Hebreerne 10
Norsk (1930)
1For da loven bare har en skygge av de kommende goder, men ikke selve billedet av tingene, så kan den aldri ved de offer som de hvert år alltid på ny bærer frem, gjøre dem fullkomne som kommer frem med dem. 2Ellers vilde de jo ha ophørt med å frembære dem, da de ofrende ikke lenger vilde ha synder på samvittigheten når de en gang var renset. 3Men ved dem kommer hvert år en minnelse om synder; 4for det er umulig at blod av okser og bukker kan bortta synder.

5Derfor sier han idet han treder inn i verden: Offer og gave vilde du ikke ha, men et legeme laget du for mig;

6brennoffer og syndoffer hadde du ikke lyst til.

7Da sa jeg: Se, jeg kommer - i bokrullen er det skrevet om mig - for å gjøre, Gud, din vilje.

8Idet han først sier: Offer og gaver og brennoffer og syndoffer vilde du ikke ha og hadde du ikke lyst til - og de bæres dog frem efter loven - 9så har han derefter sagt: Se, jeg kommer for å gjøre din vilje. Han tar det første bort for å innsette det annet, 10og ved denne vilje er vi helliget ved ofringen av Jesu Kristi legeme en gang for alle.

11Og hver prest står daglig og gjør tjeneste og bærer mange ganger frem de samme offer, som dog aldri kan bortta synder; 12men han har frembåret ett offer for synder og har derefter for alltid satt sig ved Guds høire hånd, 13og nu venter han bare på at hans fiender skal legges til skammel for hans føtter; 14for med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir helliget. 15Men det vidner og den Hellige Ånd for oss; for efterat han har sagt:

16Dette er den pakt som jeg vil oprette med dem efter hine dager, så sier Herren: Jeg vil gi mine lover i deres hjerter, og jeg vil skrive dem i deres sinn,

17og deres synder og deres overtredelser vil jeg ikke mere komme i hu.

18Men hvor det er forlatelse for dem, der trenges ikke mere noget offer for synd.

19Da vi altså, brødre, i Jesu blod har frimodighet til å gå inn i helligdommen, 20som han har innvidd oss en ny og levende vei til gjennem forhenget, det er hans kjød, 21og da vi har en stor prest over Guds hus, 22så la oss trede frem med sanndru hjerte i troens fulle visshet, renset på hjertene fra en ond samvittighet og tvettet på legemet med rent vann; 23la oss holde uryggelig fast ved bekjennelsen av vårt håp - for han er trofast som gav løftet - 24og la oss gi akt på hverandre, så vi opgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger, 25og ikke forlater vår egen forsamling, som nogen har for skikk, men formaner hverandre, og det så meget mere som I ser dagen nærme sig.

26For synder vi med vilje efter å ha lært sannheten å kjenne, da er det ikke mere tilbake noget offer for synder, 27men bare en forferdelig gru for dom og en nidkjærhetens brand som skal fortære de gjenstridige. 28Har nogen brutt Mose lov, da dør han uten barmhjertighet på to eller tre vidners ord; 29hvor meget verre straff tror I da den skal aktes verd som har trådt Guds Sønn under føtter og ringeaktet paktens blod, som han blev helliget ved, og har hånet nådens Ånd? 30Vi kjenner jo ham som har sagt: Mig hører hevnen til, jeg vil gjengjelde, og atter: Herren skal dømme sitt folk. 31Det er forferdelig å falle i den levende Guds hender.

32Men kom i hu de gamle dager, da I, efter å være blitt oplyst, utholdt en stor strid i lidelser, 33idet I dels blev til et skuespill ved hån og trengsler, dels led med dem som hadde det således. 34For også fangene hadde I medynk med, og fant eder med glede i at eders gods blev røvet, da I visste at I selv hadde en bedre og blivende eiendom. 35Kast derfor ikke bort eders frimodighet, som har stor lønn! 36For I trenger til tålmod, forat I, når I har gjort Guds vilje, kan opnå det som er lovt.

37For ennu er det bare så kort en stund, så kommer han som komme skal, og han skal ikke dryge;

38men den rettferdige, ved tro skal han leve, og dersom han unddrager sig, har min sjel ikke lyst til ham.

39Men vi er ikke av dem som unddrager sig til fortapelse, vi er av dem som tror til sjelens frelse.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Hebrews 9
Top of Page
Top of Page