårt inre är icke litet, men i edra hjärtan är allenast litet rum.

2 Korinthierbrevet 7:5
Ty väl fingo vi till köttet ingen ro, icke ens sedan vi hade kommit till Macedonien, utan vi voro på allt sätt i trångmål, utifrån genom strider, inom oss genom farhågor;

Galaterbrevet 4:20
Jag skulle önska att jag just nu vore hos eder och kunde göra min röst rätt bevekande. Ty jag vet mig knappt någon råd med eder.

2 Korinthierbrevet 4:7
Överst på sidan
Överst på sidan