1 Thessalonikerbr. 5:14
Parallella Vers
Svenska (1917)
Vi bjuda eder, käre bröder: Förmanen de oordentliga, uppmuntren de klenmodiga, tagen eder an de svaga, visen tålamod mot var man.

Dansk (1917 / 1931)
Og vi formane eder, Brødre! paaminder de uskikkelige, trøster de modfaldne, tager eder af de skrøbelige, værer langmodige imod alle!

Norsk (1930)
Og vi formaner eder, brødre, påminn de uskikkelige, trøst de mismodige, hjelp de skrøpelige, vær langmodige mot alle!

King James Bible
Now we exhort you, brethren, warn them that are unruly, comfort the feebleminded, support the weak, be patient toward all men.

English Revised Version
And we exhort you, brethren, admonish the disorderly, encourage the fainthearted, support the weak, be longsuffering toward all.
Treasury i Bibeln Kunskap

exhort.

Romabrevet 12:1
Så förmanar jag nu eder, mina bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära edra kroppar till ett levande, heligt och Gud välbehagligt offer -- eder andliga tempeltjänst.

you.

1 Thessalonikerbr. 5:12
Vi bedja eder, käre bröder, att rätt uppskatta de män som arbeta bland eder, och som äro edra föreståndare i Herren och förmana eder.

warn.

Jeremia 6:12
Och deras hus skola gå över i främmandes ägo så ock deras åkrar och deras hustrur, ty jag vill uträcka min hand mot landets inbyggare, säger HERREN.

Hesekiel 3:17-21
»Du människobarn, jag har satt dig till en väktare för Israels hus, för att du å mina vagnar skall varna dem, när du hör ett ord från min mun.…

Hesekiel 33:3-9
och denne ser svärdet komma över landet och stöter i basunen och varnar folket,…

Apostagärningarna 20:27,31
Ty jag har icke undandragit mig att förkunna för eder allt Guds rådslut.…

1 Korinthierbrevet 4:14
Detta skriver jag, icke för att komma eder att blygas, utan såsom en förmaning till mina älskade barn.

Kolosserbrevet 1:28
Och honom förkunna vi för vår del, i det vi förmana var människa och undervisa var människa med all vishet, för att kunna ställa fram var människa såsom fullkomlig i Kristus.

that.

Titusbrevet 1:6,10
varhelst någon oförvitlig man funnes, en enda kvinnas man, en som hade troende barn, vilka icke vore i vanrykte för oskickligt leverne eller vore uppstudsiga.…

unruly.

2 Thessalonikerbr. 3:11-13
Vi höra nämligen att somliga bland eder föra en oordentlig vandel och icke arbeta, utan allenast syssla med sådant som icke kommer dem vid.…

comfort.

1 Thessalonikerbr. 2:7-12
fastän vi såsom Kristi apostlar väl hade kunnat uppträda med myndighet. Tvärtom hava vi visat oss milda bland eder, såsom när en moder omhuldar sina späda barn.…

Jesaja 35:3,4
Stärken maktlösa händer, given kraft åt vacklande knän.…

Jesaja 40:1,2,11
Trösten, trösten mitt folk, säger eder Gud.…

Hesekiel 34:16
Det förlorade skall jag uppsöka, det fördrivna skall jag föra tillbaka, det sargade skall jag förbinda, och det svaga skall jag stärka. Men det feta och det starka skall jag förgöra; ja, jag skall sköta det såsom rätt är.

Matteus 12:20
Ett brutet rör skall han icke sönderkrossa, och en rykande veke skall han icke utsläcka, intill dess att han har fört rätten fram till seger.

Lukas 22:32
men jag har bett för dig, att din tro icke må bliva om intet. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder.»

Johannes 21:15-17
När de hade ätit, sade Jesus till Simon Petrus: »Simon, Johannes' son, älskar du mig mer än dessa göra?» Han svarade honom: »Ja, Herre; du vet att jag har dig kär.» Då sade han till honom: »Föd mina lamm.»…

Romabrevet 14:1
Om någon är svag i tron, så upptagen honom dock vänligt, utan att döma över andras betänkligheter.

Romabrevet 15:1-3
Vi som äro starka äro pliktiga att bära de svagas skröpligheter och att icke leva oss själva till behag.…

Galaterbrevet 6:1,2
Mina bröder, om så händer att någon ertappas med att begå en försyndelse, då mån I, som ären andliga människor, upprätta honom i saktmods ande. Och du må hava akt på dig själv, att icke också du bliver frestad.…

Hebreerbrevet 12:12
Alltså: »stärken maktlösa händer och vacklande knän»,

support.

Apostagärningarna 20:35
I allt har jag genom mitt föredöme visat eder att man så, under eget arbete, bör taga sig an de svaga och komma ihåg Herren Jesu ord, huru han själv sade: 'Saligare är att giva än att taga.'»

*Gr:

be.

Jesaja 63:9
I all deras nöd var ingen verklig nöd, ty hans ansiktes ängel frälste dem. Därför att han älskade dem och ville skona dem, förlossade han dem. Han lyfte dem upp och bar dem alltjämt, i forna tider.

1 Korinthierbrevet 13:4,5
Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas icke, kärleken förhäver sig icke, den uppblåses icke.…

Galaterbrevet 5:22
Andens frukt åter är kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet,

Efesierbrevet 4:2,32
med all ödmjukhet och allt saktmod, med tålamod, så att I haven fördrag med varandra i kärlek…

Efesierbrevet 5:1,2
Bliven alltså Guds efterföljare, såsom hans älskade barn,…

Kolosserbrevet 3:12,13
Så kläden eder nu såsom Guds utvalda, hans heliga och älskade, i hjärtlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, saktmod, tålamod.…

1 Timotheosbrevet 3:3
icke begiven på vin, icke våldsam, utan foglig, icke stridslysten, fri ifrån penningbegär.

1 Timotheosbrevet 6:11
Men fly sådant, du gudsmänniska, och far efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, ståndaktighet, saktmod.

2 Timotheosbrevet 2:24,25
Och en Herrens tjänare bör icke strida, utan vara mild mot alla, väl skickad att undervisa, tålig när han får lida.…

2 Timotheosbrevet 4:2
Predika ordet, träd upp i tid och otid, bestraffa tillrättavisa, förmana med allt tålamod och med undervisning i alla stycken.

Hebreerbrevet 5:2,3
Och han kan hava undseende med de okunniga och vilsefarande, just därför att han själv är behäftad med svaghet…

Hebreerbrevet 13:3
Tänken på dem som äro fångna, likasom voren I deras medfångar, och tänken på dem som utstå misshandling, eftersom också I själva haven en kropp.

Länkar
1 Thessalonikerbr. 5:14 Inter1 Thessalonikerbr. 5:14 Flerspråkig1 Tesalonicenses 5:14 Spanska1 Thessaloniciens 5:14 Franska1 Thessalonicher 5:14 Tyska1 Thessalonikerbr. 5:14 Kinesiska1 Thessalonians 5:14 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
1 Thessalonikerbr. 5
13Låten dem vara eder övermåttan kära, för det verks skull som de utföra. Hållen frid inbördes. 14Vi bjuda eder, käre bröder: Förmanen de oordentliga, uppmuntren de klenmodiga, tagen eder an de svaga, visen tålamod mot var man. 15Sen till, att ingen vedergäller någon med ont för ont; faren fastmer alltid efter att göra vad gott är mot varandra och mot var man.…
Korshänvisningar
Jesaja 35:4
Sägen till de försagda: »Varen frimodiga, frukten icke.» Se, eder Gud kommer med hämnd; vedergällning kommer från Gud, ja, själv kommer han och frälsar eder.

Romabrevet 14:1
Om någon är svag i tron, så upptagen honom dock vänligt, utan att döma över andras betänkligheter.

Romabrevet 15:1
Vi som äro starka äro pliktiga att bära de svagas skröpligheter och att icke leva oss själva till behag.

1 Korinthierbrevet 8:7
Dock, icke alla hava denna kunskap, utan somliga, som äro vana att ännu alltjämt tänka på avguden, äta köttet såsom avgudaofferskött. Och eftersom deras samvete är svagt, bliver det härigenom befläckat.

1 Korinthierbrevet 13:4
Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas icke, kärleken förhäver sig icke, den uppblåses icke.

1 Thessalonikerbr. 2:11
Likaledes veten I huru vi förmanade och uppmuntrade var och en av eder, såsom en fader sina barn,

2 Thessalonikerbr. 3:6
Men vi bjuda eder, käre bröder, i vår Herres, Jesu Kristi, namn, att I dragen eder ifrån var broder som för en oordentlig vandel och icke lever efter de lärdomar han har mottagit av oss.

2 Thessalonikerbr. 3:7
I veten ju själva huru man bör efterfölja oss. Ty vi förhöllo oss icke oordentligt bland eder,

2 Thessalonikerbr. 3:15
Hållen honom dock icke för en ovän, utan förmanen honom såsom en broder.

1 Thessalonikerbr. 5:13
Överst på sidan
Överst på sidan