2 Korinthierbrevet 4:1
Parallella Vers
Svenska (1917)
Därför, då vi nu, genom den barmhärtighet som har vederfarits oss, hava detta ämbete, så fälla vi icke modet.

Dansk (1917 / 1931)
Derfor, da vi have denne Tjeneste efter den Barmhjertighed, som er bleven os til Del, saa tabe vi ikke Modet;

Norsk (1930)
Derfor, da vi har denne tjeneste, eftersom vi har fått miskunn, så taper vi ikke motet;

King James Bible
Therefore seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not;

English Revised Version
Therefore seeing we have this ministry, even as we obtained mercy, we faint not:
Treasury i Bibeln Kunskap

seeing.

2 Korinthierbrevet 3:6,12
som också har gjort oss skickliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund, ett som icke är bokstav, utan är ande; ty bokstaven dödar, men Anden gör levande.…

2 Korinthierbrevet 5:18
Men alltsammans kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och givit åt oss försoningens ämbete.

Efesierbrevet 3:7,8
vars tjänare jag har blivit i följd av den Guds nåds gåva som blev mig given genom hans mäktiga kraft.…

as.

1 Korinthierbrevet 7:25
Vad vidare angår dem som äro jungfrur, så har jag icke att åberopa någon befallning av Herren, utan giver allenast ett råd, såsom en som genom Herrens barmhärtighet har blivit förtroende värd.

1 Timotheosbrevet 1:13
mig som förut var en hädare och förföljare och våldsverkare. Men barmhärtighet vederfors mig, eftersom jag icke bättre visste, när jag i min otro handlade så.

1 Petrusbrevet 2:10
I som förut »icke voren ett folk», men nu ären »ett Guds folk», I som »icke haden fått någon barmhärtighet», men nu »haven fått barmhärtighet».

we faint not.

2 Korinthierbrevet 4:16
Därför fälla vi icke modet; om ock vår utvärtes människa förgås, så förnyas likväl vår invärtes människa dag efter dag.

Jesaja 40:30
Ynglingar kunna bliva trötta och uppgivas, och unga män kunna falla;

Galaterbrevet 6:9
Och låtom oss icke förtröttas att göra vad gott är; ty om vi icke uppgivas, så skola vi, när tiden är inne, få inbärga vår skörd.

Efesierbrevet 3:13
Därför beder jag eder att icke fälla modet vid mina lidanden för eder; de lända ju eder till ära.

Filipperbrevet 4:13
Allt förmår jag i honom som giver mig kraft.

2 Thessalonikerbr. 3:13
Och I, käre bröder, mån icke förtröttas att göra vad gott är.

*marg:

Hebreerbrevet 12:3
Ja, på honom, som har utstått så mycken gensägelse av syndare, på honom mån I tänka, så att I icke tröttnen och uppgivens i edra själar.

Uppenbarelseboken 2:3
Och du är ståndaktig och har burit mycket för mitt namns skull och har icke förtröttats.

Länkar
2 Korinthierbrevet 4:1 Inter2 Korinthierbrevet 4:1 Flerspråkig2 Corintios 4:1 Spanska2 Corinthiens 4:1 Franska2 Korinther 4:1 Tyska2 Korinthierbrevet 4:1 Kinesiska2 Corinthians 4:1 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
2 Korinthierbrevet 4
1Därför, då vi nu, genom den barmhärtighet som har vederfarits oss, hava detta ämbete, så fälla vi icke modet. 2Nej, vi hava frånsagt oss allt skamligt hemlighetsväsen och gå icke illfundigt till väga, ej heller förfalska vi Guds ord, utan framlägga öppet sanningen och anbefalla oss så, inför Gud, hos var människas samvete.…
Korshänvisningar
Jesaja 40:31
men de som bida efter HERREN hämta ny kraft, de få nya vingfjädrar såsom örnarna. Så hasta de åstad utan att uppgivas, de färdas framåt utan att bliva trötta.

Jeremia 45:3
Du säger: »Ve mig, ty HERREN har lagt ny sorg till min förra plåga! Jag är så trött av suckande och finner ingen ro.»

Lukas 18:1
Och han framställde för dem en liknelse, för att lära dem att de alltid borde bedja, utan att förtröttas.

1 Korinthierbrevet 3:5
Vad är då Apollos? Vad är Paulus? Allenast tjänare, genom vilka I haven kommit till tro; och de äro det i mån av vad Herren har beskärt åt var och en av dem.

1 Korinthierbrevet 7:25
Vad vidare angår dem som äro jungfrur, så har jag icke att åberopa någon befallning av Herren, utan giver allenast ett råd, såsom en som genom Herrens barmhärtighet har blivit förtroende värd.

2 Korinthierbrevet 4:16
Därför fälla vi icke modet; om ock vår utvärtes människa förgås, så förnyas likväl vår invärtes människa dag efter dag.

Galaterbrevet 6:9
Och låtom oss icke förtröttas att göra vad gott är; ty om vi icke uppgivas, så skola vi, när tiden är inne, få inbärga vår skörd.

Efesierbrevet 3:13
Därför beder jag eder att icke fälla modet vid mina lidanden för eder; de lända ju eder till ära.

2 Thessalonikerbr. 3:13
Och I, käre bröder, mån icke förtröttas att göra vad gott är.

2 Korinthierbrevet 3:18
Överst på sidan
Överst på sidan