1 Korintierne 16
Norsk (1930)
1Men vedkommende innsamlingen til de hellige, da skal I gjøre således som jeg har ordnet det for menighetene i Galatia. 2På hver første dag i uken legge enhver av eder hjemme hos sig selv til side det han får lykke til, forat innsamlingen ikke skal skje først da når jeg kommer. 3Når jeg så er kommet, skal jeg sende dem som I selv velger, med brev, for å føre eders kjærlighetsgave til Jerusalem; 4men er det verdt at jeg selv reiser, skal de reise i følge med mig.

5Jeg kommer til eder når jeg har reist igjennem Makedonia; for Makedonia reiser jeg igjennem; 6men hos eder blir jeg kan hende nogen tid, eller endog vinteren over, forat jeg kan få følge av eder dit jeg siden skal reise. 7For jeg tenker ikke å se eder nu på gjennemreisen; for jeg håper å bli nogen tid hos eder, om Herren tillater det. 8I Efesus blir jeg inntil pinsen; 9for en stor og virksom dør er oplatt for mig, og det er mange motstandere.

10Når Timoteus kommer, da se til at han kan være hos eder uten frykt! for han gjør Herrens gjerning, likesom jeg; 11ingen må derfor ringeakte ham. Og følg ham på vei i fred, forat han kan komme til mig! for jeg venter på ham med brødrene.

12Vedkommende broderen Apollos, da bad jeg ham meget at han skulde fare til eder sammen med brødrene; han var aldeles ikke villig til å komme nu, men han vil komme når han får tid.

13Vær årvåkne, stå fast i troen, vær mandige, vær sterke! 14La alt hos eder skje i kjærlighet!

15Jeg formaner eder, brødre: I kjenner Stefanas' hus, at det er førstegrøden av Akaia, og at de har stilt sig til tjeneste for de hellige; 16vis og I ærbødighet mot dem og mot enhver som hjelper til og gjør sig møie! 17Jeg gleder mig over at Stefanas og Fortunatus og Akaikus er her; for de har utfylt savnet av eder; 18for de har vederkveget min og eders ånd. Skjønn derfor på slike!

19Menighetene i Asia hilser eder. Akvilas og Priska tillikemed menigheten i deres hus hilser eder meget i Herren. 20Alle brødrene hilser eder. Hils hverandre med et hellig kyss!

21Hilsen med min, Paulus' hånd: 22Om nogen ikke elsker Herren, han være forbannet! Maran ata. 23Den Herre Jesu nåde være med eder! 24Min kjærlighet er med eder alle i Kristus Jesus.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
1 Corinthians 15
Top of Page
Top of Page