Psaltaren 27:14
Parallella Vers
Svenska (1917)
Förbida HERREN, var frimodig och oförfärad i ditt hjärta; ja, förbida HERREN.

Dansk (1917 / 1931)
Bi paa HERREN, fat Mod, dit Hjerte være stærkt, ja bi paa HERREN!

Norsk (1930)
Bi på Herren, vær ved godt mot, og ditt hjerte være sterkt, ja, bi på Herren!

King James Bible
Wait on the LORD: be of good courage, and he shall strengthen thine heart: wait, I say, on the LORD.

English Revised Version
Wait on the LORD: be strong, and let thine heart take courage; yea, wait thou on the LORD.
Treasury i Bibeln Kunskap

Wait

Psaltaren 25:3,21
Nej, ingen kommer på skam, som förbidar dig; på skam kommer de som, utan sak, handla trolöst.…

Psaltaren 31:24
Varen frimodiga och oförfärade i edra hjärtan, alla I som sätten edert hopp till HERREN.

Psaltaren 33:20
Vår själ väntar efter HERREN; han är vår hjälp och sköld.

Psaltaren 62:1,5
För sångmästaren, till Jedutun; en psalm av David. (2) Allenast hos Gud söker min själ sin ro; från honom kommer min frälsning.…

Psaltaren 130:5
Jag väntar efter HERREN, min själ väntar, och jag hoppas på hans ord.

1 Mosebok 49:18
HERRE, jag bidar efter din frälsning!

Jesaja 8:17
Så vill jag förbida HERREN, då han nu döljer sitt ansikte för Jakobs hus; jag vill vänta efter honom.

Jesaja 25:9
På den tiden skall man säga: Se, där är vår Gud, som vi förbidade och som skulle frälsa oss. Ja, där är HERREN, som vi förbidade; låtom oss fröjdas och vara glada över hans frälsning.

Jesaja 28:8
Ja, alla bord äro fulla av vämjeliga spyor, ingen ren fläck finnes.

Jesaja 30:18
Ja, därför väntar HERREN, till dess att han kan vara eder nådig; därför tronar han i höghet, till dess att han kan förbarma sig över eder. Ty en domens Gud är HERREN; saliga äro alla de som vänta efter honom.

Klagovisorna 3:26
Det är gott att hoppas i stillhet på hjälp från HERREN.

Habackuk 2:3
Ty ännu måste synen vänta på sin men den längtar efter fullbordan och skall icke slå fel. Om den dröjer, så förbida den, ty den kommer förvisso, den skall ej utebliva.

Lukas 2:25,38
I Jerusalem levde då en man, vid namn Simeon, en rättfärdig och from man, som väntade på Israels tröst; och helig ande var över honom.…

Romabrevet 8:25
Om vi nu hoppas på det som vi icke se, så bida vi därefter med ståndaktighet.

be

Psaltaren 31:24
Varen frimodiga och oförfärade i edra hjärtan, alla I som sätten edert hopp till HERREN.

Apostagärningarna 28:15
Så snart bröderna där fingo höra om oss, gingo de oss till mötes ända till Forum Appii och Tres Taberne. När Paulus fick se dem, tackade han Gud och fick nytt mod.

1 Korinthierbrevet 16:13
Vaken, stån fasta i tron, skicken eder såsom män, varen starka.

2 Timotheosbrevet 4:5-8
Men du, var nykter i allting, bär ditt lidande, utför en evangelists verk, fullgör i allo vad som tillhör ditt ämbete.…

and

Psaltaren 138:3
När jag ropade, svarade du mig; du gav mig frimodighet, och min själ fick kraft.

Jesaja 40:31
men de som bida efter HERREN hämta ny kraft, de få nya vingfjädrar såsom örnarna. Så hasta de åstad utan att uppgivas, de färdas framåt utan att bliva trötta.

2 Korinthierbrevet 12:9,10
Men Herren har sagt till mig; »Min nåd är dig nog, ty kraften fullkomnas i svaghet.» Därför vill jag hellre med glädje berömma mig av min svaghet, på det att Kristi kraft må komma och vila över mig.…

Efesierbrevet 3:16
och beder att han ville efter sin härlighets rikedom förläna eder, att I genom hans Ande växen till i kraft till eder invärtes människa,

Efesierbrevet 6:10
För övrigt, bliven allt starkare i Herren och i hans väldiga kraft.

Kolosserbrevet 1:11
Och genom hans härliga makt skolen I på allt sätt uppfyllas av kraft till att bevisa ståndaktighet och tålamod i allt;

Länkar
Psaltaren 27:14 InterPsaltaren 27:14 FlerspråkigSalmos 27:14 SpanskaPsaume 27:14 FranskaPsalm 27:14 TyskaPsaltaren 27:14 KinesiskaPsalm 27:14 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 27
13Ja, jag tror förvisso att jag skall få se HERRENS goda i de levandes land. 14Förbida HERREN, var frimodig och oförfärad i ditt hjärta; ja, förbida HERREN.
Korshänvisningar
1 Samuelsboken 30:6
Och David kom i stor nöd, ty folket tänkte stena honom; så förbittrat var allt folket, var och en för sina söners och döttrars skull. Men David hämtade styrka hos HERREN, sin Gud.

Psaltaren 25:3
Nej, ingen kommer på skam, som förbidar dig; på skam kommer de som, utan sak, handla trolöst.

Psaltaren 31:24
Varen frimodiga och oförfärade i edra hjärtan, alla I som sätten edert hopp till HERREN.

Psaltaren 37:34
Förbida HERREN, och håll dig på hans väg, så skall han upphöja dig till att besitta landet; du skall se med lust huru de ogudaktiga varda utrotade.

Psaltaren 40:1
För sångmästaren; av David; en psalm. (2) Stadigt förbidade jag HERREN, och han böjde sig till mig och hörde mitt rop.

Psaltaren 62:5
Allenast i Gud må du hava din ro, min själ; ty från honom kommer mitt hopp.

Psaltaren 130:5
Jag väntar efter HERREN, min själ väntar, och jag hoppas på hans ord.

Ordspråksboken 20:22
Säg icke: »Jag vill vedergälla ont med ont»; förbida HERREN, han skall hjälpa dig.

Jesaja 25:9
På den tiden skall man säga: Se, där är vår Gud, som vi förbidade och som skulle frälsa oss. Ja, där är HERREN, som vi förbidade; låtom oss fröjdas och vara glada över hans frälsning.

Jeremia 42:7
Och tio dagar därefter kom HERRENS ord till Jeremia.

Klagovisorna 3:25
HERREN är god mot dem som förbida honom, mot den själ som söker honom.

Habackuk 2:3
Ty ännu måste synen vänta på sin men den längtar efter fullbordan och skall icke slå fel. Om den dröjer, så förbida den, ty den kommer förvisso, den skall ej utebliva.

Sefanja 3:8
Därför man I vänta på mig, säger HERREN, och på den dag jag står upp för att taga byte. Ty mitt domslut är: jag skall församla folk och hämta tillhopa konungariken, för att utgjuta över dem min ogunst, all min vredes glöd; ty av min nitälskans eld skall hela jorden förtäras.

Psaltaren 27:13
Överst på sidan
Överst på sidan