2 Timotheosbrevet 4:2
Parallella Vers
Svenska (1917)
Predika ordet, träd upp i tid och otid, bestraffa tillrättavisa, förmana med allt tålamod och med undervisning i alla stycken.

Dansk (1917 / 1931)
Prædike Ordet, vær rede i Tide og i Utide, irettesæt, straf, forman med al Langmodighed og Belæring!

Norsk (1930)
Forkynn ordet, vær rede i tide og utide, overbevis, irettesett, forman med all langmodighet og lære!

King James Bible
Preach the word; be instant in season, out of season; reprove, rebuke, exhort with all longsuffering and doctrine.

English Revised Version
preach the word; be instant in season, out of season; reprove, rebuke, exhort, with all longsuffering and teaching.
Treasury i Bibeln Kunskap

Preach.

Psaltaren 40:9
Jag bådar glädje, jag förkunnar din rättfärdighet i den stora församlingen; se, jag tillsluter icke mina läppar; du, HERRE, vet det.

Jesaja 61:1-3
Herrens, HERRENS Ande är över mig, ty HERREN har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de ödmjuka; han har sänt mig till att läka dem som hava ett förkrossat hjärta, till att predika frihet för de fångna och förlossning för de bundna,…

Jona 3:2
»Stå upp och begiv dig till Nineve, den stora staden, och predika för den vad jag skall tala till dig.»

Lukas 4:18,19
»Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig. Han har satt mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga, till att predika frihet för de fångna och syn för de blinda, ja, till att giva de förtryckta frihet…

Lukas 9:60
Då sade han till honom: »Låt de döda begrava sina döda; men gå du åstad och förkunna Guds rike.»

Romabrevet 10:15
Och huru skulle predikare kunna komma, om de icke bleve sända? Så är och skrivet: »Huru ljuvliga äro icke fotstegen av de män som frambära gott budskap!»

See on

Kolosserbrevet 1:25,28
Ty dennas tjänare har jag blivit, i enlighet med det uppdrag av Gud, som har blivit mig givet, att jag nämligen överallt skall för eder förkunna Guds ord,…

be.

Lukas 7:4,23
När dessa kommo till Jesus, bådo de honom enträget och sade: »Han är värd att du gör honom detta,…

Apostagärningarna 13:5
Och när de hade kommit till Salamis, förkunnade de Guds ord i judarnas synagogor. De hade också med sig Johannes såsom tjänare.

*marg:

Romabrevet 12:12
Varen glada i hoppet, tåliga i bedrövelsen, uthålliga i bönen.

1 Timotheosbrevet 4:15,16
Tänk på detta, lev i detta, så att din förkovran bliver uppenbar för alla.…

in.

Johannes 4:6-10,32-34
Och där var Jakobs brunn. Eftersom nu Jesus var trött av vandringen, satte han sig strax ned vid brunnen. Det var vid den sjätte timmen.…

Apostagärningarna 16:13,31-33
På sabbatsdagen gingo vi utom stadsporten, längs med en flod, till en plats som gällde såsom böneställe. Där satte vi oss ned och talade med de kvinnor som hade samlats dit.…

Apostagärningarna 20:7,18-21
På första veckodagen voro vi församlade till brödsbrytelse, och Paulus, som tänkte fara vidare dagen därefter, samtalade med bröderna. Och samtalet drog ut ända till midnattstiden;…

Apostagärningarna 28:16,30,31
Och då vi hade kommit in i Rom, tillstaddes det Paulus att bo för sig själv, med den krigsman som skulle bevaka honom.…

reprove.

Kolosserbrevet 1:28,29
Och honom förkunna vi för vår del, i det vi förmana var människa och undervisa var människa med all vishet, för att kunna ställa fram var människa såsom fullkomlig i Kristus.…

1 Thessalonikerbr. 2:11,12
Likaledes veten I huru vi förmanade och uppmuntrade var och en av eder, såsom en fader sina barn,…

1 Thessalonikerbr. 5:14
Vi bjuda eder, käre bröder: Förmanen de oordentliga, uppmuntren de klenmodiga, tagen eder an de svaga, visen tålamod mot var man.

1 Thessalonikerbr. 5:20
förakten icke profetisk tal,

Titusbrevet 1:13
Och det vittnesbördet är sant. Du skall därför strängt tillrättavisa dem, så att de bliva sunda i tron

Titusbrevet 2:15
Så skall du tala; och du skall förmana och tillrättavisa dem med all myndighet. Låt ingen förakta dig.

Hebreerbrevet 13:22
Jag beder eder, mina bröder: tagen icke illa upp dessa förmaningens ord; jag har ju ock skrivit till eder helt kort.

Uppenbarelseboken 3:19
'Alla som jag älskar, dem tuktar och agar jag.' Så gör nu bättring med all flit.

exhort.

1 Timotheosbrevet 4:13
Var nitisk i att föreläsa skriften och i att förmana och undervisa, till dess jag kommer.

all.

2 Timotheosbrevet 2:21,25
Om nu någon håller sig ren och obesmittad av sådant folk, då bliver han ett kärl till hedersamt bruk, helgat, gagneligt för sin herre, tjänligt till allt vad gott är.…

2 Timotheosbrevet 3:10
Du åter har blivit min efterföljare lära, i vandel, i strävanden, i tro, tålamod, i kärlek, i ståndaktighet,

Länkar
2 Timotheosbrevet 4:2 Inter2 Timotheosbrevet 4:2 Flerspråkig2 Timoteo 4:2 Spanska2 Timothée 4:2 Franska2 Timotheus 4:2 Tyska2 Timotheosbrevet 4:2 Kinesiska2 Timothy 4:2 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
2 Timotheosbrevet 4
1Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus, inför honom som skall döma levande och döda, jag uppmanar dig vid hans tillkommelse och hans rike: 2Predika ordet, träd upp i tid och otid, bestraffa tillrättavisa, förmana med allt tålamod och med undervisning i alla stycken. 3Ty den tid kommer, då de icke längre skola fördraga den sunda läran, utan efter sina egna begärelser skola samla åt sig lärare hoptals, alltefter som det kliar dem i öronen,…
Korshänvisningar
Galaterbrevet 6:6
Den som får undervisning i ordet, han låte den som undervisar honom få del med sig i allt gott.

Kolosserbrevet 4:3
Och bedjen jämväl för oss, att Gud må åt oss öppna en dörr för ordet, så att vi få förkunna Kristi hemlighet, den hemlighet, för vars skull jag också är en fånge;

1 Thessalonikerbr. 1:6
Och I å eder sida bleven våra efterföljare och därmed Herrens, i det att I, mitt under stort betryck, togen emot ordet med glädje i helig ande.

1 Timotheosbrevet 5:20
Men begår någon en synd, så skall du inför alla förehålla honom den, så att också de andra känna fruktan.

2 Timotheosbrevet 3:10
Du åter har blivit min efterföljare lära, i vandel, i strävanden, i tro, tålamod, i kärlek, i ståndaktighet,

Titusbrevet 1:13
Och det vittnesbördet är sant. Du skall därför strängt tillrättavisa dem, så att de bliva sunda i tron

Titusbrevet 2:15
Så skall du tala; och du skall förmana och tillrättavisa dem med all myndighet. Låt ingen förakta dig.

2 Timotheosbrevet 4:1
Överst på sidan
Överst på sidan