1 Korinthierbrevet 16:22
Parallella Vers
Svenska (1917)
Om någon icke har Herren kär, så vare han förbannad. Marana, ta!

Dansk (1917 / 1931)
Dersom nogen ikke elsker Herren, han være en Forbandelse! Maran Atha.

Norsk (1930)
Om nogen ikke elsker Herren, han være forbannet! Maran ata.

King James Bible
If any man love not the Lord Jesus Christ, let him be Anathema Maranatha.

English Revised Version
If any man loveth not the Lord, let him be anathema. Maranatha.
Treasury i Bibeln Kunskap

love.

Hga Visan 1:3,4,7
Ljuv är doften av dina salvor, ja, en utgjuten salva är ditt namn; fördenskull hava tärnorna dig kär.…

Hga Visan 3:1-3
Där jag låg på mitt läger om natten, sökte jag honom som min själ har kär; jag sökte honom, men fann honom icke.…

Hga Visan 5:16
Hans mun är idel sötma, hela hans väsende är ljuvlighet. Sådan är min vän, ja, sådan är min älskade, I Jerusalems döttrar.»

Jesaja 5:1
Jag vill sjunga om min vän, min väns sång om hans vingård. Min vän hade en vingård på en bördig bergskulle.

Matteus 10:37
Den som älskar fader eller moder mer än mig, han är mig icke värdig, och den som älskar son eller dotter mer än mig, han är mig icke värdig;

Matteus 25:40,45
Då skall Konungen svara och säga till dem: 'Sannerligen säger jag eder: Vadhelst I haven gjort mot en av dessa mina minsta bröder, det haven I gjort mot mig.'…

Johannes 8:42
Jesus svarade dem: »Vore Gud eder fader, så älskaden I ju mig, ty från Gud har jag utgått, och från honom är jag kommen. Ja, jag har icke kommit av mig själv, utan det är han som har sänt mig.

Johannes 14:15,21,23
Älsken I mig, så hållen I mina bud,…

Johannes 15:24
Hade jag icke bland dem gjort sådana gärningar, som ingen annan har gjort, så skulle de icke hava haft synd; men nu hava de sett dem, och hava likväl hatat både mig och min Fader.

Johannes 16:14
Han skall förhärliga mig, ty av mitt skall han taga och skall förkunna det för eder.

Johannes 21:15-17
När de hade ätit, sade Jesus till Simon Petrus: »Simon, Johannes' son, älskar du mig mer än dessa göra?» Han svarade honom: »Ja, Herre; du vet att jag har dig kär.» Då sade han till honom: »Föd mina lamm.»…

2 Korinthierbrevet 5:14,15
Ty Kristi kärlek tvingar oss, eftersom vi tänka så: en har dött för alla, alltså hava de alla dött.…

2 Korinthierbrevet 8:8,9
Detta säger jag dock icke såsom en befallning, utan därför att jag, genom att framhålla andras nit, vill pröva om också eder kärlek är äkta.…

Galaterbrevet 5:6
Ty i Kristus Jesus betyder det intet huruvida någon är omskuren eller oomskuren; allt beror på huruvida han har en tro som är verksam genom kärlek.

Efesierbrevet 6:24
Nåd vare med alla som älska vår Herre Jesus Kristus -- nåd i oförgängligt liv.

Hebreerbrevet 6:10
Ty Gud är icke orättvis, så att han förgäter vad I haven verkat, och vilken kärlek I bevisaden mot hans namn, då I tjänaden de heliga, såsom I ännu gören.

1 Petrusbrevet 1:8
Honom älsken I utan att hava sett honom; och fastän I ännu icke sen honom, tron I dock på honom och fröjden eder över honom med outsäglig och härlig glädje,

1 Petrusbrevet 2:7
För eder, I som tron, är stenen alltså dyrbar, men för sådana som icke tro »har den sten som byggningsmännen förkastade blivit en hörnsten»,

1 Johannesbrevet 4:19
Vi älska, därför att han först har älskat oss.

1 Johannesbrevet 5:1
Var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud; och var och en som älskar honom som födde, han älskar ock den som är född av honom.

Anathema.

Matteus 25:41,46
Därefter skall han ock säga till dem som stå på hans vänstra sida: 'Gån bort ifrån mig, I förbannade, till den eviga elden, som är tillredd åt djävulen och hans änglar.…

Apostagärningarna 23:14
Dessa gingo till översteprästerna och de äldste och sade: »Vi hava med dyr ed förpliktat oss att ingenting smaka, förrän vi hava dräpt Paulus.

Romabrevet 9:3
Ja, jag skulle önska att jag själv vore förbannad och bortkastad från Kristus, om detta kunde gagna mina bröder, mina fränder efter köttet.

Galaterbrevet 1:8,9
Men om någon, vore det ock vi själva eller en ängel från himmelen, förkunnar evangelium i strid mot vad vi hava förkunnat för eder, så vare han förbannad.…

*Gr:

1 Korinthierbrevet 12:3
Därför vill jag nu förklara för eder, att likasom ingen som talar i Guds Ande säger: »Förbannad vare Jesus», så kan ej heller någon säga: »Jesus är Herre» annat än i den helige Ande.

2 Thessalonikerbr. 1:8,9
»i lågande eld», och låter straffet drabba dem som icke känna Gud, och dem som icke äro vår Herre Jesu evangelium lydiga.…

Judasbrevet 1:14,15
Om dessa var det ock som Enok, den sjunde från Adam, profeterade och sade: »Se, Herren kommer med sina mångtusen heliga,…

Länkar
1 Korinthierbrevet 16:22 Inter1 Korinthierbrevet 16:22 Flerspråkig1 Corintios 16:22 Spanska1 Corinthiens 16:22 Franska1 Korinther 16:22 Tyska1 Korinthierbrevet 16:22 Kinesiska1 Corinthians 16:22 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
1 Korinthierbrevet 16
21Här skriver jag, Paulus, min hälsning med egen hand. 22Om någon icke har Herren kär, så vare han förbannad. Marana, ta! 23Herren Jesu nåd vare med eder.…
Korshänvisningar
Romabrevet 9:3
Ja, jag skulle önska att jag själv vore förbannad och bortkastad från Kristus, om detta kunde gagna mina bröder, mina fränder efter köttet.

Filipperbrevet 4:5
Låten edert saktmod bliva kunnigt för alla människor. Herren är nära!

Uppenbarelseboken 22:20
Han som betygar detta säger: »Ja, jag kommer snart.» Amen. Kom Herre Jesus!

1 Korinthierbrevet 16:21
Överst på sidan
Överst på sidan