Kolosserbrevet 1:11
Parallella Vers
Svenska (1917)
Och genom hans härliga makt skolen I på allt sätt uppfyllas av kraft till att bevisa ståndaktighet och tålamod i allt;

Dansk (1917 / 1931)
idet I styrkes med al Styrke efter hans Herligheds Kraft til al Udholdenhed og Taalmodighed med Glæde

Norsk (1930)
så I styrkes med all styrke efter hans herlighets kraft til all tålmodighet og langmodighet,

King James Bible
Strengthened with all might, according to his glorious power, unto all patience and longsuffering with joyfulness;

English Revised Version
strengthened with all power, according to the might of his glory, unto all patience and longsuffering with joy;
Treasury i Bibeln Kunskap

Strengthened.

Jesaja 45:24
Så har man betygat om mig: Allenast hos HERREN finnes rättfärdighet och makt. Till honom skola komma med blygd alla de som hava varit honom hätska.

2 Korinthierbrevet 12:9
Men Herren har sagt till mig; »Min nåd är dig nog, ty kraften fullkomnas i svaghet.» Därför vill jag hellre med glädje berömma mig av min svaghet, på det att Kristi kraft må komma och vila över mig.

Efesierbrevet 3:16
och beder att han ville efter sin härlighets rikedom förläna eder, att I genom hans Ande växen till i kraft till eder invärtes människa,

Efesierbrevet 6:10
För övrigt, bliven allt starkare i Herren och i hans väldiga kraft.

Filipperbrevet 4:13
Allt förmår jag i honom som giver mig kraft.

his.

2 Mosebok 15:6
Din högra hand, HERRE, du härlige och starke, din högra hand, HERRE, krossar fienden.

Psaltaren 63:2
Så skådar jag nu efter dig i helgedomen, för att få se din makt och ära.

Apostagärningarna 1:8
Men när den helige Ande kommer över eder, skolen I undfå kraft och bliva mina vittnen, både i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien, och sedan intill jordens ända.»

2 Korinthierbrevet 4:7
Men denna skatt hava vi i lerkärl, för att den översvinnliga kraften skall befinnas vara Guds och icke något som kommer från oss.

Judasbrevet 1:25
honom som allena är Gud, och som är vår Frälsare genom Jesus Kristus, vår Herre, honom tillhör ära, majestät, välde och makt, såsom före all tid, så ock nu och i alla evigheter. Amen.

unto.

Ordspråksboken 24:10
Låter du modet falla, när nöd kommer på, så saknar du nödig kraft.

Apostagärningarna 5:41
Och de gingo ut från rådsförsamlingen, glada över att de hade aktats värdiga att lida smälek för det namnets skull.

Romabrevet 2:7
Evigt liv skall han giva åt dem som med uthållighet i att göra det goda söka härlighet och ära och oförgänglighet.

Romabrevet 5:3-5
Och icke det allenast, vi till och med berömma oss av våra lidanden, eftersom vi veta att lidandet verkar ståndaktighet,…

2 Korinthierbrevet 6:4-6
Fastmer vilja vi i allting bevisa oss såsom Guds tjänare, i mycken ståndaktighet, under bedrövelse och nöd och ångest,…

2 Korinthierbrevet 12:9,10
Men Herren har sagt till mig; »Min nåd är dig nog, ty kraften fullkomnas i svaghet.» Därför vill jag hellre med glädje berömma mig av min svaghet, på det att Kristi kraft må komma och vila över mig.…

Efesierbrevet 4:2
med all ödmjukhet och allt saktmod, med tålamod, så att I haven fördrag med varandra i kärlek

1 Thessalonikerbr. 3:3,4
så att ingen bleve vacklande under dessa lidanden. Ty I veten själva att sådana äro oss förelagda.…

2 Timotheosbrevet 2:1-3
Så bliv nu du, min son, allt starkare i den nåd som är i Kristus Jesus.…

Hebreerbrevet 10:34-38
Ty I haven delat de fångnas lidanden och med glädje underkastat eder att bliva berövade edra ägodelar. I vissten nämligen att I haven en egendom som är bättre och bliver beståndande.…

Hebreerbrevet 11:34-38
dämpade eldens kraft, undkommo svärdets egg, blevo starka från att hava varit svaga, blevo väldiga i krig och drevo främmande härar på flykten.…

Hebreerbrevet 12:1,2
Alltså, då vi nu hava omkring oss en så stor hop av vittnen, må ock vi lägga av allt som är oss till hinder, och särskilt synden, som så hårt omsnärjer oss, och med uthållighet löpa framåt i den tävlingskamp som är oss förelagd.…

Jakobsbrevet 1:2-4
Mina bröder, hållen det för idel glädje, när I kommen i allahanda frestelser,…

Jakobsbrevet 5:7,8
Så biden nu tåligt, mina bröder, intill Herrens tillkommelse. I sen huru åkermannen väntar på jordens dyrbara frukt och tåligt bidar efter den, till dess att den har fått höstregn och vårregn.…

2 Petrusbrevet 1:6
i kunskapen återhållsamhet, i återhållsamheten ståndaktighet, i ståndaktigheten gudsfruktan,

Uppenbarelseboken 14:12
Här gäller det för de heliga att hava ståndaktighet, för dem som hålla Guds bud och bevara tron på Jesus.»

Länkar
Kolosserbrevet 1:11 InterKolosserbrevet 1:11 FlerspråkigColosenses 1:11 SpanskaColossiens 1:11 FranskaKolosser 1:11 TyskaKolosserbrevet 1:11 KinesiskaColossians 1:11 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Kolosserbrevet 1
10Så skolen I kunna föra en vandel som är värdig Herren, honom i allt till behag, och genom kunskapen om Gud bära frukt och växa till i allt gott verk. 11Och genom hans härliga makt skolen I på allt sätt uppfyllas av kraft till att bevisa ståndaktighet och tålamod i allt; 12och I skolen med glädje tacka Fadern, som har gjort eder skickliga till delaktighet i den arvslott som de heliga hava i ljuset.…
Korshänvisningar
1 Korinthierbrevet 16:13
Vaken, stån fasta i tron, skicken eder såsom män, varen starka.

Efesierbrevet 3:16
och beder att han ville efter sin härlighets rikedom förläna eder, att I genom hans Ande växen till i kraft till eder invärtes människa,

Efesierbrevet 4:2
med all ödmjukhet och allt saktmod, med tålamod, så att I haven fördrag med varandra i kärlek

Filipperbrevet 4:13
Allt förmår jag i honom som giver mig kraft.

Kolosserbrevet 1:10
Överst på sidan
Överst på sidan