1 Korinthierbrevet 14:3
Parallella Vers
Svenska (1917)
Men den som profeterar, han talar för människor, dem till uppbyggelse och förmaning och tröst.

Dansk (1917 / 1931)
Men den, som profeterer, taler Mennesker til Opbyggelse og Formaning og Trøst.

Norsk (1930)
den derimot som taler profetisk, taler for mennesker til opbyggelse og formaning og trøst.

King James Bible
But he that prophesieth speaketh unto men to edification, and exhortation, and comfort.

English Revised Version
But he that prophesieth speaketh unto men edification, and comfort, and consolation.
Treasury i Bibeln Kunskap

edification.

1 Korinthierbrevet 14:4,12,26
Den som talar tungomål uppbygger allenast sig själv, men den som profeterar, han uppbygger en hel församling.…

1 Korinthierbrevet 8:1
Vad åter angår kött från avgudaoffer, så känna vi nog det talet: »Alla hava vi 'kunskap'.» »Kunskapen» uppblåser, men kärleken uppbygger.

1 Korinthierbrevet 10:23
»Allt är lovligt»; ja, men icke allt är nyttigt. »Allt är lovligt»; ja, men icke allt uppbygger.

Apostagärningarna 9:31
Så hade nu församlingen frid i hela Judeen och Galileen och Samarien; och den blev uppbyggd och vandrade i Herrens fruktan och växte till genom den helige Andes tröst och förmaning.

Romabrevet 14:19
Vi vilja alltså fara efter det som länder till frid och till inbördes uppbyggelse.

Romabrevet 15:2
Var och en av oss må leva sin nästa till behag, honom till fromma och honom till uppbyggelse.

Efesierbrevet 4:12-16,29
Ty han ville göra de heliga skickliga till att utföra sitt tjänarvärv, att uppbygga Kristi kropp,…

1 Thessalonikerbr. 5:11
Trösten därför varandra, och uppbyggen varandra inbördes, såsom I ock redan gören.

1 Timotheosbrevet 1:4
eller akta på fabler och släktledningshistorier utan ände, som ju snarare vålla ordstrider än främja den Guds ordning som kommer till fullbordan i tron.

Judasbrevet 1:20
Men I, mina älskade, uppbyggen eder på eder allraheligaste tro, bedjen i den helige Ande,

exhortation.

Lukas 3:18
Så förmanade han folket också i många andra stycken och förkunnade evangelium för dem.

Apostagärningarna 13:15
Och sedan man hade föreläst ur lagen och profeterna, sände synagogföreståndarna till dem och läto säga: »Bröder, haven I något förmaningens ord att säga till folket, så sägen det.»

Apostagärningarna 14:22
och styrkte lärjungarnas själar, i det de förmanade dem att stå fasta i tron och sade dem, att det är genom mycken bedrövelse som vi måste ingå i Guds rike.

Apostagärningarna 15:32
Judas och Silas, som själva voro profeter, talade därefter många förmaningens ord till bröderna och styrkte dem.

Romabrevet 12:8
är någon satt till att förmana, så akte han på sin plikt att förmana. Den som delar ut gåvor, han göre det med gott hjärta; den som är satt till föreståndare, han vare det med nit; den som övar barmhärtighet, han göre det med glädje.

1 Thessalonikerbr. 2:3
Ty vad vi tala till tröst och förmaning, det har icke sin grund i villfarelse eller i orent uppsåt, ej heller sker det med svek;

1 Thessalonikerbr. 4:1
Ytterligare, käre bröder, bedja vi nu och förmana eder i Herren Jesus att allt mer förkovra eder i en sådan vandel som I haven fått lära av oss att I skolen föra, Gud till behag -- en sådan vandel som I redan fören.

1 Thessalonikerbr. 5:11,14
Trösten därför varandra, och uppbyggen varandra inbördes, såsom I ock redan gören.…

2 Thessalonikerbr. 3:12
Sådana människor bjuda och förmana vi i Herren Jesus Kristus, att de arbeta i stillhet, så att de kunna äta sitt eget bröd.

1 Timotheosbrevet 4:13
Var nitisk i att föreläsa skriften och i att förmana och undervisa, till dess jag kommer.

1 Timotheosbrevet 6:2
Men de som hava troende herrar må icke, därför att de äro deras bröder, akta dem mindre; fastmer må de tjäna dem så mycket villigare, just därför att de äro troende och kära bröder, dessa som vinnlägga sig om att göra vad gott är. Så skall du undervisa och förmana.

2 Timotheosbrevet 4:2
Predika ordet, träd upp i tid och otid, bestraffa tillrättavisa, förmana med allt tålamod och med undervisning i alla stycken.

Titusbrevet 1:9
han bör hålla sig stadigt vid det fasta ordet, såsom han har fått lära det, så att han är mäktig både att förmana medelst den sunda läran och att vederlägga dem som säga emot.

Titusbrevet 2:6,9,15
Förmana likaledes de yngre männen att skicka sig tuktigt.…

Hebreerbrevet 3:13
utan förmanen varandra alla dagar, så länge det heter »i dag», på det att ingen av eder må bliva förhärdad genom syndens makt att bedraga.

Hebreerbrevet 10:25
låtom oss icke övergiva vår församlingsgemenskap, såsom somliga hava för sed, utan må vi förmana varandra -- detta så mycket mer som I sen huru »dagen» nalkas.

Hebreerbrevet 13:22
Jag beder eder, mina bröder: tagen icke illa upp dessa förmaningens ord; jag har ju ock skrivit till eder helt kort.

1 Petrusbrevet 5:12
Genom Silvanus, eder trogne broder -- för en sådan håller jag honom nämligen -- har jag nu i korthet skrivit detta, för att förmana eder, och för att betyga att den nåd I stån i är Guds rätta nåd.

comfort.

1 Korinthierbrevet 14:31
Ty I kunnen alla få profetera, den ene efter den andre, så att alla bliva undervisade och alla förmanade;

2 Korinthierbrevet 1:4
han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi genom den tröst vi själva undfå av Gud kunna trösta dem som äro stadda i allahanda nöd.

2 Korinthierbrevet 2:7
I mån alltså nu tvärtom snarare förlåta och trösta honom, så att han icke till äventyrs går under genom sin alltför stora bedrövelse.

Efesierbrevet 6:22
Honom sänder jag till eder, just för att I skolen få veta huru det är med oss, och för att han skall hugna edra hjärtan.

Kolosserbrevet 4:8
Honom sänder jag till eder, just för att I skolen få veta, huru det är med oss, och för att han skall hugna edra hjärtan.

1 Thessalonikerbr. 2:11
Likaledes veten I huru vi förmanade och uppmuntrade var och en av eder, såsom en fader sina barn,

1 Thessalonikerbr. 3:2
och sände åstad Timoteus, vår broder och Guds tjänare vid förkunnandet av evangelium om Kristus, för att han skulle styrka och uppmuntra eder i eder tro,

1 Thessalonikerbr. 4:18
Så trösten nu varandra med dessa ord.

1 Thessalonikerbr. 5:11-14
Trösten därför varandra, och uppbyggen varandra inbördes, såsom I ock redan gören.…

Länkar
1 Korinthierbrevet 14:3 Inter1 Korinthierbrevet 14:3 Flerspråkig1 Corintios 14:3 Spanska1 Corinthiens 14:3 Franska1 Korinther 14:3 Tyska1 Korinthierbrevet 14:3 Kinesiska1 Corinthians 14:3 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
1 Korinthierbrevet 14
2Ty den som talar tungomål, han talar icke för människor, utan för Gud; ingen förstår honom ju, han talar i andehänryckning hemlighetsfulla ord. 3Men den som profeterar, han talar för människor, dem till uppbyggelse och förmaning och tröst. 4Den som talar tungomål uppbygger allenast sig själv, men den som profeterar, han uppbygger en hel församling.…
Korshänvisningar
Apostagärningarna 4:36
Josef, som av apostlarna ock kallades Barnabas (det betyder förmanaren), en levit som var bördig från Cypern,

Romabrevet 14:19
Vi vilja alltså fara efter det som länder till frid och till inbördes uppbyggelse.

Romabrevet 15:2
Var och en av oss må leva sin nästa till behag, honom till fromma och honom till uppbyggelse.

1 Korinthierbrevet 14:5
Jag skulle väl vilja att I alla taladen tungomål, men ännu hellre ville jag att I profeteraden. Den som profeterar är förmer än den som talar tungomål, om nämligen den senare icke därjämte uttyder sitt tal, så att församlingen får någon uppbyggelse.

1 Korinthierbrevet 14:12
Detta gäller ock för eder; när I ären ivriga att undfå andliga gåvor, så må eder strävan efter att dessa hos eder skola överflöda hava församlingens uppbyggelse till mål.

1 Korinthierbrevet 14:2
Överst på sidan
Överst på sidan