Hebreerbrevet 10:32
Parallella Vers
Svenska (1917)
Men kommen ihåg den förgångna tiden, då I, sedan ljuset hade kommit till eder, ståndaktigt uthärdaden mången lidandets kamp

Dansk (1917 / 1931)
Men kommer de forrige Dage i Hu, i hvilke I, efter at I vare blevne oplyste, udholdt megen Kamp i Lidelser,

Norsk (1930)
Men kom i hu de gamle dager, da I, efter å være blitt oplyst, utholdt en stor strid i lidelser,

King James Bible
But call to remembrance the former days, in which, after ye were illuminated, ye endured a great fight of afflictions;

English Revised Version
But call to remembrance the former days, in which, after ye were enlightened, ye endured a great conflict of sufferings;
Treasury i Bibeln Kunskap

call.

Galaterbrevet 3:3,4
Ären I så oförståndiga? I, som haven begynt i Anden, viljen I nu sluta i köttet?…

Filipperbrevet 3:16
Dock, såvitt vi redan hava hunnit något framåt, så låtom oss vandra vidare på samma väg.

2 Johannesbrevet 1:8
Tagen eder till vara, så att I icke förloren det som vi med vårt arbete hava kommit åstad, utan fån full lön.

Uppenbarelseboken 2:5
Betänk då varifrån du har fallit, och bättra dig, och gör åter sådana gärningar som du gjorde under din första tid. Varom icke, så skall jag komma över dig och skall flytta din ljusstake från dess plats, såframt du icke gör bättring.

Uppenbarelseboken 3:3
Tänk nu på huru du undfick ordet och hörde det, och tag vara på därpå och gör bättring. Om du icke håller dig vaken, så skall jag komma såsom en tjuv, och du skall förvisso icke veta vilken stund jag kommer över dig.

after.

Hebreerbrevet 6:4
Ty dem till vilka ljuset en gång har kommit, och som hava smakat den himmelska gåvan och blivit delaktiga av helig ande,

Apostagärningarna 26:18
för att du skall öppna deras ögon, så att de omvända sig från mörkret till ljuset, och från Satans makt till Gud, på det att de må, genom tron på mig, undfå syndernas förlåtelse och få sin lott bland dem som äro helgade.'

2 Korinthierbrevet 4:6
Ty den Gud som sade: »Ljus skall lysa fram ur mörkret», han är den som har låtit ljus gå upp i våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall kunna sprida sitt sken.

ye endured.

Hebreerbrevet 12:4
Ännu haven I icke stått emot ända till blods, i eder kamp mot synden.

Apostagärningarna 8:1-3
Och jämväl Saulus hade gillat att man dödade honom.…

Apostagärningarna 9:1,2
Men Saulus, som alltjämt andades hot och mordlust mot Herrens lärjungar, gick till översteprästen…

Filipperbrevet 1:29,30
Åt eder har ju förunnats icke allenast att tro på Kristus, utan ock att lida för hans skull,…

Kolosserbrevet 2:1
Jag vill nämligen, att I skolen veta, vilken kamp jag har att utstå för eder och för församlingen i Laodicea och för alla de andra som icke personligen hava sett mitt ansikte.

2 Timotheosbrevet 2:3
Bär ock du ditt lidande såsom en god Kristi Jesu stridsman.

*etc:

2 Timotheosbrevet 4:7,8
Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat mitt lopp, jag har bevarat tron.…

Länkar
Hebreerbrevet 10:32 InterHebreerbrevet 10:32 FlerspråkigHebreos 10:32 SpanskaHébreux 10:32 FranskaHebraeer 10:32 TyskaHebreerbrevet 10:32 KinesiskaHebrews 10:32 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Hebreerbrevet 10
31Det är förskräckligt att falla i den levande Gudens händer. 32Men kommen ihåg den förgångna tiden, då I, sedan ljuset hade kommit till eder, ståndaktigt uthärdaden mången lidandets kamp 33och dels själva genom smälek och misshandling bleven gjorda till ett skådespel för världen, dels leden med andra som fingo genomgå sådant.…
Korshänvisningar
Romabrevet 12:12
Varen glada i hoppet, tåliga i bedrövelsen, uthålliga i bönen.

Filipperbrevet 1:30
i det att I haven samma kamp som I förr sågen mig hava och nu hören att jag har.

Hebreerbrevet 5:12
Ty fastän det kunde vara på tiden att I själva voren lärare, behöves det snarare att man nu åter undervisar eder i de allra första grunderna av Guds ord; det har kommit därhän med eder, att I behöven mjölk i stället för stadig mat.

Hebreerbrevet 6:4
Ty dem till vilka ljuset en gång har kommit, och som hava smakat den himmelska gåvan och blivit delaktiga av helig ande,

Hebreerbrevet 6:10
Ty Gud är icke orättvis, så att han förgäter vad I haven verkat, och vilken kärlek I bevisaden mot hans namn, då I tjänaden de heliga, såsom I ännu gören.

Hebreerbrevet 12:4
Ännu haven I icke stått emot ända till blods, i eder kamp mot synden.

Uppenbarelseboken 2:5
Betänk då varifrån du har fallit, och bättra dig, och gör åter sådana gärningar som du gjorde under din första tid. Varom icke, så skall jag komma över dig och skall flytta din ljusstake från dess plats, såframt du icke gör bättring.

Hebreerbrevet 10:31
Överst på sidan
Överst på sidan