1 Korinthierbrevet 16:13
Parallella Vers
Svenska (1917)
Vaken, stån fasta i tron, skicken eder såsom män, varen starka.

Dansk (1917 / 1931)
Vaager, staar faste i Troen, værer mandige, værer stærke!

Norsk (1930)
Vær årvåkne, stå fast i troen, vær mandige, vær sterke!

King James Bible
Watch ye, stand fast in the faith, quit you like men, be strong.

English Revised Version
Watch ye, stand fast in the faith, quit you like men, be strong.
Treasury i Bibeln Kunskap

Watch.

Matteus 24:42-44
Vaken fördenskull; ty I veten icke vilken dag vår Herre kommer.…

Matteus 25:13
Vaken fördenskull; ty I veten icke dagen, ej heller stunden.

Matteus 26:41
Vaken, och bedjen att I icke mån komma i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt.»

Markus 13:33-37
Tagen eder till vara, vaken; ty I veten icke när tiden är inne.…

Markus 14:37,38
Sedan kom han tillbaka och fann dem sovande. Då sade han till Petrus: »Simon, sover du? Förmådde du då icke vaka en kort stund?…

Lukas 12:35-40
Haven edra länder omgjordade och edra lampor brinnande.…

Lukas 21:36
Men vaken alltjämt, och bedjen att I mån kunna undfly allt detta som skall komma, och kunna bestå inför Människosonen.»

Efesierbrevet 6:18
Gören detta under ständig åkallan och bön, så att I alltjämt bedjen i Anden och fördenskull vaken, under ständig uthållighet och ständig bön för alla de heliga.

Kolosserbrevet 4:2
Varen uthålliga i bönen och vaken i den under tacksägelse.

1 Thessalonikerbr. 5:6
låtom oss alltså icke sova såsom de andra, utan låtom oss vaka och vara nyktra.

2 Timotheosbrevet 4:5
Men du, var nykter i allting, bär ditt lidande, utför en evangelists verk, fullgör i allo vad som tillhör ditt ämbete.

1 Petrusbrevet 4:7
Men änden på allting är nu nära. Varen alltså besinningsfulla och nyktra, så att I kunnen bedja.

1 Petrusbrevet 5:8
Varen nyktra och vaken. Eder vedersakare, djävulen, går omkring såsom ett rytande lejon och söker vem han må uppsluka.

Uppenbarelseboken 3:2,3
Vakna upp och håll dig vaken, och styrk det som ännu är kvar, det som har varit nära att dö. Ty jag har icke funnit dina gärningar vara fullkomliga inför min Gud.…

Uppenbarelseboken 16:15
(»Se, jag kommer såsom en tjuv; salig är den som vakar och bevarar sina kläder, så att han icke måste gå naken, och man får se hans skam.»)

stand.

1 Korinthierbrevet 15:1,2,58
Mina bröder, jag vill påminna eder om det evangelium som jag förkunnade för eder, som I jämväl togen emot, och som I ännu stån kvar i,…

2 Korinthierbrevet 1:24
(Detta säger jag icke, som om vi vore herrar över eder tro; fastmer äro vi edra medarbetare till att bereda eder glädje, ty i tron stån I fasta.)

Galaterbrevet 5:1
För att vi skola vara fria, har Kristus frigjort oss. Stån därför fasta, och låten icke något nytt träldomsok läggas på eder.

Filipperbrevet 1:27
Fören allenast en sådan vandel som är värdig Kristi evangelium, så att jag -- vare sig jag kommer och besöker eder, eller jag förbliver frånvarande -- får höra om eder att I stån fasta i en och samme Ande och endräktigt kämpen tillsammans för tron på evangelium,

Filipperbrevet 4:1
Därför, mina älskade och efterlängtade bröder, min glädje och min krona, stån fasta i Herren med detta sinne, I mina älskade.

Kolosserbrevet 1:23
om I nämligen förbliven i tron, väl grundade och fasta, utan att låta rubba eder från det hopp som tillbjudes oss i evangelium, det evangelium som I haven hört, och som blivit predikat bland allt skapat under himmelen, det vars tjänare jag, Paulus, har blivit.

Kolosserbrevet 4:12
Epafras, eder landsman, hälsar eder, en Kristi Jesu tjänare, som i sina böner alltid kämpar för eder, för att I skolen stå fasta och vara fullkomliga och fullt vissa i allt som är Guds vilja.

1 Thessalonikerbr. 3:8
Ty nu leva vi, eftersom I stån fasta i Herren.

2 Thessalonikerbr. 2:15
Stån alltså fasta, käre bröder, och hållen eder vid de lärdomar som I haven mottagit av oss, vare sig muntligen eller genom brev.

quit.

1 Korinthierbrevet 9:25-27
Men alla som vilja deltaga i en sådan tävlan pålägga sig återhållsamhet i alla stycken: dessa för att vinna en förgänglig segerkrans, men vi för att vinna en oförgänglig.…

1 Korinthierbrevet 14:20
Mina bröder, varen icke barn till förståndet; nej varen barn i ondskan, men varen fullmogna till förståndet.

1 Samuelsboken 4:9
Ve oss! Vem kan rädda oss från denne väldige Guds hand? Det var denne Gud som slog egyptierna med alla slags plågor i öknen.

2 Samuelsbokem 10:12
Var nu vid gott mod; ja, låt oss visa mod i striden för vårt folk och för vår Guds städer. Sedan må HERREN göra vad honom täckes.»

1 Krönikeboken 19:13
Var nu vid gott mod; ja, låt oss visa mod i striden för vårt folk och för vår Guds städer. Sedan må HERREN göra vad honom täckes.

Efesierbrevet 6:13-17
Tagen alltså på eder hela Guds vapenrustning, så att I kunnen stå emot på den onda dagen och, sedan I haven fullgjort allt, behålla fältet.…

1 Timotheosbrevet 6:12
Kämpa trons goda kamp, sök att vinna det eviga livet, vartill du har blivit kallad, du som ock inför många vittnen har avlagt den goda bekännelsen.

2 Timotheosbrevet 2:3-5
Bär ock du ditt lidande såsom en god Kristi Jesu stridsman.…

2 Timotheosbrevet 4:7
Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat mitt lopp, jag har bevarat tron.

Hebreerbrevet 11:32-34
Och vad skall jag nu vidare säga? Tiden bleve mig ju för kort, ifall jag skulle förtälja om Gideon, Barak, Simson och Jefta, om David och Samuel och profeterna,…

be.

Josuaé 1:6,7,9,18
Var frimodig och oförfärad; ty du skall utskifta åt detta folk såsom arv det land som jag med ed har lovat deras fäder att giva dem.…

1 Kungaboken 2:2
»Jag går nu all världens väg; så var då frimodig och visa dig såsom en man.

1 Krönikeboken 28:10
Så se nu till; ty HERREN har utvalt dig att bygga ett hus till helgedomen. Var frimodig och gå till verket.»

Psaltaren 27:14
Förbida HERREN, var frimodig och oförfärad i ditt hjärta; ja, förbida HERREN.

Jesaja 35:4
Sägen till de försagda: »Varen frimodiga, frukten icke.» Se, eder Gud kommer med hämnd; vedergällning kommer från Gud, ja, själv kommer han och frälsar eder.

Daniel 10:19
Han sade: »Frukta icke, du högt benådade man; frid vare med dig, var stark, ja, var stark.» När han så talade med mig, kände jag mig styrkt och sade: »Tala, min herre, ty du har nu styrkt mig.»

Daniel 11:32
Och dem som hava kränkt förbundet skall han med hala ord locka till helt avfall; men de av folket, som känna sin Gud, skola stå fasta och hålla ut.

Haggai 2:4
Men var likväl nu frimodig, du Serubbabel, säger HERREN; och var frimodig, du överstepräst Josua, Josadaks son; och varen frimodiga och arbeten, alla I som hören till folket i landet, säger HERREN; ty jag är med eder, säger HERREN Sebaot.

Sakaria 8:9,13
Så säger HERREN Sebaot: Fatten mod, I som i denna tid hören dessa ord av samma profeters mun, som talade på den tid då grunden lades till HERREN Sebaots hus, templet som skulle byggas upp.…

2 Korinthierbrevet 12:9,10
Men Herren har sagt till mig; »Min nåd är dig nog, ty kraften fullkomnas i svaghet.» Därför vill jag hellre med glädje berömma mig av min svaghet, på det att Kristi kraft må komma och vila över mig.…

Efesierbrevet 6:10
För övrigt, bliven allt starkare i Herren och i hans väldiga kraft.

Filipperbrevet 4:13
Allt förmår jag i honom som giver mig kraft.

Kolosserbrevet 1:11,12
Och genom hans härliga makt skolen I på allt sätt uppfyllas av kraft till att bevisa ståndaktighet och tålamod i allt;…

2 Timotheosbrevet 2:1
Så bliv nu du, min son, allt starkare i den nåd som är i Kristus Jesus.

Länkar
1 Korinthierbrevet 16:13 Inter1 Korinthierbrevet 16:13 Flerspråkig1 Corintios 16:13 Spanska1 Corinthiens 16:13 Franska1 Korinther 16:13 Tyska1 Korinthierbrevet 16:13 Kinesiska1 Corinthians 16:13 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
1 Korinthierbrevet 16
13Vaken, stån fasta i tron, skicken eder såsom män, varen starka. 14Låten allt hos eder ske i kärlek.…
Korshänvisningar
1 Samuelsboken 4:9
Ve oss! Vem kan rädda oss från denne väldige Guds hand? Det var denne Gud som slog egyptierna med alla slags plågor i öknen.

2 Samuelsbokem 10:12
Var nu vid gott mod; ja, låt oss visa mod i striden för vårt folk och för vår Guds städer. Sedan må HERREN göra vad honom täckes.»

Psaltaren 31:24
Varen frimodiga och oförfärade i edra hjärtan, alla I som sätten edert hopp till HERREN.

Matteus 24:42
Vaken fördenskull; ty I veten icke vilken dag vår Herre kommer.

1 Korinthierbrevet 15:1
Mina bröder, jag vill påminna eder om det evangelium som jag förkunnade för eder, som I jämväl togen emot, och som I ännu stån kvar i,

Galaterbrevet 5:1
För att vi skola vara fria, har Kristus frigjort oss. Stån därför fasta, och låten icke något nytt träldomsok läggas på eder.

Efesierbrevet 3:16
och beder att han ville efter sin härlighets rikedom förläna eder, att I genom hans Ande växen till i kraft till eder invärtes människa,

Efesierbrevet 6:10
För övrigt, bliven allt starkare i Herren och i hans väldiga kraft.

Filipperbrevet 1:27
Fören allenast en sådan vandel som är värdig Kristi evangelium, så att jag -- vare sig jag kommer och besöker eder, eller jag förbliver frånvarande -- får höra om eder att I stån fasta i en och samme Ande och endräktigt kämpen tillsammans för tron på evangelium,

Filipperbrevet 4:1
Därför, mina älskade och efterlängtade bröder, min glädje och min krona, stån fasta i Herren med detta sinne, I mina älskade.

Kolosserbrevet 1:11
Och genom hans härliga makt skolen I på allt sätt uppfyllas av kraft till att bevisa ståndaktighet och tålamod i allt;

1 Thessalonikerbr. 3:8
Ty nu leva vi, eftersom I stån fasta i Herren.

2 Thessalonikerbr. 2:15
Stån alltså fasta, käre bröder, och hållen eder vid de lärdomar som I haven mottagit av oss, vare sig muntligen eller genom brev.

1 Korinthierbrevet 16:12
Överst på sidan
Överst på sidan