Hebreerbrevet 6:10
Parallella Vers
Svenska (1917)
Ty Gud är icke orättvis, så att han förgäter vad I haven verkat, och vilken kärlek I bevisaden mot hans namn, då I tjänaden de heliga, såsom I ännu gören.

Dansk (1917 / 1931)
Thi Gud er ikke uretfærdig, saa at han skulde glemme eders Gerning og den Kærlighed, som I have udvist imod hans Navn, idet I have tjent og tjene de hellige.

Norsk (1930)
For Gud er ikke urettferdig, så han skulde glemme eders verk og den kjærlighet I har vist mot hans navn, idet I har tjent og ennu tjener de hellige.

King James Bible
For God is not unrighteous to forget your work and labour of love, which ye have shewed toward his name, in that ye have ministered to the saints, and do minister.

English Revised Version
for God is not unrighteous to forget your work and the love which ye shewed toward his name, in that ye ministered unto the saints, and still do minister.
Treasury i Bibeln Kunskap

For.

Ordspråksboken 14:31
Den som förtrycker den arme smädar hans skapare, men den som förbarmar sig över de fattiga, han ärar honom.

Matteus 10:42
Och den som giver en av dessa små allenast en bägare friskt vatten att dricka, därför att det är en lärjunge -- sannerligen säger jag eder: Han skall ingalunda gå miste om sin lön.»

Matteus 25:40
Då skall Konungen svara och säga till dem: 'Sannerligen säger jag eder: Vadhelst I haven gjort mot en av dessa mina minsta bröder, det haven I gjort mot mig.'

Johannes 13:20
Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Den som tager emot den jag sänder, han tager emot mig; och den som tager emot mig, han tager emot honom som har sänt mig.»

God.

5 Mosebok 32:4
Vår klippa -- ostraffliga äro hans gärningar, ty alla hans vägar äro rätta. En trofast Gud och utan svek, rättfärdig och rättvis är han.

Romabrevet 3:4,5
Bort det! Må Gud stå såsom sannfärdig, om ock »var människa är en lögnare». Så är ju skrivet: »På det att du må finnas rättfärdig i dina ord och få rätt, när man sätter sig till doms över dig.»…

2 Thessalonikerbr. 1:6,7
Guds rättfärdighet kräver ju att de som vålla eder lidande få lidande till vedergällning,…

2 Timotheosbrevet 4:8
Nu ligger rättfärdighetens segerkrans tillreds åt mig, och Herren, den rättfärdige domaren, skall giva den åt mig på »den dagen», och icke åt mig allenast, utan åt alla som hava älskat hans tillkommelse.

1 Johannesbrevet 1:9
Om vi bekänna våra synder, så är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

to forget.

Nehemja 5:19
Tänk, min Gud, på allt vad jag har gjort för detta folk, och räkna mig det till godo!

Nehemja 13:22,31
Och jag tillsade leviterna att de skulle rena sig och komma och hålla vakt vid portarna, för att sabbatsdagen måtte hållas helig. Tänk ock därför på mig, min Gud, och hav misskund med mig efter din stora nåd!…

Psaltaren 20:3
Han tänke på alla dina spisoffer och upptage med välbehag ditt brännoffer. Sela.

Jeremia 2:2,3
Gå åstad och predika för Jerusalem och säg: Så säger HERREN: Jag kommer ihåg, dig till godo, din ungdoms kärlek, huru du älskade mig under din brudtid, huru du följde mig i öknen, i landet där man intet sår.…

Jeremia 18:20
Skall man få vedergälla gott med ont, eftersom dessa hava grävt en grop för mitt liv? Tänk på huru jag har stått inför ditt ansikte för att mana gott för dem, till att avvända från dem din vrede.

Apostagärningarna 10:4,31
Han betraktade honom förskräckt och frågade: »Vad är det, herre?» Då sade ängeln till honom: »Dina böner och dina allmosor hava uppstigit till Gud och äro i åminnelse hos honom.…

work.

1 Korinthierbrevet 13:4-7
Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas icke, kärleken förhäver sig icke, den uppblåses icke.…

Galaterbrevet 5:6,13
Ty i Kristus Jesus betyder det intet huruvida någon är omskuren eller oomskuren; allt beror på huruvida han har en tro som är verksam genom kärlek.…

1 Thessalonikerbr. 1:3
Ty oavlåtligen ihågkomma vi inför vår Gud och Fader edra gärningar i tron och edert arbete i kärleken och eder ståndaktighet i hoppet, i vår Herre Jesus Kristus.

1 Johannesbrevet 3:17,18
Men om någon har denna världens goda och tillsluter sitt hjärta för sin broder, när han ser honom lida nöd, huru kan då Guds kärlek förbliva i honom?…

which.

Hebreerbrevet 13:16
Men förgäten icke att göra gott och dela med eder, ty sådana offer har Gud behag till.

Ordspråksboken 14:31
Den som förtrycker den arme smädar hans skapare, men den som förbarmar sig över de fattiga, han ärar honom.

Matteus 10:42
Och den som giver en av dessa små allenast en bägare friskt vatten att dricka, därför att det är en lärjunge -- sannerligen säger jag eder: Han skall ingalunda gå miste om sin lön.»

Matteus 25:35-40
Ty jag var hungrig, och I gåven mig att äta; jag var törstig, och I gåven mig att dricka; jag var husvill, och I gåven mig härbärge,…

Markus 9:41
Ja, den som giver eder en bägare vatten att dricka, därför att I hören Kristus till -- sannerligen säger jag eder: Han skall ingalunda gå miste om sin lön.

Apostagärningarna 2:44,45
Men alla de som trodde höllo sig tillsammans och hade allting gemensamt;…

Apostagärningarna 4:34,35
Bland dem fanns ingen som led nöd; ty alla som ägde något jordstycke eller något hus sålde detta och buro fram betalningen för det sålda…

Apostagärningarna 9:36-39
I Joppe bodde då en lärjunginna vid namn Tabita (det betyder detsamma som Dorkas). Hon överflödade i goda gärningar och gav allmosor rikligen.…

Apostagärningarna 11:29
Då bestämde lärjungarna att de, var och en efter sin förmåga, skulle sända något till understöd åt de bröder som bodde i Judeen.

Romabrevet 12:13
Tagen del i de heligas behov. Varen angelägna om att bevisa gästvänlighet.

Romabrevet 15:25-27
Men nu far jag till Jerusalem med understöd åt de heliga.…

1 Korinthierbrevet 16:1-3
Vad nu angår insamlingen till de heliga, så mån I förfara på samma sätt som jag har förordnat för församlingarna i Galatien.…

2 Korinthierbrevet 8:1-9
Vi vilja meddela eder, käre bröder, huru Guds nåd har verkat i Macedoniens församlingar.…

2 Korinthierbrevet 9:1
Om understödet till de heliga är det nu visserligen överflödigt att jag här skriver till eder;

2 Korinthierbrevet 9:11-15
I skolen bliva så rika på allt, att I av gott hjärta kunnen giva allahanda gåvor, vilka, när de överlämnas genom oss, skola framkalla tacksägelse till Gud.…

Galaterbrevet 6:10
Må vi alltså, medan vi hava tillfälle, göra vad gott är mot var man, och först och främst mot dem som äro våra medbröder i tron.

Filipperbrevet 4:16-18
Ty medan jag ännu var i Tessalonika, sänden I mig både en och två gånger vad jag behövde. --…

Kolosserbrevet 3:17
Och allt, vadhelst I företagen eder i ord eller gärning, gören det allt i Herren Jesu namn och tacken Gud, Fadern, genom honom.

1 Timotheosbrevet 6:18
bjud dem att göra gott, att vara rika på goda gärningar, att vara givmilda och gärna dela med sig.

2 Timotheosbrevet 1:17,18
fastmer, när han kom till Rom, sökte han efter mig med all iver, till dess han fann mig.…

Filemonbrevet 1:5-7
ty jag har hört om den kärlek och den tro som du har till Herren Jesus, och som du bevisar mot alla de heliga.…

Jakobsbrevet 2:15-17
Om någon, vare sig en broder eller en syster, saknade kläder och vore utan mat för dagen…

1 Johannesbrevet 3:14-17
Vi veta att vi hava övergått från döden till livet, ty vi älska bröderna. Den som icke älskar, han förbliver i döden.…

Länkar
Hebreerbrevet 6:10 InterHebreerbrevet 6:10 FlerspråkigHebreos 6:10 SpanskaHébreux 6:10 FranskaHebraeer 6:10 TyskaHebreerbrevet 6:10 KinesiskaHebrews 6:10 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Hebreerbrevet 6
9Men i fråga om eder, I älskade, äro vi vissa om vad bättre är, och vad som länder till frälsning, om vi ock nu tala på detta sätt. 10Ty Gud är icke orättvis, så att han förgäter vad I haven verkat, och vilken kärlek I bevisaden mot hans namn, då I tjänaden de heliga, såsom I ännu gören. 11Men vår åstundan är att var och en av eder visar samma nit att intill änden bevara full visshet i sitt hopp,…
Korshänvisningar
2 Mosebok 1:20
Och Gud lät det gå väl för hjälpkvinnorna; och folket förökade sig och blev mycket talrikt.

Ordspråksboken 19:17
Den som förbarmar sig över den arme, han lånar åt HERREN och får vedergällning av honom för vad gott han har gjort.

Predikaren 11:1
Sänd ditt bröd över vattnet, ty i tidens längd får du det tillbaka.

Jeremia 31:16
Men så säger HERREN: Hör upp med din högljudda gråt, och låt dina ögon icke mer fälla tårar; ty ditt verk skall få sin lön, säger HERREN, och de skola vända tillbaka från sina fienders land.

Matteus 10:42
Och den som giver en av dessa små allenast en bägare friskt vatten att dricka, därför att det är en lärjunge -- sannerligen säger jag eder: Han skall ingalunda gå miste om sin lön.»

Matteus 25:40
Då skall Konungen svara och säga till dem: 'Sannerligen säger jag eder: Vadhelst I haven gjort mot en av dessa mina minsta bröder, det haven I gjort mot mig.'

Apostagärningarna 10:4
Han betraktade honom förskräckt och frågade: »Vad är det, herre?» Då sade ängeln till honom: »Dina böner och dina allmosor hava uppstigit till Gud och äro i åminnelse hos honom.

Romabrevet 12:13
Tagen del i de heligas behov. Varen angelägna om att bevisa gästvänlighet.

Romabrevet 15:25
Men nu far jag till Jerusalem med understöd åt de heliga.

1 Thessalonikerbr. 1:3
Ty oavlåtligen ihågkomma vi inför vår Gud och Fader edra gärningar i tron och edert arbete i kärleken och eder ståndaktighet i hoppet, i vår Herre Jesus Kristus.

2 Thessalonikerbr. 1:6
Guds rättfärdighet kräver ju att de som vålla eder lidande få lidande till vedergällning,

Hebreerbrevet 10:32
Men kommen ihåg den förgångna tiden, då I, sedan ljuset hade kommit till eder, ståndaktigt uthärdaden mången lidandets kamp

Hebreerbrevet 6:9
Överst på sidan
Överst på sidan