Hebreerbrevet 10:25
Parallella Vers
Svenska (1917)
låtom oss icke övergiva vår församlingsgemenskap, såsom somliga hava för sed, utan må vi förmana varandra -- detta så mycket mer som I sen huru »dagen» nalkas.

Dansk (1917 / 1931)
og ikke forlade vor egen Forsamling, som nogle have for Skik, men formane hverandre, og det saa meget mere, som I se, at Dagen nærmer sig.

Norsk (1930)
og ikke forlater vår egen forsamling, som nogen har for skikk, men formaner hverandre, og det så meget mere som I ser dagen nærme sig.

King James Bible
Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is; but exhorting one another: and so much the more, as ye see the day approaching.

English Revised Version
not forsaking the assembling of ourselves together, as the custom of some is, but exhorting one another; and so much the more, as ye see the day drawing nigh.
Treasury i Bibeln Kunskap

forsaking.

Matteus 18:20
Ty var två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem.»

Johannes 20:19-29
På aftonen samma dag, den första veckodagen, medan lärjungarna av fruktan för judarna voro samlade inom stängda dörrar, kom Jesus och stod mitt ibland dem och sade till dem: »Frid vare med eder!»…

Apostagärningarna 1:13,14
Och när de hade kommit dit, gingo de upp i den sal i övre våningen, där de plägade vara tillsammans: Petrus och Johannes och Jakob och Andreas, Filippus och Tomas, Bartolomeus och Matteus, Jakob, Alfeus' son, och Simon ivraren och Judas, Jakobs son.…

Apostagärningarna 2:1,42
När sedan pingstdagen var inne, voro de alla församlade med varandra.…

Apostagärningarna 16:16
Och det hände sig en gång, då vi gingo ned till bönestället, att vi mötte en tjänsteflicka, som hade en spådomsande i sig och genom sina spådomar skaffade sina herrar mycken inkomst.

Apostagärningarna 20:7
På första veckodagen voro vi församlade till brödsbrytelse, och Paulus, som tänkte fara vidare dagen därefter, samtalade med bröderna. Och samtalet drog ut ända till midnattstiden;

1 Korinthierbrevet 5:4
i Herren Jesu namn skola vi komma tillsammans, I och min ande, med vår Herre Jesu kraft,

1 Korinthierbrevet 11:17,18,20
Detta bjuder jag eder nu. Men vad jag icke kan prisa är att I kommen tillsammans, icke till förbättring, utan till försämring.…

1 Korinthierbrevet 14:23
Om nu hela församlingen komme tillhopa till gemensamt möte, och alla där talade tungomål, och så några som vore olärda komme ditin, eller några som icke trodde, skulle då icke dessa säga att I voren ifrån edra sinnen?

Judasbrevet 1:19
Det är dessa människor som vålla söndringar, dessa som äro »själiska» och icke hava ande.

but.

Hebreerbrevet 10:24
Och låtom oss akta på varandra för att uppliva varandra till kärlek och goda gärningar;

Hebreerbrevet 3:13
utan förmanen varandra alla dagar, så länge det heter »i dag», på det att ingen av eder må bliva förhärdad genom syndens makt att bedraga.

Romabrevet 12:8
är någon satt till att förmana, så akte han på sin plikt att förmana. Den som delar ut gåvor, han göre det med gott hjärta; den som är satt till föreståndare, han vare det med nit; den som övar barmhärtighet, han göre det med glädje.

1 Korinthierbrevet 14:3
Men den som profeterar, han talar för människor, dem till uppbyggelse och förmaning och tröst.

1 Thessalonikerbr. 4:18
Så trösten nu varandra med dessa ord.

1 Thessalonikerbr. 5:11
Trösten därför varandra, och uppbyggen varandra inbördes, såsom I ock redan gören.

*marg:

as ye.

Matteus 24:33,34
Likaså, när I sen allt detta, då kunnen I ock veta att han är nära och står för dörren.…

Markus 13:29,30
Likaså, när I sen detta ske, då kunnen I ock veta att han är nära och står för dörren.…

Romabrevet 13:11-13
Akten på allt detta, så mycket mer som I veten vad tiden lider, att stunden nu är inne för eder att vakna upp ur sömnen. Ty frälsningen är oss nu närmare, än då vi kommo till tro.…

Filipperbrevet 4:5
Låten edert saktmod bliva kunnigt för alla människor. Herren är nära!

Jakobsbrevet 5:8
Ja, biden ock I tåligt, och styrken edra hjärtan; ty Herrens tillkommelse är nära.

1 Petrusbrevet 4:7
Men änden på allting är nu nära. Varen alltså besinningsfulla och nyktra, så att I kunnen bedja.

2 Petrusbrevet 3:9,11,14
Herren fördröjer icke uppfyllelsen av sitt löfte, såsom somliga mena att han fördröjer sig. Men han är långmodig mot eder, eftersom han icke vill att någon skall förgås, utan att alla skola vända sig till bättring.…

Länkar
Hebreerbrevet 10:25 InterHebreerbrevet 10:25 FlerspråkigHebreos 10:25 SpanskaHébreux 10:25 FranskaHebraeer 10:25 TyskaHebreerbrevet 10:25 KinesiskaHebrews 10:25 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Hebreerbrevet 10
24Och låtom oss akta på varandra för att uppliva varandra till kärlek och goda gärningar; 25låtom oss icke övergiva vår församlingsgemenskap, såsom somliga hava för sed, utan må vi förmana varandra -- detta så mycket mer som I sen huru »dagen» nalkas. 26Ty om vi med berått mod synda, sedan vi hava undfått kunskapen om sanningen, så återstår icke mer något offer för våra synder,…
Korshänvisningar
Matteus 10:15
Sannerligen säger jag eder: För Sodoms och Gomorras land skall det på domens dag bliva drägligare än för den staden.

Johannes 12:48
Den som förkastar mig och icke tager emot mina ord, han har dock en domare över sig; det ord som jag har talat, det skall döma honom på den yttersta dagen.

Apostagärningarna 2:42
Och dessa höllo fast vid apostlarnas undervisning och brödragemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna.

Romabrevet 13:12
Natten är framskriden, och dagen är nära. Låtom oss därför avlägga mörkrets gärningar och ikläda oss ljusets vapenrustning.

1 Korinthierbrevet 3:13
så skall det en gång visa sig huru det är med vars och ens verk. »Den dagen» skall göra det kunnigt; ty den skall uppenbaras i eld, och hurudant vars och ens verk är, det skall elden pröva.

Hebreerbrevet 3:13
utan förmanen varandra alla dagar, så länge det heter »i dag», på det att ingen av eder må bliva förhärdad genom syndens makt att bedraga.

Hebreerbrevet 10:37
Ty »ännu en helt liten tid, så kommer den som skall komma, och han skall icke dröja;

Hebreerbrevet 13:22
Jag beder eder, mina bröder: tagen icke illa upp dessa förmaningens ord; jag har ju ock skrivit till eder helt kort.

Hebreerbrevet 10:24
Överst på sidan
Överst på sidan